Wydawnictwo Zielone Brygady - dobre z natury

UWAGA!!! WYDAWNICTWO ZAWIESIŁO SWOJĄ DZIAŁALNOŚĆ W 2008 ROKU. NIE REALIZUJEMY JUŻ ŻADNYCH ZAMÓWIEŃ.

CO JESTEŚ W STANIE ZROBIĆ DLA PIENIĘDZY?

Pieniądze są krwiobiegiem naszej cywilizacji. Są miernikiem sukcesu, językiem komunikacji międzyludzkiej, twórczą siłą kształtującą ludzkie związki i wspólnoty, stymulują przedsiębiorczość, produktywność, zamożność.

Obecna polityka finansowa i ekonomiczna nie jest ani twórcza, ani dobroczynna. Coraz bardziej doskwiera nam globalny kryzys: zadłużenie, światowa recesja, niekontrolowane cykle wzrostów i załamań. Potrzebne nam są nowe pomysły. Chodzi o takie zrozumienie pieniądza, które sprzyjałoby zarówno wzrostowi zamożności, jak i sprawiedliwości społecznej.

Celem tej publikacji jest zachęcenie czytelnika do zmiany stylu myślenia i odczuwania w sytuacjach związanych z pieniędzmi. Autor analizuje problem na różnych płaszczyznach: antropologicznej, psychologicznej, historycznej, politycznej i metafizycznej, współtworzących świat pieniądza.

Pieniądz zaprząta nasze myśli, jest motorem wielu działań ludzkich. Każdemu z nas potrzebny jest więc wgląd w samych siebie, aby poznać mechanizmy rządzące naszymi zachowaniami. Książka zawiera zarówno systematycznie wyłożoną teorię, jak i osobiste refleksje autora-pisarza i psychologa. Zamykają ją propozycje strategii i przemian instytucjonalnych, politycznych i osobistych.


Wiele odwołań do ekologii i alternatywnych ekonomistów (np. Margrit Kennedy).

Jacek Santorski & Co Publishing House
Alzacka 15a, 03-972 Warszawa
tel. redakcja 22/6162920, fax 6161272
e-mail: promocja@jsantorski.com.pl
http: //www.jsantorski.com.pl

Jacek Santorski & Co Publishing House
Swedish Representation
Betgatan14, S-754 49 Uppsala Sweden
Helena Shay fax/tel. +46- (0) 18 258598
Tomasz Pankowski
fax/tel. +46- (0) 18 300937

William Bloom, Pieniądze, serce i umysł. Co jesteś w stanie zrobić dla pieniędzy? Czy jesteś od nich uzależniony? w przekładzie Beaty Wolfram, Marty Staszewskiej, ze wstępem Bolesława Roka, ISBN 83-88875-15-9, 304 stron, wymiary 145 x 210 mm, oprawa miękka