Wydawnictwo Zielone Brygady - dobre z natury

UWAGA!!! WYDAWNICTWO ZAWIESIŁO SWOJĄ DZIAŁALNOŚĆ W 2008 ROKU. NIE REALIZUJEMY JUŻ ŻADNYCH ZAMÓWIEŃ.

MODUŁY FOTOWOLTAICZNE

(foto.)

W związku z wprowadzaniem na rynek modułów fotowoltaicznych
(urządzeń do produkcji prądu z wykorzystaniem energii słonecznej),
poszukujemy Partnerów Handlowych na terenie całego kraju.

Więcej informacji można uzyskać kontaktując się z:
Sunflower Farm, 34-146 Stryszów 156, tel. 033-8797816, fax.033-8797794
e-mail: biuro@sunflowerfarm.com.pl, www.fotowoltaika.sfo.pl

***

MANIPULOWANIE
,,Oto najczęściej spotykane (...) środki w mechanizmach manipulowania człowiekiem:
• Informacje nieprawdziwe
• Informacje nieważne albo mało ważne z pominięciem najważniejszych
• Informacje bardzo ważne, przekazywane jednak jako mało ważne albo wręcz bez znaczenia
• Informacje spreparowane w wyniku celowych interwencji
• Informacje uwieloznacznione, aby utrudnić zrozumienie
• Informacje przekazywane w nadmiarze, aby poprzez chaos spowodować dezinformację.
Wszystkie wymienione przykładowo środki manipulowania zawierają w sobie negatywny stosunek do prawdy. Niektóre z nich występują w różnorakich postaciach. I tak na przykład preparowanie komunikatu z ważnej konferencji może polegać na pominięciu głównych jej uczestników, na przemilczeniu najważniejszych uchwał, na zniekształceniu okoliczności miejsca, czasu itp.’’
A. Lepa Manipulowanie człowiekiem jako problem współczesnej pedagogii [w:] „Ethos”, nr 17/1992, s. 80.

Nadesłał: Piotr Szkudlarek
Piotr Szkudlarek