Wydawnictwo Zielone Brygady - dobre z natury

UWAGA!!! WYDAWNICTWO ZAWIESIŁO SWOJĄ DZIAŁALNOŚĆ W 2008 ROKU. NIE REALIZUJEMY JUŻ ŻADNYCH ZAMÓWIEŃ.

DNI ZIEMI “CHROŃMY RÓŻNORODNOŚĆ”


DNI ZIEMI “CHROŃMY RÓŻNORODNOŚĆ”

8 – 9.5.2004 w Bałtowie k. Ostrowca Świętokrzyskiego odbędą się Dni Ziemi pod hasłem “Chrońmy różnorodność”.

PROGRAM IMPREZY
Klub “Bałtek”:

W sali kawiarnianej na parterze zaprezentowana zostanie wystawa makrofotografii Związku Polskich Fotografików Przyrodniczych pt. “Małe jest piękne”. Złożonej z 40 fotografii wystawie towarzyszyć będzie wystawa terrariów z owadami przygotowanymi przez studentów Akademii Rolniczej w Krakowie.
W formie zapowiedzi warsztatów archeologicznych eksponowana będzie czaszka nosorożca włochatego, pochodząca ze zbiorów Muzeum Historyczno-Archeologicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim wraz z rekonstrukcją głowy, sporządzonej na zamówienie Discovery przez Panią Martę Szubert.
Na piętrze Klubu “Bałtek” zostanie przygotowana sala, w której odbywać się będą prezentacje przeźroczy z wypraw Towarzystwa Geologicznego “Spirifer” pt. :
• “Maroko – fabryka skamieniałości”
• “Madagaskar – ginący świat”
• “Ałtaj – lodowce, porzeczki...”
Kamieniołom w Skarbce:
Na terenie kamieniołomu zostaną przeprowadzone warsztaty archeologiczne, nad którymi pieczę sprawować będą archeolodzy z Muzeum Historyczno-Archeologicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim Powstanie rekonstrukcja szałasu myśliwych paleolitycznych i warsztatu produkcji ozdób. Zaprezentowane zostaną techniki sporządzania malowideł naskalnych, praktyki szamańskie, strzelanie z łuku i inne techniki łowieckie.
Bałtów – plener:
W obrębie zespołu pałacowo-parkowego odbędzie się w formie festynu i warsztatów prezentacja zaproszonych organizacji i instytucji. Przygotowane zostaną stoiska wydawnictw o tematyce przyrodniczej, ekologicznej i krajoznawczej. Podczas festynu będzie można nabyć wyroby rękodzieła ludowego z terenu regionu świętokrzyskiego. Ciekawostką będą stoiska, na których zaprezentowane zostaną wyroby pochodzące z Maroka i Madagaskaru. Obok organizacji i instytucji przedstawiona zostanie oferta gospodarstw ekologicznych i agroturystycznych.
Atrakcję stanowić będzie wystawa inkluzji bursztynowych pana Zbigniewa Hudeczka i kolekcja agatów z Gór Kaczawskich galerii GeoCentrum działającej przy Muzeum Ziemi PAN i ostrowieckiej firmy “Kamyk”.
W sobotni wieczór na przygotowanej przez organizatorów scenie odbędzie się koncert. Po raz pierwszy w Bałtowie wystąpi m.in. Zespół Amotywacyjny, grający na bębnach muzykę zachodnioafrykańską. Wystąpią też zespoły jazzowe związane z ostrowieckim MCK.
Stowarzyszenie “Bałt” zadba o organizację spływów tratwami i kajakami po rzece Kamiennej. Dla gości spoza powiatu ostrowieckiego przygotowano specjalne ścieżki i trasy turystyczne z profesjonalną obsługą przewodnicką z Koła Przewodników Świętokrzyskich PTTK w Ostrowcu Świętokrzyskim.
Towarzystwo Geologiczne “Ryft” z Warszawy zadba o to, aby turyści zainteresowani skamieniałościami i geologią okolic opuścili Dni Ziemi zadowoleni. W miejscach odsłonięć geologicznych przygotowane zostaną małe wystawy skamieniałości jurajskich. Będzie można zasięgnąć informacji o sposobach prowadzenia kolekcji skamieniałości, spróbować trudnych technik ich preparacji i zrozumieć, jak powstały i zachowały się tropy dinozaurów z okolic Bałtowa.
Bałtów – pałac:
W pomieszczeniach pałacu zaprezentowana zostanie kolekcja zdjęć Pracowni na rzecz Wszystkich Istot pt. “Dzika Polska”.
Bałtów – młyn:
W zabytkowym młynie (lub w pałacu) odbędą się projekcje filmów o tematyce przyrodniczej udostępnione przez Studio Filmowe Tatra Live.

Powyższy program imprezy może ulec zmianie. Osoby, organizacje, instytucje zainteresowane udziałem lub otrzymaniem zaktualizowanego programu prosimy o kontakt:
piotrmenducki@wp.pl z dopiskiem “Dni Ziemi”.
Informacji można zasięgnąć pod numerami telefonów:
Ewa Gawlik 0-41/265-38-22,
Piotr Menducki 0/506-755-010
lub pisząc na adres – Stowarzyszenie “Bałt” 27-423 Bałtów 55.

Od końca marca program imprezy powinien być dostępny pod adresem www.dniziemi.ostrowiec.info
Dotychczas (tj. do 12.1.2004) udział w imprezie potwierdziły m.in.: Pracownia na rzecz Wszystkich Istot, ZB, Liga Ochrony Przyrody, Polskie Towarzystwo Tatrzańskie, Towarzystwo Badań Ochrony Przyrody.
Wśród organizatorów i instytucji wspomagających znalazły się: Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Gminy Bałtów “Bałt”, Miejskie Centrum Kultury w Ostrowcu Świętokrzyskim, Urząd Gminy Bałtów, PKS w Ostrowcu Świętokrzyskim S.A., Polskie Towarzystwo Tatrzańskie oddział w Ostrowcu Świętokrzyskim, Liga Ochrony Przyrody – Kielce, Starostwo Powiatowe w Ostrowcu Świętokrzyskim, Hufiec ZHP Ostrowiec Świętokrzyskim, Związek Polskich Fotografików Przyrodniczych – Okręg Mazowiecki, Koło Przewodników Świętokrzyskich PTTK w Ostrowcu Świętokrzyskim, Towarzystwo Geologiczne “Ryft”, Towarzystwo Geologiczne “Spirifer”.