Wydawnictwo Zielone Brygady - dobre z natury

UWAGA!!! WYDAWNICTWO I PORTAL NIE PROWADZĄ DZIAŁALNOŚCI OD 2008 ROKU.

NOWE SĄDOWNICTWO ADMINISTRACYJNE

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej A. Kwaśniewski listem z 22.10. 2001 (druk sejmowy nr 19, IV kadencja) wniósł do laski marszałkowskiej projekt ustawy o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.

Prezydent w najmniejszym stopniu nie uwzględnił uwag Społecznego Instytutu Ekologicznego zgłoszonych do projektu tej ustawy wniesionej również w poprzedniej kadencji Sejmu. W efekcie wprowadzone do projektu rozwiązanie legislacyjne polegające na rozpoznawaniu orzeczeń pierwszej instancji sądu administracyjnego w drodze kasacji jest całkowicie sprzeczne z art. 176 § 1 Konstytucji dającym obywatelom gwarancję dwuinstancyjności postępowania sądowego bez żadnych ograniczeń. W projekcie ustawy zaś ściśle określono przypadki, w których można wnieść sprawę do drugiej instancji. Nadto projekt ustawy zawiera przepis, który najprawdopodobniej będzie interpretowany jako przymus adwokacki czyli obowiązek korzystania z usług adwokatów przy wnoszeniu kasacji. A kto będzie za to płacił? Czy obywatele gnębieni przez coraz większe podatki? Zwracam uwagę na to, że art. 45 § 1 ustawy zasadniczej daje każdemu obywatelowi prawo do sądu bez względu na to czy najął sobie do pomocy adwokata czy też nie. Bez adwokata można zawrzeć związek małżeński, brać udział w wyborach prezydenckich, składać deklaracje podatkowe oraz dokonywać wielu, wielu różnych aktów prawnych. Jak pokazało doświadczenie ze skargami konstytucyjnymi przymus adwokacki nie daje żadnych gwarancji co do jakości pism procesowych. W efekcie łatwiej będzie się procesować tym, których będzie stać na dobrego adwokata, czyli różnego rodzaju podmiotom gospodarczym. Organizacje ekologiczne zwykle są biedne i nie stać ich na obsługę prawną. Znaczna większość spraw z zakresu prawa ochrony środowiska podlega właściwości właśnie sądów administracyjnych. W efekcie przyjęcie ustawy w proponowanym przez Prezydenta kształcie znacznie ograniczy możliwości dochodzenia sprawiedliwości przez obywateli i przez organizacje ekologiczne. Ustawy o ochronie środowiska mogą być różne. W różny sposób może działać też administracja. Ale jeśli jedno albo drugie będzie szkodliwe dla Matki Ziemi to ostatnim ratunkiem stanie się sąd administracyjny. Dlatego ta sprawa ma kluczowe znaczenie. Osoby zainteresowane projektem winny kontaktować się z Prezydentem:

Aleksander Kwaśniewski, Prezydent RP
al. Krakowskie Przedmieście 48
00-071 Warszawa
tel. 22/695-29-00, fax 22/695-12-53
http://www.prezydent.pl

albo z Posłami np.:

Poseł Józef Zych (PSL), Sejm
ul. Wiejska 6, 00-902 Warszawa
tel. 22/694-25-00, fax 22/694-21-94
e-mail: Jozef.Zych@sejm.pl
http://www.sejm.gov.pl

Ws. projektu ustawy o postępowaniu przed sądami administracyjnymi Społeczny Instytut Ekologiczny wystąpił do Biura Wspierania Lobbingu Ekologicznego z propozycją podjęcia stosownych, statutowych działań. Kontakt:

Darek Szwed
Biuro Wspierania Lobbingu Ekologicznego
tel. 0-501/02-29-59
e-mail: szwed@bwle.most.org.pl
http://bwle.most.org.pl


mgr Piotr Szkudlarek
mgr Piotr Szkudlarek