Wydawnictwo Zielone Brygady - dobre z natury

UWAGA!!! WYDAWNICTWO ZAWIESIŁO SWOJĄ DZIAŁALNOŚĆ W 2008 ROKU. NIE REALIZUJEMY JUŻ ŻADNYCH ZAMÓWIEŃ.

EKOLOGIA A SAMOOGRANICZANIE GATUNKU LUDZKIEGO

Polskie Towarzystwo Ekologiczne
ul. Nowy Świat 72
00-927 Warszawa
tel. 0-22/697 89 03
fax: 0-22/6978903
Warszawa 23.1.2004

Uprzejmie zapraszam na zimowe zebranie Polskiego Towarzystwa Ekologicznego pt. “Ekologia a samoograniczanie gatunku ludzkiego”, które odbędzie się w Warszawie 21.2.2004 (sobota) o godz. 1100, na wydziale Biologii UW, ul. Miecznikowa 2 s. 103 (odjazd z Dw. Centralnego autobusem 175 lub tramwajami 7, 9, 25. Dojście od ul. Pasteura – duży jasnozielony budynek)
.
Program zabrania:
1. Czy “ekorozwój” jest rzeczywiście ekologiczny? (p. Adam Barcikowski, UMK, Toruń).
2. Analiza energetyczna systemu ekologicznego bez elementu antropogenicznego i z udziałem człowieka (p. Andrzej Nienarutowicz, UMK, Toruń).
3. Perspektywy ekologii jako rodzaju wiedzy humanistycznej (p. Krzysztof Łastowski, UAM).
Na zebraniu będzie możliwość uregulowania składek. Prosimy o rozwieszenie kolorowych zawiadomień w swoich instytucjach (w widocznych miejscach).
prof. dr hab. Alicja Breymeyer
przewodnicząca PTEkol
Alicja Breymeyer