Wydawnictwo Zielone Brygady - dobre z natury

UWAGA!!! WYDAWNICTWO ZAWIESIŁO SWOJĄ DZIAŁALNOŚĆ W 2008 ROKU. NIE REALIZUJEMY JUŻ ŻADNYCH ZAMÓWIEŃ.

LEŚNA ŚCIEŻKA EDUKACYJNA W MANOWIE KOŁO KOSZALINA

1.9.2000 w Nadleśnictwie Manowo koło Koszalina otwarto leśną ścieżkę edukacyjną. Mieści się ona tuż za budynkami Nadleśnictwa w Manowie, w pobliżu szosy z Koszalina do Szczecinka, w odległości 12 km od Koszalina. Do Manowa jest dojazd autobusami PKS oraz zabytkową kolejką wąskotorową.
Ścieżka jest nietypowa, bo też teren na którym się znajduje nie jest zwykłym lasem. W otoczeniu półkilometrowej trasy, leśnicy dosadzili około 600 drzew i krzewów. Są tam. m.in. różaneczniki, azalie, metasekwoje chińskie, miłorzęby i wiele innych okazów. Ścieżka jest wzbogacona prawie 40 tablicami poglądowymi, zapleczem rekreacyjnym, miejscem na ognisko i parkingiem. Położona jest na zboczu „Czaplej Góry”, która jest miejscem lęgowym z kilkudziesięcioma gniazdami czapli siwej.
Koncepcję ścieżki opracowali pracownicy działu technicznego Nadleśnictwa inżynierowie – Piotr Nowak i Tomasz Kapuściński. Tablice wykonali plastycy, a roboty ziemne i stolarskie – pracownicy Nadleśnictwa. Tablice zawierają też informacje o porastających wzgórze sędziwych drzewach i roślinach. Mówią również o gospodarce leśnej i zjawiskach przyrodniczych. Ścieżka została oddana pod opiekę młodzieży gimnazjum w Manowie. Jej wykonanie kosztowało 50 tys. zł, z czego po połowie złożyły się – Nadleśnictwo i Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska.
Nadleśnictwo planuje wykonanie drugiej ścieżki, która będzie biegła przez tereny typowo leśne. Warto podkreślić, że zwiedzanie ścieżki jest bezpłatne.
Bernard Konarski
Bernard Konarski