Wydawnictwo Zielone Brygady - dobre z natury

UWAGA!!! WYDAWNICTWO ZAWIESIŁO SWOJĄ DZIAŁALNOŚĆ W 2008 ROKU. NIE REALIZUJEMY JUŻ ŻADNYCH ZAMÓWIEŃ.

CO TO JEST EKOTOPIA?

Ekotopia odbywa się każdego roku w innym kraju Europy już od 13 lat. Jej organizatorem jest grupa lokalna należąca do sieci EYFA (European Youth For [est] Action). Do tej pory Ekotopia odbywała się w krajach zarówno Wschodniej, jak i Zachodniej Europy: w Szwecji i w Polsce, we Francji i na Czechach, w Holandii oraz na Węgrzech, w Niemczech, Rumunii, Finlandii oraz w Szkocji. Ostatnia Ekotopia odbyła się w Bułgarii, a w przyszłym roku planowana jest na Ukrainie.

Trwająca zwykle 3 pierwsze tygodnie sierpnia Ekotopia jest próbą zbudowania samowystarczalnej, ekologicznej społeczności, wprowadzając w życie podstawowe zasady przyjaznego dla środowiska stylu życia: ponowne wykorzystanie materiałów odpadowych, kuchnia wegetariańska, proces podejmowania decyzji oparty na wspólnej zgodzie (tzw. consensus), wykorzystanie energii alternatywnej (np. podgrzewanie wody do mycia naczyń poprzez zastosowane paneli słonecznych, itd.). Oprócz tego, Ekotopia jest miejscem, gdzie można wymieniać się doświadczeniami, rozpowszechniać informacje i wzbogacić swą wiedzę na temat środowiska podczas warsztatów, dyskusji oraz za pośrednictwem sztuki. Zasady funkcjonowania w trakcie trwania Ekotopii regulowane są poprzez codzienne spotkania wszystkich uczestników w tzw. kole. Tam, gdzie to możliwe, Ekotopianie uczestniczą w regionalnych akcjach, sprzątaniach, próbują zainteresować ludność lokalną problemami ochrony środowiska oraz wspierać lokalne organizacje.

Ekotopia przyciąga ludzi ze wszystkich zakątków Europy. Każdego roku uczestniczy w niej ok. 200 – 700 osób, które biorą udział w wielu warsztatach na tematy społeczne i ochrony środowiska, takie jak: problemy zmian klimatu, bezpośrednia akcja bez przemocy, podejmowanie decyzji oparte na konsensusie, przemysł atomowy, rolnictwo ekologiczne, kuchnia wegetariańska, zielarstwo, sprawiedliwość społeczna, zagadnienia gender. Dyskutowane są również sposoby wdrażania alternatywnych sposobów pozyskiwania energii oraz promocji alternatywnych sposobów życia, jak również możliwe sposoby polepszenia współpracy w ramach sieci EYFA, podejmowanych w jej ramach projektów i działań.

Spotkanie to nazwane zostało letnim uniwersytetem EYF-y i jest otwarte dla wszystkich, którzy podporządkują się i zgodzą z zasadami Ekotopii. EYFA chce, aby w spotkaniu mogły uczestniczyć osoby z całego kontynentu. Jako że osoba z Środkowej i Wschodniej Europy nie może często pozwolić sobie na opłatę 10 euro za koszty utrzymania i wyżywienia, wynaleziono Ekosystem, alternatywę dla systemu walutowego powszechnie stosowanego. Podstawowa zasadą jest, że za jedzenie na Ekotopii będzie się płaciło tyle samo, ile się płaci za jedzenie w domu: Holender/ka w Holandii, Rosjanin/ka w Rosji, itd. Język angielski jest głównym językiem spotkania, wykorzystywanym w trakcie spotkań w kole oraz podczas warsztatów. Jednakże często dostępne są tłumaczenia na tyle języków, na ile to potrzebne i możliwe.

Ekotopianie są zachęcani, aby wykorzystywać środki transportu przyjazne dla środowiska, czy to statki, pociągi, autobusy lub też podróżować pieszo. Dla tych, którzy mają więcej czasu, 4 tygodnie przed spotkaniem na miejsce Ekotopii wyrusza grupa na rowerach (BikeTour). Wieczorami odbywają się zajęcia związane z ustalonym tematem Ekotopii. Każdego roku wybierany jest inny temat, często dostosowany do kraju goszczącego. Ostatnio tematem Ekotopii w Finlandii była globalizacja, a w Rumunii – społeczności ekologiczne. Ekotopia 2002 odbędzie się w hrabstwie Kerry w południowo-zachodniej Irlandii od 10 do 24 sierpnia; organizowana jest przez Gluaiseacht for Global Justice. Grupa rowerowa jadąca w kierunku Ekotopii opuści Dover w Anglii 10 lipca i przyjedzie do Kerry w Irlandii 15 sierpnia.

Szczegóły: http://www.ecotopia2002.org