Wydawnictwo Zielone Brygady - dobre z natury

UWAGA!!! WYDAWNICTWO ZAWIESIŁO SWOJĄ DZIAŁALNOŚĆ W 2008 ROKU. NIE REALIZUJEMY JUŻ ŻADNYCH ZAMÓWIEŃ.

EKO-JESIEŃ 2002 W RAMACH TARGÓW POLEKO 2002 W POZNANIU 19 – 22.11.2002

Międzynarodowe Targi Poznańskie sp. z o.o.
EKO-JESIEŃ 2002
W RAMACH TARGÓW POLEKO 2002 W POZNANIU 19 – 22.11.2002
W czasie trwania targów POLEKO 2002 odbędą się cztery równoległe imprezy mające na celu edukację ekologiczną oraz bogatą prezentację istniejących technologii ochrony środowiska. Poniżej znajdują się krótkie prezentacje planowanych wydarzeń:

EKO-JESIEŃ 2002 to:
VI MIĘDZYNARODOWY
ZJAZD EKOLOGICZNY:

• największa, najbardziej prestiżowa i wiodąca impreza ekologiczna w Polsce pod patronatem honorowym Prezesa Rady Ministrów, Ministra Środowiska, Prezesa NFOŚiGW,
• problematyka ochrony środowiska w wybranych krajach Unii Europejskiej oraz krajach ubiegających się o członkostwo w jej strukturach,
• uroczyste rozstrzygnięcie trzech konkursów Przeglądu Komunalnego, mających na celu promocję selektywnej zbiórki odpadów: Konkursu o Szklaną Statuetkę, Konkursu o Srebrną Puszkę oraz Konkursu „Lider Odzysku Tworzyw”.
IV OGÓLNOPOLSKIE
FORUM EDUKACJI EKOLOGICZNEJ
EKO MEDIA FORUM:

• prezentacja możliwości edukacyjnych w dziedzinie ochrony środowiska,
• salon wystawienniczy prezentujący programy i akcje edukacji ekologicznej, ośrodki edukacji ekologicznej, działalność wydawniczą,
• seminarium poświęcone edukacji ekologicznej połączone z giełdą wymiany doświadczeń w tej dziedzinie,
• Zielone Kino – prezentacje multimedialne filmów poświęconych naturze i ochronie środowiska,
• Zielona Scena – prezentacje krótkich sztuk teatralnych nawiązujących do ochrony środowiska,
• dodatkowe atrakcje: pokazy mody ekologicznej, wystawy fotografii, happeningi.
SALON CZYSTEJ ENERGII:
• otwarte seminarium pt. „Energia ze źródeł przyjaznych środowisku”,
wspólna oferta wystawiennicza na ponad 800 m2 ponad 30 firm z branży energetyki odnawialnej, technologii wytwarzania czystej energii.
SALON RECYKLINGU:
• otwarte seminarium pt. „Odzysk i recykling odpadów – system, technologie, edukacja” oraz prezentacja zainteresowanych firm,
• miejsce prezentacji ofert: dostawców urządzeń, technologii, dystrybutorów, projektantów, eksploatatorów obecnych i potencjalnych, inwestorów samorządowych i prywatnych, przedsiębiorstw oczyszczania, donatorów przedsięwzięć.

Szczegółowe informacje o Akcji EKO-JESIEŃ 2002 dostępne są pod numerem telefonu 061 84-34-603 w. 42 oraz na stronie www.abrys.pl (eko-jesień).