Wydawnictwo Zielone Brygady - dobre z natury

UWAGA!!! WYDAWNICTWO I PORTAL NIE PROWADZĄ DZIAŁALNOŚCI OD 2008 ROKU.

Konferencja - " Aktualia i perspektywy gospodarki surowcami mineralnymi "

POLSKA AKADEMIA NAUK Instytut
Gospodarki Surowcami Mineralnymi
i Energią Pracownia Polityki Surowcowej
zaprasza do wzięcia udziału

w XIV KONFERENCJI z cyklu:

“AKTUALIA I PERSPEKTYWY
GOSPODARKI SUROWCAMI MINERALNYMI”

29.9 – 1.10.2004, Zakopane – Hotel GEOVITA


Proponowany zakres tematyczny XIV Konferencji:

 • warunki funkcjonowania krajowego górnictwa w świetle obecnych zapisów prawa geologicznego i górniczego
 • aktualne reguły naliczania opłat eksploatacyjnych – problemy interpretacyjne i skutki ekonomiczne
 • zasady dostępu przedsiębiorców do informacji geologicznej stanowiącej własność skarbu państwa oraz ich interpretacja
 • implementacja uregulowań prawnych Unii Europejskiej, dotyczących przemysłu surowcowego na grunt polski, oraz jej skutki ekonomiczne i technologiczne
 • procesy restrukturyzacji i przekształceń własnościowych w sektorze surowców mineralnych
 • wpływ globalizacji na rozwój krajowych przedsiębiorstw surowcowych
 • metodyka oceny efektywności projektów inwestycyjnych i funkcjonowania firm w przemyśle surowców mineralnych
 • perspektywy i uwarunkowania zagospodarowania nowych złóż kopalin
 • podaż surowców mineralnych a postęp technologiczny w Polsce i na świecie
 • rola mineralnych surowców odpadowych w zaspokajaniu krajowych potrzeb surowcowych
 • przemysł surowców mineralnych w Europie Środkowej i Wschodniej
Wszystkich zainteresowanych prosimy o przesłanie załączonej karty uczestnictwa na nasz adres do 31.5.2004. Zgłoszenia można również dokonać za pośrednictwem poczty elektronicznej lub faksu. Zachęcamy do skorzystania z możliwości odpłatnego zamieszczania reklam w materiałach konferencyjnych.

Polska Akademia Nauk
Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią
ul. J. Wybickiego 7, 30-950 Kraków 65, skr. 49
z dopiskiem: “XIV KONFERENCJA”
tel. 0-12/632 33 00 w. 117, 146, 119, tel./fax 0-12/632 20 68
e-mail: aktualia@min-pan.krakow.pl, www.min-pan.krakow.pl