Wydawnictwo Zielone Brygady - dobre z natury

UWAGA!!! WYDAWNICTWO ZAWIESIŁO SWOJĄ DZIAŁALNOŚĆ W 2008 ROKU. NIE REALIZUJEMY JUŻ ŻADNYCH ZAMÓWIEŃ.

MODELOWANIE KOMPUTEROWE ZŁOŻONYCH SYSTEMÓW


Politechnika Wrocławska
Wydział Podstawowych Problemów Techniki
International Institute
for Applied Systems Analysis, Austria
Fundacja Sendzimira USA
Fundacja MANUS
Wrocław

MODELOWANIE KOMPUTEROWE ZŁOŻONYCH SYSTEMÓW
NOWE PODEJŚCIE DO WYZWAŃ W BIZNESIE,
POLITYCE I EKOLOGII

Kurs “Modelowanie komputerowe złożonych systemów” ma na celu przedstawienie systemowych narzędzi do tworzenia kompu-terowych modeli układów złożonych, które znajdują zastosowanie w biznesie, ekologii, sektorze publicznym i wielu dziedzinach akademickich. Kurs będzie prowadzony w sposób interaktywny za pomocą gier, zajęć w laboratorium komputerowym, projektów grupowych, dyskusji oraz wykładów. W jego ramach przewidziane są dwa spotkania (12 – 14.3.2004, 3 – 4.4.2004) na Politechni-ce Wrocławskiej oraz indywidualna praca w systemie nauczania na odległość. Warunkiem przyjęcia jest dobra znajomość języka angielskiego. Zgłoszenia są przyjmowane do 22.2.2004.

WYZWANIE
Żyjemy w złożonym świecie skomplikowanych zależności, gdzie najprostsze działanie może wywołać zaskakujące i trudne do ogarnięcia konsekwencje. Chociaż staramy się zrozumieć złożoność i przemiany, które się dokonują, zaczynamy zdawać sobie spra-wę, że nasza wiedza i umiejętności są zbyt ograniczone. Coraz częściej jesteśmy zaskakiwani nagłymi katastrofami. Pełne dobrych intencji strategie, plany i technologie, mające na celu rozwiązanie problemu, często pogarszają sytuację lub tworzą nowe problemy.
JAK SPROSTAĆ WYZWANIOM ROSNĄCEJ ZŁOŻONOŚCI I PRZYSPIESZAJĄCYCH ZMIAN?
Efektywne podejmowanie decyzji w złożonych systemach, wymaga od nas, abyśmy używając narzędzi systemowych, przekro-czyli granice naszego pojmowania świata. Dynamika systemów jest nową dziedziną zawierającą zestaw narzędzi koncepcyjnych oraz metod modelowania komputerowego. Modele komputerowe pozwalają nam badać dynamikę przyszłości i przeszłości, umożliwiając projektowanie bardziej efektywnych strategii i organizacji. Zakres zastosowań dynamiki systemów obejmuje m.in. planowanie, za-rządzanie, modelowanie systemów społecznych, symulacje dotyczące gospodarowania energią i środowiskiem naturalnym. Jest to gwałtownie rozwijająca się dziedzina – w czasie ostatniej dekady wiele czołowych korporacji, firm konsultingowych, agencji rządo-wych i organizacji pozarządowych korzystało z dynamiki systemów przy rozwiązywaniu kluczowych problemów.
DODATKOWE INFORMACJE:
Fundacja Manus
tel. 0-71/32 03 961
e-mail: cmcs@manus.pl
http://dyna.if.pwr.wroc.pl/cmcs
@logo z Kurs CMCS - plakat.doc@