Wydawnictwo Zielone Brygady - dobre z natury

UWAGA!!! WYDAWNICTWO ZAWIESIŁO SWOJĄ DZIAŁALNOŚĆ W 2008 ROKU. NIE REALIZUJEMY JUŻ ŻADNYCH ZAMÓWIEŃ.

Juz nikt nie bedzie przeszkadzał urzędnikom w braniu łapówek za korzystną decyzję?

Ministerstwo Środowiska, pod pozorem przeciwdziałania ekoharaczom, chce wyeliminować społeczną kontrolę nad wydawaniem zezwoleń na emisje zanieczyszczeń!

Istota proponowanych zmian polega na wyłączeniu stosowania art. 31 Kodeksu postępowania administracyjnego w zakresie wydawania pozwoleń:
  1. zintegrowanego,
  2. na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza,
  3. wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi,
  4. na wytwarzanie odpadów,
  5. na emitowanie hałasu do środowiska,
  6. na emitowanie pól elektromagnetycznych.

Oznacza to m.in., że organizacje społeczne nie będą mogły uczestniczyć w tych postępowaniach na prawach strony, a organ nie będzie nawet mógł z własnej inicjatywy poinformować ich o toczących się postępowaniach.

Warto chyba przypomnieć inicjatorom kolejnych wyłączeń w stosowaniu KPA, że uprawnienia te organizacje uzyskały jeszcze za czasów głębokiej komuny (KPA jest z 1960 r.)

Jedyny wyjątek będą stanowiły postępowania z udziałem społeczeństwa (te w ramach, których wykonano Ocenę oddziaływania na środowisko), ale tylko wtedy, gdy organizacje zgłoszą uwagi do OOŚ w okresie jej wyłożenia (można się domyślać jak to udostępnianie raportu będzie wyglądało).

Projekt ustawy zmieniającej Prawo ochrony środowiska jest na stronie:

http://www.ngo.pl/labeo/app/cms/view/files,FileSearchResult?res_id=74170&context=13

Piotr Rymarowicz
Towarzystwo na rzecz Ziemi


Towarzystwo na rzecz Ziemi informuje, że zmieniło adres.
Aktualny to:
Towarzystwo na rzecz Ziemi
ul. Kilińskiego 4/107, 32-600 Oświęcim
tel./fax 0-33/844-19-34, 842-21-20
e-mail: biuro@tnz.most.org.pl
http://www.tnz.most.org.pl
Piotr Rymarowicz