Wydawnictwo Zielone Brygady - dobre z natury

UWAGA!!! WYDAWNICTWO ZAWIESIŁO SWOJĄ DZIAŁALNOŚĆ W 2008 ROKU. NIE REALIZUJEMY JUŻ ŻADNYCH ZAMÓWIEŃ.

EKODOŻYNKI

Regionalne Centrum Doradztwa, Rozwoju Rolnictwa i Obszarów Wiejskich – Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej w Przysieku oraz Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego mają zaszczyt zaprosić Państwa do wzięcia udziału w Ogólnopolskich Spotkaniach Ekologicznych, które odbędą się w siedzibie Regionalnego Centrum w Przysieku, w dniach 13-15 września br.

Wszystkim zainteresowanym i na co dzień zajmującym się problematyką ochrony środowiska proponujemy spotkania seminaryjne dotyczące najbardziej aktualnych zagadnień. Do ich przedstawienia zaprosiliśmy wykładowców kompetentnych i zaangażowanych w prace na rzecz poprawy stanu środowiska w Polsce.
Każdy z trzech dni Spotkań dotyczyć będzie odrębnej tematyki.
Dzień pierwszy (13 września, czwartek) poświęcony będzie nowemu prawu ochrony środowiska. Przybliży on Państwu najnowsze akty prawne dotyczące: informacji o środowisku, udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie ochrony środowiska, postępowaniu w sprawie oceny oddziaływania na środowisko oraz kompetencji pracowników administracji rządowej i samorządowej w zakresie rolnictwa i ochrony środowiska.
W drugim dniu (14 września, piątek) koncentrować będziemy się wokół tematyki związanej z opłatami za korzystanie ze środowiska. Przewidzianą formą realizacji są warsztaty, mające na celu przekazanie wiedzy praktycznej pracownikom samorządów gminnych i powiatowych oraz przedstawicielom jednostek organizacyjnych.
W dniu ostatnim (15 września, sobota) odbędą się VII Krajowe Dożynki Ekologiczne, w trakcie których zapraszamy na seminaria dotyczące perspektywy rozwoju rolnictwa ekologicznego w świetle ustawy o rolnictwie ekologicznym.
• Dzień 15 września poświęcony zostanie równie istotnemu problemowi, jak w dniach poprzednich, a mianowicie Agendzie 21 dla Regionu Morza Bałtyckiego w kontekście Zrównoważonego Rozwoju Rolnictwa w Polsce.
• W sobotę podsumowane zostaną również dożynki lokalne w imprezie wojewódzkiej pod nazwą „Barwy Lata, Dary Jesieni”. Spotkaniu towarzyszyć będą: konkurs wieńców dożynkowych, wykłady oraz występy zespołów muzycznych.
Zapraszamy również Państwa do zapoznania się z szeroką ofertą wydawniczą prezentowaną na Ogólnopolskim Przeglądzie Wydawnictw i Filmów Ekologicznych.
Szanowni Państwo! Wyrażamy nadzieję, iż tematyka tegorocznych Ogólnopolskich Spotkań Ekologicznych w Przysieku sprosta Państwa oczekiwaniom, a uczestnictwo w nich poszerzy Państwa wiadomości i przyczyni się do poprawy stanu środowiska w naszym województwie.
W celu ułatwienia przebiegu imprezy i jej organizacji, osoby zainteresowane rezerwacją noclegów i wyżywienia uprzejmie prosimy o nadesłanie na adres RCDRRiOW w Przysieku wypełnionej karty uczestnictwa do dnia 31 sierpnia br.
Udział w szkoleniach jest bezpłatny. Koszt dydaktyki i materiałów szkoleniowych finansowany jest ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.

Regionalne Centrum Doradztwa Rozwoju Rolnictwa i Obszarów Wiejskich
Przysiek, 87-134 Zławieś Wielka
tel. 0-56/6789231÷34, fax 0-56/6789235
http://www.cdr.gov.pl/przysiek, przysiek@cdr.gov.pl