Wydawnictwo Zielone Brygady - dobre z natury

UWAGA!!! WYDAWNICTWO ZAWIESIŁO SWOJĄ DZIAŁALNOŚĆ W 2008 ROKU. NIE REALIZUJEMY JUŻ ŻADNYCH ZAMÓWIEŃ.

MIĘDZYNARODOWY APEL O WSPARCIE

Walka o ocalenie łużyckiej wioski Horno w łużyckim regionie wschodniej części Niemiec, którą Krajowy Rząd Brandenburgii poświęcił dla interesów sprywatyzowanego górnictwa, wkroczyła w ostateczna fazę.
Od 1977 – a zwłaszcza od upadku NRD w 1990 r., kiedy to obiecano zaprzestać niszczenia wiosek łużyckich z powodu wydobycia węgla brunatnego (73 wioski łużyckie zostały zniszczone pomiędzy rokiem 1945 a 1989) – ludzie z Horno walczyli nieprzerwanie przeciw przymusowemu przesiedleniu i destrukcji ich tysiącletniej wioski, która w 1993 została uznana za obszar chroniony przez Urząd Krajowy Brandenburgii ds. Ochrony Pomników Historii, ze względu na swoją historyczną strukturę i wygląd!
Pomóż ocalić Horno! Co możesz zrobić? Napisz list protestacyjny do firmy VATTENFALL, domagając się ocalenia Horna:

Lars Joseffson
Chief Executive Officer
Vattenfall AB
S-162 87 Stockholm
Szwecja
Fax: 46 0 8 725 0501

Napisz list do Rządu Szwecji:

Prime Minister
Goran Persson
Rosenbad 4
S-103 33 Stockholm
Szwecja

żądając, aby wpłynięto na VATTENFALL, aby zapewnić ocalenie Horna oraz domagając się odpowiedzi na następujące pytania:
1. Czy zachowanie firmy należącej do szwedzkiego rządu firmy w ogóle nie obchodzi rządu Szwecji i ludzi?
2. Jakie korzyści mogą odnieść Szwedzi ze zniszczenia łużyckich wiosek w Niemczech?
Uprzejmie prosimy o wysłanie kopii wszelkich listów, wraz z ofertami wsparcia, poprzez pocztę tradycyjną, elektroniczną lub faksem, do Stowarzyszenia Horno:

Michael Gromm
Dorfstrasse 41, D-03172 Horno
Tel: (-49)(0)175-440 9534
Fax: (-49)(0)180-5052 58 65 14 14
e-mail: Horno-Allianz@web.de
www.horno.de/Horno-Allianz

Można także pomóc Horno poprzez bardzo potrzebne wsparcie finansowe na rzecz Funduszu Walki o Horno.
Dzielni ludzie z Horno wydali ogromne sumy pieniędzy przez ostatnie siedem lat, wnosząc sprawy do sądu zarówno przeciw Rządowi Krajowemu Brandenburgii oraz firmie górniczej LAUBAG. Mają się jeszcze odbyć ważne rozprawy przed Sądem Administracyjnym w Brandenburgii, Sądem Konstytucyjnym Brandenburgii i Federalnym Trybunałem Konstytucyjnym, co wiąże się z wysokimi kosztami, które trzeba będzie ponieść.
Sąd Krajowy Brandenburgii ograbił Horno ze statusu samodzielnej miejscowości, za pomocą ustawy „Horno”, przyjętej w 1977, w efekcie której Horno nie ma już bezpośredniego dostępu do publicznych funduszy.
Aby móc kontynuować walkę, Horno jest w pilnej potrzebie finansowego wsparcia. Nie można pozwolić, by walka o ocalenie Horno zakończyła się porażką z powodu braku funduszy. Zatem apelujemy do sympatyków Horno – osób indywidualnych oraz organizacji – w całej Europie, aby wnieśli swój wkład do Funduszu Horno, by umożliwić dalszą walkę.
Utworzono i zarejestrowano specjalne towarzystwo – Pro Horno/Rogov e. V. – które ma za zadanie przekazywać fundusze do społeczności Horno.
Osoby i organizacje pragnące udzielić finansowego wsparcia walce o Horno, proszone są o przelewanie funduszy na konto:
Volks- and Raiffeisenbank e.G. Forst
Bank code: 180 627 58
Account No.: 11 36 135
„Pro Horno/Rogow e.V.”

Lub czekiem na:
Pro Horno/Rogow e.V.
Dorfstrasse 41
D-03172 Horno

Wszystkie wpłaty powinny być potwierdzone i oznaczone „Horno Fighting Fund”

Michael Gromm
założyciel / rzecznik Stowarzyszenia Horno
Horno, marzec 2001
całość tłum. Weronika Wojtanowska
ADRESY DO PISANIA PISM W OBRONIE SERBOŁUŻYCZAN
Kanclerz
bundeskanzler@bundeskanzler.de
Bundeskanzler Gerhard Schröder
Bundeskanzleramt
Willy-Brandt Str. 1
10557 Berlin

Kancelaria Prezydenta
Bundesprasidialamt
Johannes Rau
poststelle@bpra.bund.de

Szef Biura Federalnego MSW, Dział Mniejszości Narodowych

Dr. Detlev B. Rein
Ministerialrat Bundesministerium des Innern Interior
Referat SH II 7
Minderheitenrecht Issues
Postfach 170290
Telefon: 0 1888 681-3766
PC-Fax: 0 1888 681-53766
e-mail: Detlev.Rein@bmi.bund.d

Zdjęcia nadesłał i skomentował Robert Brytan.
Michael Gromm