Wydawnictwo Zielone Brygady - dobre z natury

UWAGA!!! WYDAWNICTWO ZAWIESIŁO SWOJĄ DZIAŁALNOŚĆ W 2008 ROKU. NIE REALIZUJEMY JUŻ ŻADNYCH ZAMÓWIEŃ.

KONFERENCJA NT. OCHRONY TORFOWISK WYSOKICH NA ORAWIE

20-21.10.2000, Ustie nad Priehradou (Słowacja). Inf.:

mgr Łukasz Maślerz
Biuro ds promocji, rozwoju i współpracy, Starostwo Powiatowe
Al. Tysiąclecia 35, 34-400 Nowy Targ
tel. 0-18/266-70-34, fax 266-70-46
powiat.nowytarg@pro.onet.pl