Wydawnictwo Zielone Brygady - dobre z natury

UWAGA!!! WYDAWNICTWO ZAWIESIŁO SWOJĄ DZIAŁALNOŚĆ W 2008 ROKU. NIE REALIZUJEMY JUŻ ŻADNYCH ZAMÓWIEŃ.

EMAS

EMAS

Prezes Rady Ministrów (listem nr 10-196-03, druk sejmowy 2380) wniósł do laski marszałkowskiej projekt ustawy o systemie eko-zarządzania i audytu (EMAS).

Zwracam uwagę na ten projekt, albowiem jest on dobrym przykładem ,,dobrodziejstw”, jakie nas czekają po wejściu do Unii Europejskiej. Jedną z zalet Konstytucji z 1997 r. jest zamknięty katalog źródeł prawa. Wobec obywatela można stosować tylko przepisy zawarte w Konstytucji, umowach międzynarodowych, ustawach i rozporządzeniach wydanych na mocy ustawy. Projekt wprost odsyła do rozporządzenia (WE) nr 761/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady dopuszczającego dobrowolny udział organizacji w systemie zarządzania środowiskiem i audytu we Wspólnocie (EMAS). Tak więc, aby stosować omawianą ustawę trzeba będzie nie tylko znać jej tekst, ale i tekst owego rozporządzenia, inaczej nic się nie da zrobić. Trzeba więc będzie sięgnąć do – jak głosi projekt – Dz. Urz. WE L 114 z 24.4.2001 str. 0001 – 0029. I tu rodzą się moje obawy. Chyba każdy, kto chciał ochronić środowisko naturalne przy pomocy środków prawnych zgodzi się ze mną, że nie jest to łatwe, począwszy od tego, że trzeba wiedzieć gdzie i jak szukać przepisów i to najlepiej w wersji ujednoliconej. Teraz dojdzie dodatkowy problem: odszukania przepisów Unii Europejskiej. Samo zaś odszukanie to nic. Trzeba je jeszcze zrozumieć, a są one tak pisane jakby urzędnicy unijni zarabiali na wierszówkach. Słowem: groch z kapustą.

I jeszcze jedno jest ciekawe. Premier poinformował posłów o organizacjach ekologicznych, z którymi projekt konsultowano i których uwagi uwzględniono. Tak więc każdy kto przeczyta list Premiera dowie się komu w Polsce nie przeszkadza zła legislacja.

Osoby zainteresowane projektem winny się kontaktować z:

mgr Leszek Miller
Prezes Rady Ministrów
al. Ujazdowskie 1
00-583 Warszawa
tel. 0-22/694-68-48
fax 0-22/694-72-65
mkrzymow@kprm.gov.pl
www.bip.kprm.gov.pl

lub z Posłami, np.:
Poseł Marcin Libicki (PiS)
ul. Szkolna 5
61-832 Poznań
tel./fax 0-61/852-95-79
Marcin.Libicki@sejm.pl
http://www.sejm.gov.pl/poslowie/posel4/212.htm

Piotr Szkudlarek
http://www.szkudlarek.hg.pl

Piotr Szkudlarek