Wydawnictwo Zielone Brygady - dobre z natury

UWAGA!!! WYDAWNICTWO ZAWIESIŁO SWOJĄ DZIAŁALNOŚĆ W 2008 ROKU. NIE REALIZUJEMY JUŻ ŻADNYCH ZAMÓWIEŃ.

CO BĘDZIEMY PIĆ, GDY ZABRAKNIE LODOWCÓW?

CO BĘDZIEMY PIĆ, GDY ZABRAKNIE LODOWCÓW?

Jeśli wszystkie państwa nie podejdą poważnie do powstrzymania globalnego ocieplenia, wkrótce w wielu miejscach na Ziemi może zacząć brakować wody pitnej. Będzie to efektem postępującego w alarmującym tempie topnienia lodowców – stwierdza raport WWF Światowego Funduszu na rzecz Przyrody, opublikowany przed IX Konferencją Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie Zmian Klimatu (UNFCCC).
Nowy raport WWF stwierdza, że wzrost średnich temperatur w najbliższym stuleciu spowoduje przyspieszone topnienie lodowców stanowiących 70% światowych zapasów wody słodkiej. Całkowity wzrost temperatur o 4 oC przed końcem wieku spowodowałby zniknięcie wszystkich lodowców, a w konsekwencji ograniczenie ilości wody pitnej i zalanie w wielu miejscach przybrzeżnych ludzkich osiedli czy terenów przyrodniczych. Wg WWF najbardziej zagrożone będą takie kraje jak: Boliwia, Peru i Ekwador, gdzie lodowce są źródłem wody podczas pory suchej dla wielu miejsc zurbanizowanych. Podobne problemy wystąpią w Himalajach, zaopatrujących w wodę 1/3 wszystkich ludzi.
Topienie się lodowców jest wyraźnym znakiem, że czas najwyższy poważnie zająć się kwestią ocieplenia globalnego – twierdzi Jennifer Morgan, Dyrektor Programu Zmiany Klimatu WWF. Konferencja Stron powinna zaowocować podjęciem kompleksowych, wspólnych wysiłków na rzecz przeciwdziałania zmianom klimatycznym.
WWF apeluje do rządów ponad 180 państw uczestniczących w Konferencji Stron (COP9, Mediolan 1 – 12.12.2003), aby zmobilizować je do działań powstrzymujących globalne ocieplenie. Jednym z mechanizmów, które mogłyby wesprzeć te wysiłki, byłoby uzgodnienie podczas konferencji stron działań w ramach tzw. Mechanizmu Czystego Rozwoju (z ang. Clean Development Mechanism). Dzięki niemu możliwe byłoby znaczniejsze wykorzystanie zalesień i praktyk rolnicznych zwiększających absorpcję CO2 (podstawowego gazu odpowiedzialnego za globalne ocieplenie). WWF zwraca też uwagę, że Rosja nie ratyfikowała jeszcze Protokołu z Kioto, co uniemożliwia jego wdrożenie na całym świecie. WWF oczekuje sprawozdań ministrów z krajów rozwiniętych nt wprowadzania postanowień Protokołu z Kioto i zobowiązań dotyczących redukcji emisji gazów cieplarnianych.
Przedstawiciele państw, spotykający się w grudniu w Mediolanie, powinni mieć na uwadze wyraźny związek pomiędzy ociepleniem klimatu i tegoroczną, tragiczną w skutkach falą upałów w Europie – powiedział Wojciech Stępniewski, kierownik projektu “Klimat i Energia”, WWF Polska. Nasz kraj również ucierpiał w ciągu kilku ostatnich lat wskutek ekstremalnych zjawisk pogodowych takich jak gwałtowne powodzie i susze. Czy kiedykolwiek mieliśmy tak ciepły listopad? Zmiana klimatu jest już teraz faktem. Podstawową formą walki z ociepleniem winno być teraz większe wykorzystanie odnawialnych źródeł energii, poprawienie efektywności energetycznej urządzeń, ograniczanie emisji gazów cieplarnianych pochodzących ze środków transportu oraz wykorzystanie instrumentów ekonomicznych przewidzianych w Protokole z Kioto.
Raport WWF Going, Going, Gone! Climate Change and Global Glacier Decline dostępny jest w wersji anglojęzycznej na: http://www.panda.org/news_facts/publications/climate_change
Materiał filmowy – World Images, tel. +44 207 3888555,
World.images@WORLD-television.com
Dalszych informacji udziela:
Wojciech Stępniewski,
Kierownik Projektu “Klimat i Energia”, WWF Polska,
tel. 0-22/849 84 69, e-mail: wstepniewski@wwf.pl
Martin Hiller;
Communications Manager, WWF Climate Change Programme,
tel. + 41 3472256, MHiller@wwfint.org
notatka prasowa
1.12.2003
Wojciech Stępniewski