Wydawnictwo Zielone Brygady - dobre z natury

UWAGA!!! WYDAWNICTWO ZAWIESIŁO SWOJĄ DZIAŁALNOŚĆ W 2008 ROKU. NIE REALIZUJEMY JUŻ ŻADNYCH ZAMÓWIEŃ.

Chrońmy różnorodność

CHROŃMY RÓŻNORODNOŚĆ
8 – 9.5.2004 w Bałtowie k. Ostrowca Świętokrzyskiego odbędą się
DNI ZIEMI POD HASŁEM “CHROŃMY RÓŻNORODNOŚĆ”

Głównym celem Dni Ziemi jest prezentacja organizacji, instytucji i ich programów, związanych z ochroną przyrody, ekologią, sprawami społecznymi. Impreza przebiegać będzie pod hasłem “Chrońmy różnorodność” – zarówno przyrodniczą, jak i kulturową.

Chcemy umożliwić, osobom przybyłym do Bałtowa, spotkania z ludźmi prezentującymi różne sposoby na życie, o których rzadko można usłyszeć w środkach masowego przekazu. Będzie można spotkać się z regionalistami, ludźmi kultywującymi tradycje ludowe, antyglobalistami, radykalnymi ekologami, przedstawicielami “wymierających zawodów”, podróżnikami, artystami, kolekcjonerami rzeczy dziwnych i ciekawych.

Poprzez organizację wystaw, prelekcji, pokazów filmów i przeźroczy, warsztatów chcemy, aby przybyłe osoby aktywnie brały w nich udział. Dla lokalnej społeczności i gości może stać się to bodźcem do czynnej ochrony i promocji walorów swej ziemi i regionu.

Udział w imprezie do końca lutego 2004 potwierdziły następujące organizacje, instytucje i osoby:
• Pracownia na rzecz Wszystkich Istot www.pracownia.org.pl
• Wydawnictwo “Zielone Brygadywww.zb.eco.pl
• Liga Ochrony Przyrody – ZO w Kielcach
• Polskie Towarzystwo Tatrzańskie
• Towarzystwo Badań i Ochrony Przyrody www.tbop.org.pl
• Komitet Ochrony Orłów free.ngo.pl/koo
• Związek Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych
• Związek Polskich Fotografików Przyrodniczych – Okręg Mazowiecki www.zprf-om.art.pl
• Obywatelski Ruch Ekologiczny www.ore.most.org.pl
• Studio filmowe Tatra Live www.tatralive.pl
• Towarzystwo Geologiczne RYFT
• Pracownicy Muzeum Historyczno-Archeologicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim
• Galeria GeoCentrum www.geocentrum.pl
• “Magazyn Obywatelwww.obywatel.org.pl
• Oficyna Wydawnicza Rewasz www.rewasz.com.pl
• Ewa i Mariusz Skowerscy-Kosmalscy, Pracownia Ceramiki Artystycznej www.kapkazy.art.pl
• Pracownia garncarska Andrzeja Boberka

W PROGRAMIE IMPREZY ZNALAZŁY SIĘ M.IN.:
• wystawa makrofotografii Związku Polskich Fotografików Przyrodniczych – Okręgu Mazowieckiego – pt. Małe jest piękne
• pokazy przeźroczy z wypraw Towarzystwa Geologicznego Spirifer, m.in.:
- Maroko – fabryka skamieniałości
- Madagaskar – ginący świat
- Ałtaj – lodowce, porzeczki...

• pokazy filmów udostępnionych m.in. przez: Studio Tatra Live, Pracownię na rzecz Wszystkich Istot i “Magazyn Obywatel”, m.in.:
Dzikie Karpaty www.pracownia.org.pl/pracownia/index.php?news=34
• Ucząc się od Ladakh www.obywatel.org.pl/index.php?menu=5
• Wpuszczeni w korek www.obywatel.org.pl/index.php?menu=5
• warsztaty archeologiczne – powstanie, rekonstrukcja szałasu myśliwych paleolitycznych i warsztat produkcji ozdób; zaprezentowane zostaną techniki sporządzania malowideł naskalnych, praktyki szamańskie, strzelanie z łuku i inne techniki łowieckie
• prezentacje zaproszonych organizacji i instytucji
• wystawa owadów w bursztynie i kolekcja agatów z Gór Kaczawskich
• prezentacje techniki pracy garncarza, wikliniarza, producenta bębnów i pszczelarza
• koncert Zespółu Amotywacyjnego – grającego na bębnach muzykę zachodnioafrykańską i zespołów jazzowych związanych z Miejskim Centrum Kultury w Ostrowcu Św.
• spływy tratwami i kajaki na rzece Kamiennej
• wystawa skamieniałości jurajskich
• wystawa zdjęć Pracowni na rzecz Wszystkich Istot pt. Dzika Polska
• wystawy fotografii:
Parki Krajobrazowe Ponidzia
Parki Krajobrazowe Gór Świętokrzyskich
Miasta bez spalin i hałasu www.ore.most.org.pl/projekty/miasta.html

UWAGI:
Zapraszamy organizacje, instytucje, osoby do wzięcia udziału w organizowanej imprezie.

Kontakt w sprawie szczegółów:
Joanna i Piotr Menduccy,
tel. 0 506 755 010,
e-mail: piotrmenducki@wp.pl

Ewa Gawlik,
tel. 0-41/265 38 22

lub listownie –
Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Gminy Bałtów “Bałt”,
27-423 Bałtów 55


Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w programie.
Aktualizacje programu już wkrótce na stronie www.dniziemi.ostrowiec.info