Wydawnictwo Zielone Brygady - dobre z natury

UWAGA!!! WYDAWNICTWO ZAWIESIŁO SWOJĄ DZIAŁALNOŚĆ W 2008 ROKU. NIE REALIZUJEMY JUŻ ŻADNYCH ZAMÓWIEŃ.

Krajobraz kulturowy - cechy, walory, ochrona

Zakład Ochrony Środowiska
al. Kraśnicka 2cd/19
20-718 Lublin
tel. 0-81/ 5375510 w. 103
fax 0-81/ 5375510 w. 162
e-mail: zos@umcs.lublin.pl, zos.umcs.lublin.pl


Zakład Ochrony Środowiska - Instytut Nauk o Ziemi UMCS Lublin
Polskie Towarzystwo Geograficzne – Oddział Lubelski
oraz Polska Asocjacja Ekologii Krajobrazu

zapraszają do wzięcia udziału w ogólnopolskiej konferencji naukowej

KRAJOBRAZ KULTUROWY
– CECHY, WALORY, OCHRONA


która odbędzie się w Kazimierzu Dolnym w dniach 1 – 3.6.2006

Celem konferencji jest przedstawienie osiągnięć w dziedzinie interdyscyplinarnych badań nad krajobrazem kulturowym Polski w nawiązaniu do planowanych przedsięwzięć badawczych i zobowiązań wynikających z konieczności wdrażania Europejskiej Konwencji Krajobrazowej.

Przewidywana jest prezentacja współczesnych sposobów badania zmian zachodzących w krajobrazach Polski, narzędzi i metod uwzględniających wartości krajobrazowe służących planowaniu przestrzennemu i ochronie środowiska.

Program konferencji obejmuje, między innymi: zwiedzanie Kazimierza Dolnego, koncert organowy w Kościele Farnym, sesję referatową, zebranie organizacyjne PAEK oraz pokaz slajdów.

Autorzy tekstów wystąpień proszeni są o przesyłanie ich wersji elektronicznej do 2.5.2006. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do selekcji nadesłanych materiałów.

Opłata konferencyjna wynosi 350 zł, pokrywa koszty organizacji konferencji, materiały konferencyjne, transport w czasie trwania konferencji, spotkanie towarzyskie i pełne wyżywienie. Opłatę prosimy przesłać na konto:

BPH PBK S.A. 21106000760000320000184918 do 1.03.06 z dopiskiem „PAEK 2006” i nazwiskiem (nazwiskami) uczestnika (ów).

W celu uzyskania bliższych informacji oraz otrzymania formularza zgłoszenia uczestnictwa prosimy o kontakt pod wyżej wskazanym adresem.
mgr Paweł Czubla