Wydawnictwo Zielone Brygady - dobre z natury

UWAGA!!! WYDAWNICTWO ZAWIESIŁO SWOJĄ DZIAŁALNOŚĆ W 2008 ROKU. NIE REALIZUJEMY JUŻ ŻADNYCH ZAMÓWIEŃ.

KONKURS “ZIELONA BUTELKA”

KONKURS “ZIELONA BUTELKA”

Fundacja Wspierania Inicjatyw Ekologicznych zaprasza do udziału w konkursie “Zielona butelka”
1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów gimnazjów i szkół średnich z terenu Małopolski.
2. Do udziału zapraszamy zarówno uczestników indywidualnych, jak i większe grupy uczniów (klasy, kółka ekologiczne, organizacje harcerskie).
3. Konkurs związany jest z funkcjonującą od 1.1.2002 Ustawą o opakowaniach i odpadach opakowaniowych. Nakłada ona na właścicieli sklepów obowiązek sprzedaży produktów w opakowaniach ekologicznych (przede wszystkim butelkach zwrotnych), a także umieszczenia w widocznym miejscu informacji o zasadach segregacji odpadów i znaczeniu symboli umieszczanych na opakowaniach.
4. Konkurs ma zachęcić uczniów do współpracy przy propagowaniu ustawy.
5. Konkurs przebiega dwutorowo:
a) Szkoły, które zgłoszą chęć udziału w konkursie otrzymają komplety dystrybucyjne (plakaty, naklejki, wywieszki). Zwycięży osoba / szkoła, która dostarczy do Fundacji największą ilość potwierdzeń odbioru kompletów. W przypadku wyczerpania kompletów dystrybucyjnych uczestnicy mają prawo do ich samodzielnego powielania.
b) Oczekujemy również na prace plastyczne związane z problemem nadmiernej ilości odpadów opakowaniowych zaśmiecających nasze otoczenie. Oceniana będzie pomysłowość i oryginalność wykonania (oprócz rysunków i plakatów mile widziane będą inne formy plastyczne, w szczególności wykonane z odpadów). Przyjmujemy również prace pisemne na temat opakowań (jednorazowych i zwrotnych), segregacji i powtórnego wykorzystania odpadów (recyklingu).
Uczestnictwo w jednej części konkursu nie zobowiązuje w żaden sposób do zaangażowania w drugą (ale też nie wyklucza).
6. W obu częściach konkursu przewidziane są nagrody w wysokości 5000 zł, po 2500 zł na każdą część. W konkursie dystrybucyjnym zwycięży szkoła / klasa, a w konkursie plastycznym konkretni uczniowie, którzy będą mogli wybrać nagrody do określonej kwoty. Przewidujemy zakup nagród w podziale na 3 kategorie: sprzęt sportowy (np. rower, gry), publikacje (książki, pomoce dydaktyczne, materiały edukacyjne), rozrywka (karnety do teatru, kina, na basen).
Sponsorem nagród jest Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska z Krakowa.
7. Ostateczny termin składania prac – 31.12.2003.
8. Skład komisji oceniającej:
• Iwona Głuszyńska – koordynator projektu “Butelko zwrotna wróć!”
• Tomasz Walkowicz – członek Zarządu Fundacji Wspierania Inicjatyw Ekologicznych
• Michał Olszewski – ekolog, dziennikarz “Gazety Wyborczej”
• Bernadeta Jękot – ekolog, pracownik FWIE
O terminie wręczenia nagród poinformujemy pisemnie, w terminie 15 dni od zamknięcia konkursu.
Prosimy o potwierdzenie udziału w konkursie.
Fundacja Wspierania Inicjatyw Ekologicznych
ul. Czysta 17/4, 31-121 Kraków
kontakt: Bernadeta Jękot; tel. 0-12/631 57 30 wew. 107
fax 0-12/631 57 30 wew. 104, iwona@otzo.most.org.pl

Więcej informacji o kampanii oraz materiały informacyjne do wykorzystania znajdują się na stronie internetowej: www.zielonabutelka.eco.pl

LISTA ORGANIZACJI WSPÓŁPRACUJĄCYCH W PROJEKCIE ZIELONA BUTELKA:

1. Katarzyna Gajdek
Związek Komunalny “WISŁOK”; ul. Siemieńskiego 18A; 35-234 Rzeszów
tel. 0-17/86 11 770, 86 11 990, 86 11 980; fax 0-17/86 11 770
zkwislok@intertele.pl
2. Mariusz Szykasiuk
Dolnośląska Fundacja Ekorozwoju, ul. Białoskórnicza 26; 50-134 Wrocław
tel./fax 0-71/344 59 48, mariusz@eko.org.pl
3. Daria Moszczyńska, Katarzyna Wesołowska
Federacja Zielonych “Gaja”; ul. Kolumba 6; 70-035 Szczecin
tel. 0-91/489 42 33; fax 0-91/489 42 32, dariam@gajanet.pl; kasiaw@gajanet.pl
4. Krystyna Koniecka
Polski Klub Ekologiczny Koło Miejskie w Gliwicach, ul. Kaszubska 2; 44-100 Gliwice
tel./fax 0-32/231 85 91, biuro@pkegliwice.pl
5. Piotr Znaniecki
Stowarzyszenie na rzecz Ekorozwoju “Agro-Group”,
ul. Sienkiewicza 40; 15-014 Białystok
tel./fax 0-85/653 75 76, biuro@agrogroup.most.org.pl
6. Maciej Roszkowski
Stowarzyszenie Kulturalno-Ekologiczne “Zielone Mazowsze”,
ul. Nowogrodzka 46/6, 00-695 Warszawa
tel. 0-22/669 13 06; fax 0-22/848 48 32, maciuleczek@go2.pl
7. Edyta Adamczewska-Harlak
Gmina Miasto Ostrów Wielkopolski,
al. Powstańców Wielkopolskich 18; 63-400 Ostrów Wielkopolski
tel. 0-62/591 78 88; fax 0-62/591 82 06
wos@ostrow-wielkopolski.um.gov.pl
8. Małgorzata Świderek
Ośrodek Działań Ekologicznych “Źródła”, ul. Próchnika 1; 90-408 Łódź
tel. 0-42/632 03 11; fax 0-42/630 17 49, gosia@feer.edu.pl
9. Krzysztof Gorczyca
Towarzystwo dla Natury i Człowieka, ul. Głęboka 8a; 20-612 Lublin
tel./fax 0-81/743 71 04, marcin@natura.most.org.pl
10. Tomasz Strojny
Fundacja Wspierania Inicjatyw Ekologicznych, ul. Czysta 17/4; 31-121 Kraków
tel./fax 0-12/631 57 30, tomek76@poczta.onet.pl
11. Iwona Głuszyńska
ogólnopolski koordynator projektu – Towarzystwo na rzecz Ziemi,
ul. Zamkowa 1/50; 32-600 Oświęcim
tel. 0-12/654 99 86; 0503 625 684; tel./fax 0-12/631 57 30, iwona@otzo.most.org.pl