Wydawnictwo Zielone Brygady - dobre z natury

UWAGA!!! WYDAWNICTWO I PORTAL NIE PROWADZĄ DZIAŁALNOŚCI OD 2008 ROKU.

Międzynarodowa Konferencja - " Wartość, duchowość i przyszłość: w stronę nowego renesansu "

Scientific and Medical Network & Uniwersytet Jagielloński

MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA� pt.

WARTOŚĆ, DUCHOWOŚĆ I PRZYSZŁOŚĆ:
W STRONĘ NOWEGO RENESANSU

Kraków 29 – 31.10.2004

Materialne i konsumpcyjne wartości, które leżą u podstaw zachodniego systemu ekonomicznego, nie dostarczają fundamentu dla opracowania wspólnej kultury dla dwudziestego pierwszego wieku. Intuicje współczesnej nauki wskazują na nie rozpoznany dotąd stopień współ-związków i uzależnień świadomości od całości w którą jest wpleciona, podczas gdy sfery ekologii, ekonomii i polityki pokazują, że jesteśmy wzajemnie od siebie zależni na obu poziomach: globalnym i lokalnym. Jednak nasze widzenie świata, a w konsekwencji kolektywne zachowanie, nie uchwyciło jeszcze implikacji tego nowego modelu współ-związków i współ-zależności.

To międzynarodowe spotkanie będzie poświęcone badaniu i wyznaczaniu nowych wartości, które są zgodne z tym powstającym nowym widzeniem świata; wartości, które wyznaczają nasze relacje z naturą, jak również relacje społeczne, polityczne i ekonomiczne. Jaką rolę mogą pełnić wartości duchowe i jakie formy tradycyjnej, oraz nowej duchowości mogłyby przyczynić się do Nowego Renesansu w Europie. Florencki Renesans był inspirowany przez ponowne odkrycie mądrości platońskiej i hermetycznej. My, dzisiaj, mamy jedyny w swoim rodzaju, nieograniczony i bezprzykładny dostęp do mądrości tradycji świata, tak że mamy daleko większe jej zasoby do poznania, włączając w to również wiedzę współczesnej nauki. Jak możemy wykuć konieczne ogniwa łączące nas z bezczasową mądrością i zastosować jej zasady do naszego życia i globalnych problemów?

David Lorimer
Henryk Skolimowski
Leszek Sosnowski


OGÓLNE INFORMACJE:

  • Zgłoszenie uczestnictwa w konferencji wraz z tytułem oraz abstraktem w języku angielskim (do 150 słów) proszę nadsyłać do 31.8.2004.
  • Wpisowe dla uczestników ze Wschodniej i Środkowej Europy wynosi 40 Euro (lub równowartość w PLN).
  • Szczegółowe informacje zostaną przesłane po zgłoszeniu chęci uczestnictwa w spotkaniu konferencyjnym.
  • Kontakt: Leszek Sosnowski, Instytut Filozofii, Uniwersytet Jagielloński, ul. Grodzka 52, 31-044 Kraków, email: ls@iphils.uj.edu.pl.