Wydawnictwo Zielone Brygady - dobre z natury

UWAGA!!! WYDAWNICTWO I PORTAL NIE PROWADZĄ DZIAŁALNOŚCI OD 2008 ROKU.

Eko-łajki

EKO-ŁAJKI

W imieniu Fundacji SZANSA chciałabym przedstawić pomysł na zorganizowanie w czasie sezonu wakacyjnego forum organizacji, których najważniejszym celem jest troska o stan środowiska naturalnego oraz krzewienie szeroko rozumianej kultury ekologicznej i dbałości o przyrodę.

Miejsce i termin: rynek Mikołajek, 31.7.2004

Projekt polega na prezentacji:
  • mazurskich organizacji zajmujących się ochroną środowiska,
  • mazurskich fundacji i stowarzyszeń mających w statucie troskę o ekologię,
  • Mazurskiego Parku Krajobrazowego,
  • mazurskich centrów edukacji ekologicznej,
  • mazurskich szkolnych organizacji dbających o edukację ekologiczną dzieci i młodzieży,
  • mazurskiej prasy podejmującej tematykę ekologii i czystości środowiska podczas finału Pierwszego Ekologicznego Maratonu Wioślarskiego LEON CUP.

Eko-Maraton LEON CUP, organizowany przez Fundację SZANSA, rozgrywać się będzie między 25 a 31 lipca 2004 na szlaku Wielkich Jezior Mazurskich. Jego finał będzie miał miejsce w Mikołajkach, gdzie w trakcie imprezy na rynku miejskim, przygotowywanej wspólnie z władzami miasta, planujemy przeprowadzić projekt o nazwie EKO-ŁAJKI.

Zapraszamy Państwa serdecznie do zaprezentowania własnych dokonań w czasie trwania EKO-ŁAJEK.

Dom Kultury będzie koordynował działania organizacyjne ze strony miasta.

Z uwagi na brak wsparcia działań Fundacji SZANSA przez WFOŚiGW w Olsztynie, całość naszej akcji przygotowujemy dzięki życzliwości darczyńców i władz samorządowych. Projekt EKO-ŁAJKI powstanie zatem dzięki zgodzie UMiG Mikołajki na wykorzystanie terenów miejskich, naszemu wkładowi w organizację całości i Domowi Kultury “Kłobuk”, który znajdzie sprzęt na nasze tymczasowe “stoiska”.

Dysponować będziemy zatem ławkami z miejscowej szkoły i krzesłami, które możemy uformować w mini-stoiska na terenie rynku Mikołajek.

Czy chcielibyście móc zaprezentować własne wydawnictwa ekologiczne w trakcie EKO-ŁAJEK? Jeśli dysponujecie Państwo własnym przenośnym stoiskiem (parasol z logo) – przyjmiemy taką formę obecności z wdzięcznością.

Projekt ten jest skierowany do wszystkich mieszkańców oraz wczasowiczów, uczestników obozów i kolonii, żeglarzy i wodniaków, którzy szczyt sezonu wakacyjnego spędzają na Mazurach.

Jesteśmy pewni, że kontakt z zaangażowaniem innych członków społeczności, przybliżenie problemów, z jakimi boryka się środowisko naturalne i podpowiedziami, w jaki sposób można mu pomóc – wpłynie na zmianę zachowań wielu uczestników i widzów.

Uprzejmie prosimy o kontakt z Fundacją SZANSA, jeżeli jesteście Państwo zainteresowani udziałem w tym projekcie.

Możliwe, że podobnie jak akcja “sprzątamy Mazury”, stanie się on cyklicznych przedsięwzięciem, do którego chcielibyśmy Was namówić.

Agnieszka Brzezińska
Fundacja SZANSA

ul. Wasiutyńskiego 15
00-707 Warszawa
tel. 0-22 651 04 13, 0-507 130 643
http://www.fundacjaszansa.org.pl
http://www.sprzatamy-mazury.pl