Wydawnictwo Zielone Brygady - dobre z natury

UWAGA!!! WYDAWNICTWO I PORTAL NIE PROWADZĄ DZIAŁALNOŚCI OD 2008 ROKU.

Konkurs - " Miasto - ogród 2004 "

„MIASTO – OGRÓD 2004”
PROJEKT DZIAŁAŃ DLA ZIELENI KRAKOWA
REALIZOWANY OD 1995

Pracownia Animacji Ekologicznej Ośrodka Kultury im. Cypriana Kamila Norwida oraz Polski Klub Ekologiczny Okręg Małopolska zapraszają:
 • członków spółdzielni mieszkaniowych
 • administratorów prywatnych i komunalnych zasobów mieszkaniowych
 • właścicieli wielorodzinnych kamienic
 • radnych odpowiedzialnych za sprawy zieleni w Radach Dzielnic Krakowa
 • mieszkańców miasta Krakowa
 • do udziału w konkursach:
 • ogródki sąsiedzkie
 • pnącza dla Krakowa

Honorowy patronat nad konkursami sprawuje dr inż. Paweł Pytko, Przewodniczący Rady Miasta Krakowa.

Coraz częściej obiektem marzeń miłośników ogrodów jest choćby niewielki skrawek ziemi do uprawy. Nawet bardzo mały ogródek odpręża, dostarcza zmysłom wielu wrażeń i satysfakcji. Liczy się możliwość codziennego obcowania z przyrodą, radość tworzenia, możliwość wspólnej pracy. Stajemy się bardziej serdeczni, częściej sobie pomagamy, zawiązują się trwałe, sąsiedzkie sympatie. Do nas należy wykorzystanie przestrzeni, wybór roślin, ich rozplanowanie, architektura naszego ogrodu.

Doświadczenia organizatorów konkursów z lat ubiegłych pokazały ogromną potrzebę świadomego kształtowania otoczenia naszych domów, oraz potrzebę dzielenia się tymi doświadczeniami z sąsiadami. Konkurs nasz jest zaproszeniem do przedstawienia swoich projektów, pomysłów, ale i realizacji.

Jak co roku będziemy z przyjemnością odwiedzać i podziwiać Państwa ogrody, ogródki, pnącza. Jak co roku wybierzemy te najpiękniejsze.

W roku 2004 proponujemy następujące działania:
 • do 15.8. przyjmowanie zgłoszeń
 • 15 – 31.8. przeglądy i ocena zgłoszonych ogródków i stanowisk pnączy oraz realizacja dokumentacji fotograficznej.

Spotkania z komisją oceniająca złożoną ze specjalistów będą okazją do merytorycznych konsultacji i udzielania porad. Najpiękniejsze, oryginalne ogrody oraz ciekawe rozwiązania zazieleniania pnączami, zostaną nagrodzone w trzech kategoriach:
 • pnącza
 • ogródki przy blokach
 • ogródki przy kamienicach

KRYTERIA OCENY:
 • dla ogródków: funkcjonalność i dostosowanie do najbliższego otoczenia, pomysłowość i układ kompozycyjny, właściwy dobór roślin i ich kolorystyka, wrażenie estetyczne, innowacyjność, stopień pielęgnacji, stopień uspołecznienia w dostępności i pielęgnacji.
 • dla pnączy: funkcja pnączy w kontekście otoczenia, czyli zintegrowanie z koncepcją urbanistyczną, dobór roślin, twórcza wizja autora, oryginalne i funkcjonalne rozwiązania techniczne związane z podporami, staranne prowadzenie i pielęgnacja roślin, ogólny wyraz estetyczny.

Uczestnicy konkursu zostaną telefonicznie powiadomieni o dacie wizyty komisji.

Uwaga!

Najciekawsze rozwiązania, po dostarczeniu projektu, dokumentacji oraz zdjęć mogą być popularyzowane w prasie i czasopismach specjalistycznych. Z laureatami planowane są wywiady dla prasy, radia i telewizji.

9.2004 otwarcie wystawy fotograficznej i początek kampanii promującej najciekawsze ogrody sąsiedzkie i pnącza w Krakowie. Po ekspozycji w Ośrodku Kultury im. C. K. Norwida wystawa będzie wypożyczana.

„IX Spotkanie Miłośników Ogrodów” w gościnie u wybranego laureata konkursu. Podczas spotkania proponujemy Państwu: prezentację nagrodzonych ogrodów i oryginalnych pnączy, ogłoszenie wyników, wręczenie nagród i wyróżnień, promocję, a także możliwość zakupu nowości wydawniczych dotyczących sztuki ogrodowej, wspólne rozmowy przy szklaneczce zdrowego soku i dobrej muzyce, wymianę doświadczeń, ujawnianie sekretów i tajemnic swoich ogrodów, zachwyty i nostalgie, …, spotkanie z Gościem Specjalnym – miłośnikiem ogrodów, kwiatów i muzyki.

Zgłoszenia przyjmuje i udziela informacji: koordynator projektu „MIASTO OGRÓD” mgr Joanna Pirowska, Pracownia Animacji Ekologicznej Ośrodka Kultury im. C. K. Norwida, os. Górali 5, 31-959 Kraków, tel. 644 27 65 w. 18, e-mail: animacja@okn.edu.pl

Serdecznie zapraszamy!

Realizacja programu możliwa jest dzięki finansowej pomocy Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.


Kraków, 7 czerwca 2004 r.