Wydawnictwo Zielone Brygady - dobre z natury

UWAGA!!! WYDAWNICTWO ZAWIESIŁO SWOJĄ DZIAŁALNOŚĆ W 2008 ROKU. NIE REALIZUJEMY JUŻ ŻADNYCH ZAMÓWIEŃ.

Konkurs Fotografii Przyrodniczej


Polskie Towarzystwo Ochrony Przyrody „Salamandra” po raz szesnasty zaprasza do udziału w Ogólnopolskim Konkursie Fotografii Przyrodniczej FOTO-EKO. Tradycyjnie już organizacja zachęca do uchwycenia w kadrze piękna malowniczych polskich krajobrazów, uroku napotkanych zwierząt i roślin, jednym słowem – do zaprezentowania fotograficznych efektów spotkań z polską przyrodą.
Prace przyjmować będziemy do 1.10.2007, pod adresem: PTOP „Salamandra”, ul. Szamarzewskiego 11/6, 60-514 Poznań.
Z ponad stu najciekawszych zdjęć powstanie jak zwykle wystawa, dzięki której tysiące ludzi w różnych miejscowościach Polski będą mogły podziwiać urodę rodzimej natury.
Na laureatów czekają atrakcyjne nagrody w postaci sprzętu fotograficznego. Tak jak w poprzednich edycjach – zwycięzcy będą mogli sami zadecydować o wyborze nagrody (oczywiście w ramach określonej przez „Salamandrę” kwoty).
Dokładny regulamin FOTO-EKO 2007 dostępny jest pod adresem: www.salamandra.org.pl/magazyn/fotoeko2007.htmlPolskie Towarzystwo Ochrony Przyrody „Salamandra”
The Polish Society for Nature Protection „Salamandra”
ul. Szamarzewskiego 11/6, 60-514 Poznań, tel./fax 061 662-86-06
e-mail: biuro@salamandra.org.pl, www.salamandra.org.pl
konto: PKO BP I O/Poznań, 31 1020 4027 0000 1802 0401 6929

Powyższy artykuł w pliku PDF:
Salamandra