Wydawnictwo Zielone Brygady - dobre z natury

UWAGA!!! WYDAWNICTWO ZAWIESIŁO SWOJĄ DZIAŁALNOŚĆ W 2008 ROKU. NIE REALIZUJEMY JUŻ ŻADNYCH ZAMÓWIEŃ.

NAJPIĘKNIEJSZY SZLAK ROWEROWY WOJ. ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Stefan Raniecki z Kołobrzegu został laureatem konkursu na najpiękniejszy szlak rowerowy woj. zachodniopomorskiego. Opisał on i udokumentował 40 szlaków uwzględniając walory przyrodnicze i historyczne Kołobrzegu i okolic. Sam dokładnie poznał uroki i trudy szlaku na rowerze i pieszo. Nagrodą za wygrany konkurs był nowy rower górski.

Laureat ma 53 lata, był żołnierzem zawodowym, od pięciu lat jest przewodnikiem turystycznym PTTK, a także instruktorem przewodnictwa. Laureat podkreśla, że na uzyskane nagrody złożyły się – przychylny klimat panujący w kołobrzeskim starostwie (także w gminie Ustronie Morskie), życzliwość kolegów – przewodników oraz walory i uroki samego Kołobrzegu oraz otaczających go terenów. Wszyscy przyczynili się do dokładnego oznakowania szlaku, ustawienia tablic informacyjnych, ławeczek i wskazówek ułatwiających zwiedzanie.

Nowa trasa wiedzie zielonym szlakiem z Kołobrzegu do Budzistowa, Janisk i Kądzielna, potem od strony Stramniczki zbliża się do „Warcisława” – dębu liczącego 640 lat, oddalonego 2,5 km od 800-letniego dębu „Bolesław”, przez nieczynną stację kolejową w Bagiczu, stary cmentarz, potem lotnisko z wojskowo-politycznymi śladami. W okolicy starego kasyna łączy się z czerwonym, międzynarodowym szlakiem turystycznym E-9 wiodącym z Francji do Braniewa. Dalej jedzie się strefą nadmorską, częściowo nieoznakowaną – w trzech, czterech miejscach mogą być trudne przejścia, zwłaszcza po sztormach i dociera się do latarni morskiej w Kołobrzegu.

Do zobaczenia na nowym szlaku!

Bernard Konarski
Bernard Konarski