Wydawnictwo Zielone Brygady - dobre z natury

UWAGA!!! WYDAWNICTWO ZAWIESIŁO SWOJĄ DZIAŁALNOŚĆ W 2008 ROKU. NIE REALIZUJEMY JUŻ ŻADNYCH ZAMÓWIEŃ.

Cytaty

CYTATY
Zamiar był taki: pokazujemy szerszy problem niż to co się dzieje w jednej firmie. Śledzimy zmiany mentalne, charakterystyczne dla epoki. Cały problem w tym, że mieliśmy wrażenie, iż koniec komunizmu oznacza odejście psychozy, skoro skończył się okres formuły psychopatycznej, jaką był komunizm. Miał się zacząć proces zdrowienia. Tymczasem wraz z wielkimi korporacjami przyszła ich ideologia, co spowodowało nawrót psychozy. Co dziwne, bardzo podobnej do tej, która odeszła. Podobieństwa są niepokojące: totalitarne panowanie nad ludzkim umysłem, kreowanie wzorów osobowościowych typu – ni mniej ni więcej – Napoleon, Mussolini, Hitler z pewnymi zastrzeżeniami. Nikt nie kryje, że taki Amway to fabryczna hodowla przywódców nowego porządku światowego, który zapanuje na naszym globie w XXI w. (…) Ale przecież jedno kłamstwo prześlizguje się między dwiema prawdami, w metodzie działania służb specjalnych ma to nawet specjalną nazwę: kanapka. A interesowało mnie przede wszystkim naruszenie nietykalności psychicznej. Jest to pewien rodzaj zbrodni. Bo jeśli zachodzi naruszenie nietykalności cielesnej, mamy na to zapis w kodeksie. Ale jeżeli odbywa się to samo w sferze osobowości, rzecz prawdopodobnie nie jest przedmiotem zainteresowania ustawodawcy.
„Rozgryzanie kanapki” rozmowa z Henrykiem Dederko, „Machina”, 9/1998

(…) Nieszczęściem nowoczesności jest to, że zaczęliśmy wierzyć, że winno nas spotykać jedynie to, co zgodne jest z naszymi planami i zamierzeniami. Thoreau przywracając nam świat, chce także postawić nas w obliczu siły potężniejszej od człowieka i wskazać, iż wydarzenia przychodzą z własnej, a nie z naszej woli.
Tadeusz Sławek „Szkoła życia: Thoreau i Walden” , T.P., 2.1.2000
nadesłał Jerzy Oszelda