Wydawnictwo Zielone Brygady - dobre z natury

UWAGA!!! WYDAWNICTWO ZAWIESIŁO SWOJĄ DZIAŁALNOŚĆ W 2008 ROKU. NIE REALIZUJEMY JUŻ ŻADNYCH ZAMÓWIEŃ.

KONKURS

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Krakowie

rozpisuje
KONKURS
na zadania z zakresu edukacji ekologicznej
oraz propagowania działań proekologicznych
i zasady zrównoważonego rozwoju

Termin składania wniosków: do 31 sierpnia 2002 r.
Formularze wniosków i szczegółowe zasady wraz z regulaminem Konkursu znajdują się na stronie internetowej pod adresem:
http://www.wfos-krakow.eco.p