Wydawnictwo Zielone Brygady - dobre z natury

UWAGA!!! WYDAWNICTWO ZAWIESIŁO SWOJĄ DZIAŁALNOŚĆ W 2008 ROKU. NIE REALIZUJEMY JUŻ ŻADNYCH ZAMÓWIEŃ.

III Europejskie Forum Społeczne w Londynie (14 – 17 października 2004)

14 – 17 października 2004
III Europejskie Forum Społeczne w Londynie


Wyjazd: środa 13 października po południu
Powrót: niedziela 17 października wieczorem lub w poniedziałek rano.
Przejazd trwa ok. 24 godzin.
Więcej informacji o programie znajdziecie na stronie organizatorów:
www.fse-esf.org.

Już wiadomo, że mówcy głównych konferencji to m.in.: Evo Morales, działacz z ruchu antykorporacyjnego w Boliwii, Aleida Guevara – córka Che, brytyjski dziennikarz George Monbiot, indyjska działaczka ekologiczna Vandana Shiva, działacze z Palestyny oraz związkowcy z Indii i Nigerii.

Forum zakończy się wielką, międzynarodową demonstracją antywojenną w niedzielę 17 października.

Zainteresowanych wyjazdem na Forum prosimy o wysłanie dokładnych danych: imię, nazwisko, numer telefonu, adres mailowy, miasto, z którego chcesz wyjechać (Warszawa czy Poznań), preferowany termin powrotu (niedziela wieczorem (17.10.), czy poniedziałek rano (18.10.), szczególne wymagania dot. noclegu.

Zarejestrujemy wszystkich uczestników z Polski wspólnie, żebyśmy dostali darmowy wstęp jako delegacja z Europy Wschodniej.

Organizacja wyjazdu

Koszt przejazdu: 320 zł.
Nocleg: darmowy, ale w skromnych warunkach, więc trzeba zabrać śpiwór i karimatę.

Prosimy o zapłacenie 320 zł na następujące konto: BPH PBK SA, Oddz. w Warszawie, ul. Świętokrzyska 14, Katarzyna Puzon – numer konta: 77-10600076-0000300006422854

BARDZO WAŻNE: napisz na przelewie swoje imię i nazwisko!! Jeśli płacisz za więcej niż jedną osobę wpisz ich imiona i nazwiska!
Termin płatności: 20 września

Jeśli możesz pomóc w organizacji EFS (drukowanie lub rozdawanie ulotek/plakatów, znalezienie sali na spotkania, robienie transparentów):
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!!!

KOMITET EFS 2004
www.efs.w.pl
efs@wp.pl
tel. 0504 058 315


***

Ogólnopolski Związek Bezrobotnych z/s w Ełku organizuje autokarowy wyjazd na III Europejskie Forum Społeczne, które odbędzie się tym razem w Londynie. Organizujemy tak jak w ubiegłym roku dwa autokary: z Ełku i z Warszawy.

Koszt biletu 350 zł od osoby.

Osoby zainteresowane wyjazdem naszymi autokarami prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego, który dostępny jest na stronie PFS: http://www.pfs.elk.mazury.pl i przesłać na adres mailowy: pfs_elk@elk.mazury.pl lub pocztowy: Barbara Radziewicz, ul. Kilińskiego 19a/79, 19-300 Ełk lub telefonicznie: 0 604 237 598, 0 87 610 98 40.

Wpłaty należy dokonać do 30 września 2004 na konto:
Barbara Maria Radziewicz 50102055581111118044800057 z podaniem nazwiska, imienia i adresu zamieszkania wpłacającego oraz z dopiskiem „Opłata za wyjazd na EFS w Londynie”.

W celu uniknięcia komplikacji związanych z długim okresem realizowania przelewów międzybankowych polecamy dokonywać wpłaty w Banku PKO BP.

Wyjazd planujemy we wtorek 12 października po południu i powrót z Londynu późnym wieczorem w niedzielę 17 października lub w poniedziałek rano.

Organizatorzy zapewniają noclegi. Ze sobą należy zabrać śpiwór i karimatę.

W miarę pozyskiwania szczegółowych informacji odnośnie wyjazdu i pobytu w Londynie będziemy zamieszczali je na stronie PFS: http://www.pfs.elk.mazury.pl

Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy do wspólnego wyjazdu.

Z wyrazami szacunku
Barbara Radziewicz
Prezes OZB
http://www.ozb.int.pl


PS

Z powodu niewielkiego zainteresowania naszą inicjatywą zorganizowania
I OGÓLNOPOLSKIEGO FORUM SPOŁECZNEGO w Warszawie (okres urlopowo-wakacyjny), po konsultacji z współorganizatorami, postanowiliśmy przełożyć termin konferencji na okres jesienny, po powrocie z EFS w Londynie. W dalszym ciągu osoby zainteresowane prosimy o zgłaszanie chęci udziału w obradach oraz przysyłanie krótkich tekstów wystąpień.

O nowym terminie konferencji poinformujemy w październiku.

Za zaistniałe zmiany serdecznie przepraszamy i zapraszamy do dalszej współpracy.

PS 2

Uprzejmie informujemy, że otrzymaliśmy od Prezydenta Warszawy salę w Pałacu Kultury i Nauki na zorganizowanie I Ogólnopolskiego Forum Społecznego (prawdopodobnie całkowicie nieodpłatnie) w dniach: 20 – 21 listopada 2004 r. W związku z powyższym bardzo proszę o kontynuowanie dyskusji nad formą organizacyjną konferencji i zwieńczenie jej ostatecznym opracowaniem programu. Do tej pory otrzymałam dwa referaty. Bardzo proszę o czynne uczestniczenie w przygotowaniu konferencji (noclegi, możliwość dofinansowania i inne). Ogólnopolskie Stowarzyszenie Osób w Wieku Przedemerytalnym przekazało na ten cel 100 zł. Zwracam się z uprzejmą prośbą o rozpropagowanie naszej inicjatywy w jak najszerszych kręgach działaczy społecznych.

OD RED.

DEKLARACJA RUCHÓW SPOŁECZNYCH EFS

Przybywamy w imieniu obywatelskich ruchów społecznych ze wszystkich regionów Europy, ze Wschodu i Zachodu, z Północy i Południa. Po Florencji i Porto Alegre spotykamy się na II Europejskim Forum Społecznym po roku mobilizacji przeciwko szerzeniu się modelu neoliberalnego w licznych krajach kontynentu, zaangażowania na rzecz praw kobiet, przeciwko skrajnej prawicy, rasizmowi, ksenofobii, agresywnej polityce bezpieczeństwa i szczególnie przeciwko wojnie w Iraku – 15 lutego 2003. Jesteśmy różni i jest nas wielu, to nasza siła.

W tej chwili, za plecami społeczeństwa obywatelskiego, tworzy się projekt Konstytucji Europejskiej. Wprowadza on liberalizm jako oficjalną doktrynę Unii, z konkurencji czyni podstawę życia społecznego i wszelkiej ludzkiej działalności i odrzuca cele zrównoważonego rozwoju, daje NATO wpływ na europejską politykę obronną i zagraniczną oraz zmusza Unię do militaryzacji, traktuje sprawy społeczne tylko jako dodatek do prymatu rynku i w końcu przeprowadza zaprogramowane rozbicie służb publicznych. Ten projekt nie odpowiada naszym aspiracjom.

Walczymy o inną Europę. Nasze zaangażowanie opiera się na wizji Europy bez nędzy i bezrobocia, z rolnictwem zapewniającym narodową suwerenność, chroniącej zatrudnienie, środowisko i jakość żywności, Europy otwartej na świat, zapewniającej każdemu wolność przemieszczania się i prawo azylu, Europy wprowadzającej rzeczywistą równość między kobietami i mężczyznami, Europy kulturowej różnorodności i prawa ludów do samostanowienia, to znaczy do decydowania o sobie w sposób demokratyczny.

Walczymy o Europę, która sprzeciwia się wojnom, popiera międzynarodową solidarność i trwały ekologicznie rozwój. Walczymy o zwycięstwo praw ludzkich: socjalnych, gospodarczych, politycznych, kulturalnych i ekologicznych nad prawami wolnej konkurencji, logiką zysku i zniewolenia długami.

Z tych wszystkich powodów apelujemy do ludów Europy, aby zaangażowały się przeciwko modelowi neoliberalnemu i wojnie. Walczymy o wycofanie wojsk amerykańskich z Iraku i natychmiastowe zwrócenie Irakijczykom suwerenności narodowej. Walczymy o wycofanie wojsk izraelskich z terytoriów okupowanych, o powstrzymanie budowy muru i zniszczenie go. Popieramy izraelskie i palestyńskie ugrupowania walczące o sprawiedliwy i trwały pokój. Walczymy o wycofanie rosyjskich wojsk okupacyjnych z Czeczenii. […]

Wszędzie gdzie jesteśmy, podejmiemy inicjatywy na rzecz Europy zbudowanej na indywidualnych i grupowych prawach socjalnych, politycznych, gospodarczych, kulturalnych i ekologicznych, prawach równych kobiet i mężczyzn. Musimy krok po kroku budować proces takiego zaangażowania, który pozwoliłby włączyć się wszystkim ludom kontynentu. Będziemy uczestnikami wszelkich działań ruchów społecznych, szczególnie europejskich związków zawodowych. […]
Barbara Radziewicz