Wydawnictwo Zielone Brygady - dobre z natury

UWAGA!!! WYDAWNICTWO ZAWIESIŁO SWOJĄ DZIAŁALNOŚĆ W 2008 ROKU. NIE REALIZUJEMY JUŻ ŻADNYCH ZAMÓWIEŃ.

"Gaja - nasz dom"

“GAJA – NASZ DOM”

Pracownia na rzecz Wszystkich Istot zaprasza do udziału w obozie przyrodniczo-leśnym "GAJA - NASZ DOM" 19 – 26.6.2004

“Teraz poznałem tajemnicę stawania się najlepszych ludzi
To rosnąć na otwartym powietrzu, jeść i spać razem z ziemią”

Walt Whitman, Źdźbła traw

Obóz “Gaja – nasz dom” to kilkudniowe warsztaty przyrodniczo-leśne, w czasie których pod opieką doświadczonych instruktorów (przyrodników, leśników, ekologów) prowadzone są zajęcia na terenie Beskidu Żywieckiego. Celem obozu jest bezpośrednie uczenie się od przyrody, poprzez doświadczanie procesów zachodzących w lesie, a także obserwacje organizmów w nim żyjących. Wiedza ta pozwoli uczestnikom na podjęcie właściwych kroków służących ochronie miejsc przyrodniczo cennych.

Zapraszamy do udziału w obozie osoby pragnące chronić przyrodę na gruncie lokalnym i ogólnopolskim.

Informacje:
Pracownia na rzecz Wszystkich Istot,
tel. 0-33/8171468 (prosić Radosława Szymczuka),
e-mail: biuro@pracownia.org.pl


Projekt dofinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Wspólnego Funduszu Małych Projektów PHARE w Euroregionie Beskidy.