Wydawnictwo Zielone Brygady - dobre z natury

UWAGA!!! WYDAWNICTWO ZAWIESIŁO SWOJĄ DZIAŁALNOŚĆ W 2008 ROKU. NIE REALIZUJEMY JUŻ ŻADNYCH ZAMÓWIEŃ.

Międzynarodowy apel w sprawie puszczy

Do prezydenta RP prof. Lecha Kaczyńskiego został wysłany apel międzynarodowej koalicji BISON, nazwany Apelem w sprawie najsłynniejszego lasu Europy

Autorzy apelu z USA, Białorusi, Hiszpanii i Polski, poparci kilkudziesięcioma innymi osobami z takich krajów jak Meksyk, Wielka Brytania, Francja, Niemcy, Ukraina, Słowacja, Czechy, Holandia, Finlandia, Włochy i Australia piszą m.in.:

Jedyna puszcza, jaka ocalała po pierwotnych lasach Europy, matecznik żubra, wilka i rysia, jest wycinana, dzielona drogami samochodowymi i kolejowymi, zabudowywana i traktowana jak park rozrywki. Dziś w Puszczy zachodzą nieodwracalne zmiany.

Przed siedmiu laty rząd zadeklarował, że całą polską część Puszczy obejmie parkiem narodowym. Kolejne ekipy szybko się z tego wycofały. Zamiast prób ochrony wspólnego europejskiego dziedzictwa nasiliły się niepokojące zjawiska. Pod pretekstem czyszczenia pasa granicznego z Białorusią, wycięto wiekowe dęby. Euroregion “Puszcza Białowieska” zamiast pomóc chronić przyrodę Puszczy, spowodował jedynie, że w samym środku puszczy wyrąbano fragment unikalnego lasu pod graniczny terminal, którego istnienie grozi nasileniem ruchu przecinającego kompleks leśny.

Polska wypada blado na tle uboższej Białorusi, gdzie całość Puszczy jest parkiem narodowym. Tymczasem polska część to w 85% las gospodarczy, a tylko w 15% park narodowy. Jak to możliwe, że polska część Puszczy nie ma jednego gospodarza i pozostaje podzielona między cztery różne jednostki organizacyjne? Dlaczego jej ochrona jest skutecznie blokowana przez przedstawicieli państwowej instytucji czyli Lasy Państwowe?

Polska ma nowy Rząd i Prezydenta. Wybory wygrali politycy obiecujący wprowadzenie wysokich standardów etycznych. Chcemy wierzyć, że dotyczy to również ochrony najcenniejszych wartości przyrodniczych nie tylko Polski, ale całej Europy i świata. A tym jest właśnie Puszcza Białowieska. Puszcza, która leży na granicy Unii Europejskiej, powinna być przykładem zarządzania mądrego, wolnego od politycznych przywilejów, korupcji i układów.

Dlatego prosimy Pana Prezydenta RP, by objął osobistym protektoratem Puszczę Białowieską, by podjął odpowiednią inicjatywę ustawodawczą i korzystając ze społecznego wsparcia chronił Puszczę jako narodowe i europejskie dziedzictwo najwyższej rangi.

- Należy natychmiast objąć ochroną wszystkie ponad stuletnie drzewa i drzewostany, bo nie były one sadzone ręką ludzką i stanowią o wyjątkowym charakterze Puszczy, a także drzewostany młodsze powstałe w wyniku naturalnej sukcesji.

- Należy opracować plan przestrzenny dla całego obszaru Puszczy, w oparciu o waloryzację przyrodniczą i kulturową przy szerokiej konsultacji ponadregionalnej.

- Należy zaprzestać ingerencji w naturalne procesy na obszarach objętych ochroną.

- Należy stworzyć plan objęcia całej polskiej części Puszczy parkiem narodowym i pozyskać dla tego planu miejscową ludność, przy udziale leśników.

- Należy w porozumieniu ze stroną białoruską dążyć do utworzenia ponadnarodowego rezerwatu Puszczy Białowieskiej, z całościowym strefowaniem, jako dziedzictwa ludzkości.
Eunice Blavascunas (USA)
Zmicer Vaiciushkevich (Białoruś)
Nuria Selva (Hiszpania)
Janusz Korbel (Polska)
BISON – Bialowieza International Solidarity Network
bisonforest@yahoo.pl
bison.org.pl

Białowieża, styczeń 2006 r.
E. Blavascunas, Z. Vaiciushkevich, N. Selva, J. Korbel