Wydawnictwo Zielone Brygady - dobre z natury

UWAGA!!! WYDAWNICTWO ZAWIESIŁO SWOJĄ DZIAŁALNOŚĆ W 2008 ROKU. NIE REALIZUJEMY JUŻ ŻADNYCH ZAMÓWIEŃ.

IV KRAJOWA KONFERENCJA REGOS’2004

POLITECHNIKA ŁÓDZKA
INSTYTUT MASZYN PRZEPŁYWOWYCH

IV KRAJOWA KONFERENCJA REGOS’2004
ARTURÓWEK K. ŁODZI, 15 – 17.9.2004
Mamy przyjemność poinformować, że Instytut Maszyn Przepływowych Politechniki Łódzkiej organizuje od 15 do 17.9.2004 w ośrodku wypoczynkowo – hotelowym “Prząśniczka” w Arturówku k. Łodzi IV Konferencję pt. REGOS’2004 – Racjonalne wykorzystanie energii w gospodarce wodno-ściekowej. Konferencje REGOS odbywają się w cyklu czteroletnim, ciesząc się dużym zainteresowaniem i uznaniem.
Do udziału w sympozjum zapraszamy przedstawicieli uczelni i placówek naukowo-badawczych oraz przedsiębiorstw i firm z całej Polski działających w dziedzinie gospodarki wodno-ściekowej.
Jesteśmy przekonani, że podobnie jak to miało miejsce w poprzednich latach, konferencja REGOS’2004 stanie się bardzo interesującym forum wymiany myśli technicznej i doświadczeń z zakresu eksploatacji i wdrażania nowych rozwiązań technicznych, sprzyjających poprawie ochrony środowiska.
Artykuły zgłoszone na konferencję, po ich zrecenzowaniu, zostaną wydrukowane w zeszytach naukowych CMP-Turbomachinery.
PROBLEMATYKA KONFERENCJI
Celem konferencji jest wymiana doświadczeń w zakresie:
• eksploatacji oczyszczalni;
• maszyn i urządzeń związanych z dystrybucją wody i oczyszczaniem ścieków,
takich jak: pompy, sprężarki, wentylatory, urządzenia napowietrzające, wymienniki ciepła;
• kompleksowych systemów oczyszczalni, ich automatyzacji i sterowania;
• urządzeń pomiarowych;
• nowych procesów technologicznych i rozwiązań technicznych.
Dodatkowe informacje wraz z kartą zgłoszenia znajdują się w załącznikach.
Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w naszej konferencji.
Organizatorzy
Adres Komitetu Organizacyjnego Konferencji:
REGOS’2004
Politechnika Łódzka
Instytut Maszyn Przepływowych
Wólczańska 219/223, 93-005 Łódź
tel./fax. 0-42/631 23 81, tel. 0-42/631 23 70, e-mail: bmajak@p.lodz.pl