Wydawnictwo Zielone Brygady - dobre z natury

UWAGA!!! WYDAWNICTWO I PORTAL NIE PROWADZĄ DZIAŁALNOŚCI OD 2008 ROKU.

KONKURS im. Wiktora Zina

Redakcja miesięcznika AURA ogłasza
KONKURS
im. Wiktora Zina
pt.
„Słowem, piórkiem i węglem”
na artykuły ukazujące piękno polskiego krajobrazu kulturowego.
Regulamin konkursu


1. Celem konkursu jest zachęcenie młodzieży do opracowania artykułów ukazujących oryginalność i wyjątkowość naszego krajobrazu kulturowego.
2. Przedmiotem artykułu może być krajobraz kulturowy i przyrodniczy dowolnej pory roku, dowolnego regionu kraju, ewentualnie z dowolnej epoki historycznej.
3. Uczestnikami konkursu może być młodzież szkół ponadgimnazjalnych i wyższych uczelni (indywidualnie lub zespołowo).
4. Opracowania nie powinny przekraczać 5 stron maszynopisu (9 tyś. znaków) oraz powinny zawierać 2 do 3 ilustracji wykonanych dowolną techniką (czarno-białe lub kolorowe) w formacie A3 do A5.

Szczegółowe dane dotyczące przygotowania artykułu zawarte są w informacji „Do autorów” na str. 13 AURY.

5. Prace oceniać będzie jury konkursu, powołane przez redakcję AURY, w skład którego wejdą jej przedstawiciele oraz architekci, historycy i artyści plastycy.
6. Termin nadsyłania prac – 30 stycznia 2008 r. pod adresem redakcji.
7. Kryteria oceny:
  • oryginalność pracy,
  • walory merytoryczne,
  • walory artystyczne,
  • i inne walory (aspekty humanistyczne, patriotyczne, ekologiczne, ekonomiczne).
8. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w kwietniowym numerze AURY.
9. Wyróżnione prace będą publikowane na łamach AURY i nagrodzone honorarium autorskim.
AURA
ul. Sławkowska 17
31-016 Kraków
tel. 0-12 422-63-76
tel./fax 0-12 421-05-02
e-mail: redakcja@aura.krakow.pl
www.aura.krakow.pl


Powyższy artykuł w pliku PDF:
Aura