Wydawnictwo Zielone Brygady - dobre z natury

UWAGA!!! WYDAWNICTWO ZAWIESIŁO SWOJĄ DZIAŁALNOŚĆ W 2008 ROKU. NIE REALIZUJEMY JUŻ ŻADNYCH ZAMÓWIEŃ.

List protestacyjny

LIST PROTESTACYJNY

Jego Ekscelencja George W. Bush
Prezydent
Biały Dom
Stany Zjednoczone Ameryki

Otrzymałem raport, że Pana administracja przedłożyła Kongresowi USA projekt ustawy zbrojeniowej na rok 2004, która żąda funduszy na rozwój małych bomb atomowych o mocy do 5 kiloton. Rozwój tej broni jest zabroniony od 1993 roku i pogwałciłby zakaz Furse’a-Spratta dotyczący rozwoju takiej broni.

Ten jasny sygnał, że Stany Zjednoczone zamierzają rozwinąć małe bomby atomowe, budzi straszną możliwość ich użycia. Jako burmistrz Hiroszimy, miasta zbombardowanego bronią A, jestem oburzony barbarzyństwem, które prowadziło Pana do ataku na Irak, zabijając i raniąc tysiące niewinnych cywilów irackich, oraz do rozwoju broni atomowej. Niszczy Pan nadzieje większości ludzi na świecie, którzy dążą do pokoju. Stanowczo protestuję w imieniu mieszkańców Hiroszimy.

Wiadomość o projekcie ustawy wyszła w przededniu spotkania ONZ-owskiego Komitetu Przygotowawczego Konferencji Przeglądowej Układu o Nierozpowszechnianiu Broni (UN NPT Review Conference Preparatory Committee). Wraz z oświadczeniami o konieczności wznowienia podziemnych prób i szybkiego rozwoju nowych nuklearnych broni taktycznych, powyższa wiadomość jest godnym wielkiego pożałowania frontalnym atakiem na proces rozbrojenia nuklearnego.

Żądam, aby Pan natychmiast pokazał chęć wdrożenia „niedwuznacznych działań” w kierunku eliminacji arsenału atomowego, co obiecano na poprzedniej Konferencji Przeglądowej. Żądam też podjęcia jasnej decyzji zakończenia wszelkich prób atomowych. Niechaj pełna siła Pana wspaniałego kraju pójdzie na rzeczywiście pokojowy wiek XXI, wolny od broni atomowej.

21 kwietnia 2003 roku
Tadatoszi Akiba
Burmistrz Hiroszimy
tłum. © Piotr Bein
Tadatoszi Akiba