Wydawnictwo Zielone Brygady - dobre z natury

UWAGA!!! WYDAWNICTWO ZAWIESIŁO SWOJĄ DZIAŁALNOŚĆ W 2008 ROKU. NIE REALIZUJEMY JUŻ ŻADNYCH ZAMÓWIEŃ.

LASY DOLINY SANU POTRZEBUJĄ TWOJEJ POMOCY

Towarzystwo Obrony Przyrody OSTOJA zajmuje się ochroną przyrody w Kotlinie Sandomierskiej. W samym jej niemal środku, północnej części Puszczy Sandomierskiej, jest spory kawał lasu nazywany Nadleśnictwem Rozwadów. Już któryś raz z kolei próbujemy ustanowić w jego najcenniejszych zakątkach jakąkolwiek formę ochrony przyrody. Samodzielnie składając wnioski otrzymujemy odpowiedzi o tym, jak to Lasy Państwowe chronią dobra leśne, a w kolejnych cennych miejscach obserwujemy konkretne zręby. Inaczej rzecz się traktuje, kiedy w danej sprawie nadejdzie wiele, wiele listów czy maili. Prosimy o pomoc, szczegóły poniżej.

Lasy Państwowe podzielone są na działki nazywane wydzieleniami. Nadleśnictwa gospodarują na ich terenie zgodnie z planem wykonywanym co 10 lat, częścią którego jest Program Ochrony Przyrody. Plan jest sporządzany przez firmy zajmujące się tym i przyjmowany (lub nie) przez służby leśne.

Jedna z tych firm (BULiGL z Lublina), przygotowując taki plan dla Nadleśnictwa Rozwadów, zaproponowała objęcie kilkudziesięciu hektarów Nadleśnictwa (w kilkudziesięciu skrawkach) formą ochrony, nazywaną użytkiem ekologicznym. Jest to ochrona o wiele mniej rygorystyczna dla gospodarza terenu od rezerwatu przyrody. Na celu ma zabezpieczenie trwania ekosystemu w formie, w jakiej się on znajduje w chwili obecnej, przy czym przewiduje się w nim działania gospodarcze. Najczęściej tą formą ochrony obejmuje się resztki dawniej istniejących tu środowisk naturalnych i nieużytki gospodarcze o dużych walorach przyrodniczych. Przy czym wśród terenów zalesionych powołuje się użytki najczęściej na śródleśnych bagnach, łąkach, oczkach wodnych (terenach otwartych). Pomimo tego leśnicy, w czasie posiedzenia Komisji zajmującej się opracowaniem Programu Ochrony Przyrody, odrzucili te propozycje. Dlatego też Towarzystwo Obrony Przyrody OSTOJA z początkiem maja na ręce Wojewody Podkarpackiego złożyło wniosek o powołanie tych nieszczęsnych użytków na terenie Nadleśnictwa Rozwadów. Prosimy o wysłanie listów, faxów, maili, telefonów poparcia dla naszego wniosku do Wojewody w tej sprawie, a także do Nadleśnictwa Rozwadów, Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie. Wystarczy wpisać na kartce kilka słów: Popieram wniosek Towarzystwa Obrony Przyrody OSTOJA ws. utworzenia użytków ekologicznych na terenie Nadleśnictwa Rozwadów (i podpisać).

Adresy pod które należy wysyłać pisma wsparcia:

Urząd Wojewódzki, Grunwaldzka 15,
35-959 Rzeszów, tel. 0-17/8627511,
fax 0-17/8627181, gw@uw.rzeszow.pl,
sr@uw.rzeszow.pl

Nadleśnictwo Rozwadów, Przemysłowa 1, 37-465 Stalowa Wola, tel. 0-15/8421755,
8421617, fax 0-15/8443315

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Lublinie, Czechowska 4, 20-950 Lublin,
tel. 0-81/5327031, rdlp_05@lp.lublin.pl

Jeżeli zrobiłeś (aś) cokolwiek w tej sprawie daj nam znać o tym:

Towarzystwo Obrony Przyrody OSTOJA, Metalowców 6/41, 39-432 Gorzyce,
ptasznikstrasznik@wp.pl,
ptasznikstrasznik@tlen.pl

Zajrzyj na naszą stronę www.info.tarnobrzeg.pl/ostoja, nasz czat www.polchat.pl pokój dzikaprzyroda.

ptasznik
ptasznik