Wydawnictwo Zielone Brygady - dobre z natury

UWAGA!!! WYDAWNICTWO ZAWIESIŁO SWOJĄ DZIAŁALNOŚĆ W 2008 ROKU. NIE REALIZUJEMY JUŻ ŻADNYCH ZAMÓWIEŃ.

KARPATY WIELU KULTUR – RUMUNIA

KARPATY WIELU KULTUR – RUMUNIA

Stowarzyszenie “Olszówka” organizuje przegląd pt. “Karpaty wielu kultur” w całości poświęcony Rumunii, a w szczególności jej wielobarwnej i wielonarodowej kulturze, historii, zabytkom.
Przegląd jest częścią projektu “Wielokulturowość w Karpatach”, którego celem jest przybliżenie wkładu różnych grup etnicznych i narodowych do wspólnego dziedzictwa kulturowego. W ramach projektu propagujemy historię i kulturę narodów, dla których Karpaty jako ogromny łańcuch górski stanowią swoisty punkt odniesienia.
W Polsce pokutuje wiele mitów i negatywnych stereotypów związanych z Rumunią oraz jej mieszkańcami. Mało kto zna jej piękne góry i bogatą kulturą.
Organizowany przez nas przegląd ma na celu obalenie istniejących mitów nt tego kraju oraz pokazanie jego całego bogactwa i piękna, a także wkładu do kultury narodów karpackich oraz szerzej – europejskich. Służyć temu mają wykłady, wystawa, pokazy filmów i przeźroczy oraz kiermasz wydawnictw tematycznych.
Nasze stowarzyszenie kilka razy do roku organizuje wyprawy do Rumunii w celu poznania jej przyrody i wielokulturowości. Zauroczeni tym krajem chcemy podzielić się z innymi naszą wiedzą oraz wrażeniami właśnie poprzez przegląd “Karpaty wielu kultur”.
Przynależność do Kościoła wschodniego ludności rumuńskojęzycznej, wielowiekowe kontakty z Zachodem, działalność nierumuńskich grup etnicznych (m.in. Węgrów, Szeklerów, Sasów Siedmiogrodzkich) spowodowały, że kultura Rumunii jest wypadkową dwóch głównych kręgów kulturowych Europy. Jest miejscem spotkania Wschodu z Zachodem.
Na obraz dzisiejszej Rumunii miała wpływ burzliwa historia, ścieranie się wątków kulturowych i etnicznych, ciągła zmiana przynależności politycznej. Szczególnie dotyczy to Transylwanii, która jest przykładem klasycznego pogranicza kulturowego. Pomimo, a często nawet na przekór, wielu kataklizmom i wojnom, różnym ustrojom i zapatrywaniom politycznym, Rumunia zachowała wielkie bogactwo pamiątek kultury, zabytków o randze światowej, tworzonych przez przedstawicieli wielu nacji i grup etnicznych. Choć ich współżycie często wiązało się z wieloma problemami, to z perspektywy czasu możemy dostrzec, że do dziś ta bogata i wielobarwna mozaika jest ośrodkiem unikatowej kultury, a w pewnym sensie także syntezą kultury Europy, fenomenem na skalę światową.
Zapraszamy zatem do poznania historycznych krain wchodzących w skład dzisiejszej Rumunii, tj.: Transylwanii, Wołoszczyzny, Mołdawii oraz Maramureszu, Banatu i Bukowiny, a przede wszystkim do poznania wielu narodów tam zamieszkujących: Rumunów, Węgrów, Szeklerów, Sasów Siedmiogrodzkich, Szwabów, Romów, Polaków, Słowaków, Czechów, Serbów, Żydów, Ormian, Rusinów, Ukraińców i in.
Warto pamiętać, że z terenów Rumunii przybyli w nasze góry łańcuchem karpackim pasterze wołoscy, przynosząc ze sobą kulturę i gospodarkę pasterską. Idąc ich śladem, chcemy odbyć wędrówkę w stronę przeciwną do tej, z której przyszli, aby poszukać podobieństw w całej karpackiej góralszczyźnie.
Jacek Zachara

Zapraszamy 22.11 w godz. od 1200 do 2000 do Książnicy Beskidzkiej na przegląd “Karpaty wielu kultur – Rumunia”.
Szczegółowe informacje na stronie: www.olszowka.most.org.pl lub tel. 0-33/81 61 196,
e-mail: olszowka@free.ngo.pl
Jacek Zachara