Wydawnictwo Zielone Brygady - dobre z natury

UWAGA!!! WYDAWNICTWO I PORTAL NIE PROWADZĄ DZIAŁALNOŚCI OD 2008 ROKU.

Dajmy sobie pracę – Ekoszansa
Projekt „Dajmy sobie pracę – Ekoszansa” Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL, realizowany przy udziale środków Europejskiego Funduszu Społecznego jest niestandardową odpowiedzią na problem społecznego dostosowania i zwiększania potencjału osób dyskryminowanych lub wykluczonych z rynku pracy. Cel realizowany jest przy użyciu „narzędzia ekologicznego”, które w projekcie oznacza rozwijanie hodowli tradycyjnych polskich odmian zwierząt hodowlanych, ekologiczną uprawę warzyw, sadownictwo, odnawialne źródła energii (pozyskiwanie biomasy, energooszczędne ogrzewanie), jak i pszczelarstwo, szkutnictwo i hipoterapię.

Dzięki projektowi powstaną alternatywne formy zatrudnienia dla uczestników projektu, a ośrodki partnerskie wzmocnią swoją pozycję poprzez oferowanie społeczności lokalnej ekspertyzy i doradztwa ekologicznego opartego na doświadczeniach projektu.

Partnerami w projekcie są ośrodki leczenia i rehabilitacji narkomanów w terenach wiejskich, które poprzez udział w projekcie stają się lokalnymi centrami informacji i wsparcia dla podejmowanych lokalnie działań o charakterze ekologicznym.

Projekt „Dajmy sobie pracę – Ekoszansa” nawiązuje do uregulowań zawartych w Planie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 (w tym także poprzez przygotowaną publikację Info-Eko) by wpłynąć na rozwój lokalnych projektów typu ekologicznego i w ten sposób przyczynić się do wzrostu konkurencyjności gospodarstw rolnych, poprawy stanu środowiska naturalnego i krajobrazu oraz podniesienia poziomu życia ludności wiejskiej i promocję dywersyfikacji działalności gospodarczej.

Kontakty:

1. United Nations Development Programme
Biuro Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju, administrator projektu
ul. Langiewicza 31, 02-71 Warszawa,
tel. 022 576 81 82
fax 022 825 49 58
undp.org.pl

2. Ośrodek Readaptacji Stowarzyszenia „Solidarni PLUS” EKO „Szkoła Życia” w Wandzinie
77-323 Polnica
tel. 059 832 3413
fax 059 832 3413
ekoszkolazycia@poczta.onet.pl

3. Ośrodek Resocjalizacji Stowarzyszenia Solidarni „PLUS” w Gajkach
Gajki 3, 76-206 Słupsk
tel. 059 814 12 50
fax 059 814 12 50
gajki@tlen.pl

4. Stowarzyszenie „Solidarni Plus” Ośrodek Resocjalizacyjno-Readaptacyjny w Lutynce
Lutynka 19, 68-131 Wymiarki
tel. 068 360 45 38
fax 068 360 45 38
osrodek.lutynka@poczta.tp.pl

5. NZOZ MONAR Ośrodek Rehabilitacyjno-Readaptacyjny w Wyszkowie
ul. 3-go Maja 65
07-200 Wyszków
tel. 029 742 48 43
fax 029 742 48 43
monarwyszkow@interia.pl

6. NZOZ MONAR Ośrodek Rehabilitacyjno-Readaptacyjny w Ostrołęce, filia w Lipiance
Lipianka 2a, 07-440 Goworowo
tel. 029 768 24 01
fax 029 768 24 01
monarlipianka@wp.pl

7. NZOZ MONAR Ośrodek Rehabilitacyjno-Readaptacyjny w Gaudynkach
Gaudynki 43 12-250 Orzysz
tel. 087 423 72 26
fax 087 423 72 26
gaudynek@o2.pl

8. Stowarzyszenie MONAR, Wielkopolskie Centrum Pomocy Bliźniemu MARKOT – Rożnowice
Rożnowice 33; 64-610 Rogoźno
tel. 061 296 14 51/57
fax 061 296 10 99
zaopatrzenie@monar-markot.poznan.pl

9. Dom MONAR w Krakowie Pleszowie
ul. Suchy Jar 4, 31-983 Kraków
tel. 012 645 09 67
fax 012 645 09 67
ekoszansa@monar.krakow.pl

10. NZOZ MONAR Ośrodek Rehabilitacyjno-Readaptacyjny w Marianówku
Wszemierzyce 1, 78-123 Siemyśl
tel. 094 35 125 63
fax 094 35 125 63
marianowek@o2.pl

11. Stowarzyszenie Regionalny Ośrodek Socjalno-Edukacyjny „Dla Ludzi i Środowiska” Chudobczyce
Chudobczyce 27, 64-423 Lubosz
tel. 061 291 17 41
fax 061 291 17 41
rose.chudobczyce@wp.pl

12. SPZOZ Ośrodek Rehabilitacji Uzależnionych Doren im. Berty Trusiewicz w Różewcu
Różewiec 1, 11-600 Węgorzewo
tel. 087 427 6039
fax 087 427 6039
doren@doren.pl

13. Samodzielny Wojewódzki Zespół Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie (SWZPZPOZ w Warszawie) – Oddział XVI Terapii Uzależnienia od Substancji Psychoaktywnych – Grzmiąca
Grzmiąca 9, 96-321 Grzmiąca (gmina Żabia Wola)
tel. 046 857 1797
fax 046 857 1797
ekoszansa@szpitalnowowiejski.pl

14. „Dajmy sobie pracę – Ekoszansa”
www.ekoszansa.org