Wydawnictwo Zielone Brygady - dobre z natury

UWAGA!!! WYDAWNICTWO ZAWIESIŁO SWOJĄ DZIAŁALNOŚĆ W 2008 ROKU. NIE REALIZUJEMY JUŻ ŻADNYCH ZAMÓWIEŃ.

EDUCATION FOR A SUSTAINABLE FUTURE EDUKACJA DLA EKOLOGICZNEJ PRZYSZŁOŚCI

Znajdujemy się w punkcie zwrotnym naszej historii. Po raz pierwszy od wyłonienia się naszego gatunku, Ziemia – nasz dom szybko staje się miejscem niemożliwym do życia. Akumulacja gazu cieplarnianego wzrasta przy jednoczesnym ubytku milionów akrów lasów. Kultura pogłębia naszą zależność od produktów, które jedynie pomnażają zyski odpowiedzialnych za zachwianą równowagę. Moglibyśmy mówić w nieskończoność o przyczynach, dla których nasz gatunek znalazł się na skraju obecnego kryzysu ekologicznego, ale wymienianie okropności i wytykanie palcami nie zmieni faktu, że ta dominująca kultura na naszej planecie (zarówno na jej wschodzie jak i zachodzie) prowadzi nas na drogę szybkiej samozagłady. Jeśli ktoś uważa, że nawet najbardziej optymistyczne statystyki malują biedny obraz Ziemi i przyszłości całego życia jakie znamy, to oczywistym jest, że musimy zacząć działać, jeśli mamy nadzieję na podtrzymywalną przyszłość.

Co jest efektywnym działaniem? Wierzymy, że powszechna edukacja jest tu najlepszym rozwiązaniem. Jednak przy światowej populacji w liczbie 7 miliardów potrzebujemy planu by dotrzeć do jak największej ilości członków naszych społeczności ze sposobem na kreowanie podtrzymywalnej przyszłości. Jako Education for a Sustainable Future (ESF) zaadoptowaliśmy 3-stopniowy plan edukowania na masową skalę. Im więcej ośrodków powstanie i zaadoptuje tę strategię, tym głębsza nasza nadzieja iż wspólnym wysiłkiem, promując nową drogę życia, postrzegającą wszystkie problemy jako holistyczne i nierozerwalne udowodnimy naszą efektywność w kreowaniu trwałych zmian.

TRÓJSTOPNIOWY PLAN DZIAŁANIA:

1. Tworzenie i dystrybucja literatury: poszczególne ośrodki ESF mogą pracować indywidualnie bądź wspólnie nad rzetelną literaturą. Działając kolektywnie, cała sieć ośrodków będzie koncentrować się na roz-prowadzaniu danych materiałów na skalę globalną.
2. Publiczne forum edukacyjne i wykłady: ośrodki ESF powinny organizować wykłady dla szkół, uczelni akademickich, w centrach kulturalnych itp. prezentując różne tematy związane z problematyką podtrzymywalnej przyszłości.
3. Protesty: jako iż nie każdy zdolny jest do zorganizowania wykładu, musimy szukać innych sposobów by dotrzeć z naszym przekazem do większej ilości zainteresowanych. Jedna wiadomość telewizyjna dociera do tysięcy widzów. Będziemy stosować protesty jeśli będzie to potrzebne by zwrócić uwagę na korporacje, firmy i indywidualności, które działają na szkodę przyszłych pokoleń.
Zadaniem ESF jest edukacja na rzecz podtrzymania istnienia. W szerokich ramach tego zagadnienia możemy dotykać tematów, którymi nie zajmują się inne organizacje walczące o wyzwolenie Ziemi. Będziemy na przykład promować weganizm (ścisły wegetarianizm) i życie wolne od narkotyków gdyż uważamy je istotną część naszej misji. Bycie wolnym/wolną od trucizn weganem/weganką nie jest niezbędne by być aktywnym w ESF, jednakże każdy od tzw. „radykalnych” wegan do tzw. „głębokich” ekologów jest mile widziany w naszych kręgach.
Mimo, iż ESF będzie stosować, jeśli zajdzie potrzeba, akcje obywatelskiego nieposłuszeństwa bez używania przemocy to nigdy nie wykorzysta do swych celów tzw. akcji bezpośredniej. Będziemy popierać każdą taką akcję, o ile żadna żywa istota nie zostanie w jej trakcie skrzywdzona, jednak nie będziemy ich postrzegać jako działań ESF. Tu nie ma żadnej filozofii, ESF nie jest też ruchem w powszechnym tego rozumieniu, to raczej sieć aktywistów wierzących w nadrzędność prawdy mówiącej, że nasze obecne społeczeństwo jest nie do przyjęcia i że edukacja jest natychmiastowo potrzebna by zmienić kierunek, którym podąża nasz gatunek, jeśli ma on w ogóle przetrwać.

ESF w Polsce: Kielecka 3, 16-400 Suwałki, e-mail: kargo19@excite.com
ESF w Polsce