Wydawnictwo Zielone Brygady - dobre z natury

UWAGA!!! WYDAWNICTWO I PORTAL NIE PROWADZĄ DZIAŁALNOŚCI OD 2008 ROKU.

Franciszkański Projekt Edukacji Ekologicznej

FRANCISZKAŃSKI PROJEKT EDUKACJI EKOLOGICZNEJ

Ruch Ekologiczny św. Franciszka z Asyżu (REFA) zaprasza na WARSZTATY EKOLOGICZNE REFA w Górach Stołowych w dniach 12 – 21.7.2004.

Razem ze św. Franciszkiem z Asyżu, patronem ekologów, zapraszamy na wspólną wędrówkę z poznawaniem osiągnięć kultury, tajemnic przyrody i piękna świata.

Nasze warsztaty adresowane są do ludzi młodych, zainteresowanych ekologią oraz tworzeniem harmonijnej przestrzeni dla ludzi i wszystkich stworzeń. Koncentrują się na wspólnym poszukiwaniu odpowiedzi na głębokie pytania dotyczące sytuacji Polski, świata oraz naszej odpowiedzialności za środowisko w którym żyjemy.

Chcemy też poznawać krainę tworzoną przez sąsiadujące ekosystemy fantazyjnych form skalnych, lasów, torfowisk i górskich łąk; podziwiać i badać ich specyficzną faunę i florę; odwiedzić Kalwarię w Wambierzycach, kaplicę czaszek w Czermnej, uzdrowisko i ośrodek Parku Narodowego w Kudowie; wędrować labiryntem „Błędnych Skał” i Skalnego Miasta w Teplicach w Czechach oraz cieszyć się przygodą, latem i radosną wspólnotą.

Mieszkać będziemy w schronisku PTTK; koszt pobytu wynosi 290 zł.
Liczba miejsc jest ograniczona.


Zgłoszenia i informacje :
Stanisław Jaromi OFM Conv.
pl. Wszystkich Świętych 5
31-004 Kraków
tel. 0-12/422 54 76
e-mail: REFA@franciszkanie.pl
oraz
Krzysztof Wojciechowski
Katedra Ochrony Środowiska KUL
Al. Kraśnicka 102
20-718 Lublin
e-mail: corax@wp.pl