Wydawnictwo Zielone Brygady - dobre z natury

UWAGA!!! WYDAWNICTWO ZAWIESIŁO SWOJĄ DZIAŁALNOŚĆ W 2008 ROKU. NIE REALIZUJEMY JUŻ ŻADNYCH ZAMÓWIEŃ.

MAGAZYN POPULARNO-NAUKOWY “SZPROTAWA I OKOLICE”

Towarzystwo Bory Dolnośląskie im. K. Haenscha
67-300 Szprotawa
Brama Żagańska
ul. Świerczewskiego 20
tel. 0 600 831 786
e-mail: borydolnoslaskie@interia.pl

Szanowni Państwo!
Mamy przyjemność poinformować, iż dzięki staraniom naszej organizacji, wydawany jest pierwszy lokalny ilustrowany:
MAGAZYN POPULARNO-NAUKOWY
“SZPROTAWA I OKOLICE”
EDYCJA KOLEKCJONERSKA LIMITOWANA
Traktuje on o badaniach, odkryciach, archeologii, historii, przyrodzie i turystyce na ziemi szprotawskiej, małomickiej, przem-kowskiej i niegosławickiej... i Borach Dolnośląskich.
Dostrzegając aspekty promocyjne i edukacyjne naszego magazynu, pragniemy wyjść naprzeciw potrzebom szkół, nauczycieli, rodziców, bibliotek, instytucji państwowych i samorządowych oraz pozostałych zainteresowanych.
Niepublikowane dotąd opracowania, edycja starych, kolorowych pocztówek, wyjątkowe zdjęcia, prezentacje unikatowych eks-ponatów i archiwaliów z naszego terenu zaspokoją gusta wszystkich regionalnych koneserów.
Magazyn jest rozprowadzany za pośrednictwem szprotawskich księgarni: ul. Andersa tel. 0-68/376 24 95 i Rynek tel. 0-68/376 33 63.
Zapraszamy do współpracy, wyrażania opinii i sugestii, abyśmy wspólnie tworzyli nową lokalną i użyteczną nam wszystkim tra-dycję.
Łączę wyrazy szacunku
Maciej Boryna
Maciej Boryna