Wydawnictwo Zielone Brygady - dobre z natury

UWAGA!!! WYDAWNICTWO I PORTAL NIE PROWADZĄ DZIAŁALNOŚCI OD 2008 ROKU.

Kurs " Challenges of Sustainable Development " - Edycja 2004

Kurs „Challenges of Sustainable Development”
Edycja 2004

Kolejna, siódma już edycja kursu „Challanges of Sustainable Development in Poland” odbędzie się w terminie od 4 do 25.7.2004, w Ośrodku Konferencyjnym PAN w Mogilanach koło Krakowa.

Ten trzytygodniowy kurs poświęcony jest niezwykle aktualnej i istotnej tematyce zrównoważonego rozwoju (sustainable development). Rozwój zrównoważony jawi się obecnie jako jedyna racjonalna koncepcja rozwoju cywilizacji. Koncepcja, która w sposób całościowy łączy łady ekologiczny, ekonomiczny i społeczny. Tylko takie holistyczne podejście daje szansę na osiągnięcie trwałych efektów oraz rozwiązanie problemów, które współczesna cywilizacja napotyka we wszystkich wymiarach, poczynając od lokalnego, a na ogólnoświatowym, globalnym kończąc.

Tematyka ta jest szczególnie aktualna w Polsce znajdującej się na etapie przemian ustrojowych i gospodarczych, będącej w trakcie budowania swojego miejsca i wizerunku w świecie, szukania własnej koncepcji rozwoju, w obliczu wejścia do Unii Europejskiej.

O dużej atrakcyjności kursu „Challenges of Sustainable Development”, poza ciekawą i aktualną tematyką, decyduje również zespół prowadzący zajęcia kursu. Wykładowcy z Uniwersytetu Florydzkiego oraz Fundacji Sendzimira oraz duże grono specjalistów z Polski zapewnia nie tylko bardzo wysoki poziom merytoryczny, ale również niezwykle ciekawy i interaktywny sposób przekazywania wiedzy. Program kursu, obok wykładów, seminariów oraz dyskusji, obejmuje również dwa, realizowane poza salą wykładową, projekty dotyczące praktycznej możliwości wprowadzenia zasad zrównoważonego rozwoju w gminie oraz w firmie.

Wybrane tematy sporów poruszanych w czasie trwania kursu to:
  • etyka środowiskowa
  • ekonomia ekologiczna
  • ekologia systemowa
  • problematyka zasobów naturalnych
  • zrównoważony rozwój społeczny
  • zrównoważone budownictwo i architektura
  • czysta produkcja
  • wprowadzenie idei ekorozwoju do edukacji

Szczegóły:
http://www.sendzimir.org.pl/course
Tomasz Bergier
Katedra Kształtowania i Ochrony Środowiska Akademia Górniczo-Hutnicza
Al. Mickiewicza 30, pawilon C-4, pokój 122,
30-059, Kraków
tel. 0-12/6172260, 6342914,
fax 0-12/6330717
e-mail: office@sendzimir.org.pl