Wydawnictwo Zielone Brygady - dobre z natury

UWAGA!!! WYDAWNICTWO I PORTAL NIE PROWADZĄ DZIAŁALNOŚCI OD 2008 ROKU.

Małopolskie Towarzystwo Ornitologiczne

Małopolskie Towarzystwo Ornitologiczne
ul. Do Wilgi 11, 30-419 Kraków
adres korespondencyjny:
skr. 110, 31-104 Kraków 45
dyżury: wtorki 18.00 - 19.00, ul. Czysta 17/4, tel. 012 631-57-30 /1/2/
Jacek Tyblewski (vice-prezes) 0503 874 391
skr. 22, 30-419 Kraków 11, e-mail: mto@mto.most.org.pl, www.mto-kr.pl

Zachęcamy wszystkich interesujących się ptakami do zapisania się do MTO i wzięcia udziału w proponowanych przez nas programach monitoringowych.

Prosimy o podanie swojego adresu e-mail na adres: mto@mto.most.org.pl w celu otrzymywania informacji o najnowszych stwierdzeniach występowania rzadkich gatunków ptaków na obszarze Polski południowo-wschodniej i innych informacji związanych z naszą działalnością ornitologiczną.

Aktualnie prowadzone programy MTO:

Liczenia ptaków w okresie jesienno-zimowym - raz w miesiącu w wyznaczonych terminach, od września do marca, odwiedzamy wybrany odcinek rzeki, zbiornika lub inne miejsce. Na przygotowanym protokole odnotowujemy wszystkie zaobserwowane gatunki ptaków.

Atlas ptaków zimujących - badania polegają na trzykrotnym odwiedzeniu (w połowie XII, I, II) charakterystycznych środowisk wybranej powierzchni atlasowej na terenie Małopolski i zanotowaniu na Zestawieniu Obserwacji (Karcie Atlasowej) wszystkich stwierdzonych gatunków ptaków.

Prosimy o nadesłanie zgłoszeń do powyższych badań. Wyślemy instrukcję i druki do liczeń!

Atlas awifauny lęgowej - badania polegają na trzykrotnym odwiedzeniu (w połowie IV, V, VI) charakterystycznych środowisk wybranej powierzchni atlasowej na terenie Małopolski i zanotowaniu na Zestawieniu Obserwacji wszystkich stwierdzonych gatunków ptaków.

Akcja Bocian Biały - monitorowanie lęgów bociana białego. Badania polegają na odwiedzeniu w sezonie lęgowym gniazd bocianich na wybranym terenie i wypełnieniu specjalnie przygotowanych kart gniazdowych.

Atlas ptaków Krakowa - projekt realizowany od 2003 roku, obejmuje badania awifauny lęgowej i zimującej w granicach administracyjnych Krakowa. Cały teren podzielono na 357 pól atlasowych o wymiarach 1’ x 0,5’ (1,2 x 0,9 km). Zgłoszone do kontroli pole należy odwiedzić trzykrotnie w sezonie lęgowym i zimowym.

Rejestracja rzadkich stwierdzeń lęgów - dla wszystkich gatunków stwierdzonych na obszarze Małopolski ustalono, które z nich podlegają rejestracji na specjalnych kartach obserwacji.

Do wszystkich wymienionych wyżej programów opracowano specjalne instrukcje.

Ponadto MTO proponuje wycieczki w okresie zimowym

14.1.2006 (sobota), zbiorniki w Zesławicach, godz. 9.00, oś. Piastów - pętla tramwajowa (T 10, 17, 21) - Krzysztof Kus.

11.2.2006 (sobota), Dolina Prądnika, godz. 9.00, przystanek autobusowy - Market “Elea”, ul. Mackiewicza - Jacek Tyblewski.

ZAPRASZAMY!

Wycieczki trwają średnio 4 godziny.

Przydatne wyposażenie: lornetka, przewodnik do oznaczania ptaków, buty trekkingowe, kurtka przeciwdeszczowa, prowiant.

Aby zostać członkiem Małopolskiego Towarzystwa Ornitologicznego należy:

1. Wypełnić Deklarację Członkowską.

2. Opłacić składkę członkowską na dany rok. Przyjęcie następuje na podstawie decyzji Rady MTO.

Składka członkowska na rok 2005 wynosi: zwykła 10.00 zł, ulgowa 7.00 zł (młodzież szkolna, studenci, renciści, emeryci)
Składka członka wspierającego
: wielokrotność składki członkowskiej do 100.00 zł
Składka sponsora: powyżej 100.00 zł
Bank Śląski O/Kraków Nr 31 1050 1445 1000 0022 1647 1991