Wydawnictwo Zielone Brygady - dobre z natury

UWAGA!!! WYDAWNICTWO ZAWIESIŁO SWOJĄ DZIAŁALNOŚĆ W 2008 ROKU. NIE REALIZUJEMY JUŻ ŻADNYCH ZAMÓWIEŃ.

Nowelizacja prawa łowieckiego pozwala zabijać zwierzęta przez cały rok

Nowelizacja prawa łowieckiego pozwala zabijać zwierzęta przez cały rok!

Myśliwi – pod pretekstem dostosowania do norm Unii Europejskiej – wprowadzili zmiany pozwalające zabijać zwierzęta przez cały rok. To kolejny skandal legislacyjny!

Nowe, zmienione prawo łowieckie, daje tak naprawdę możliwość zabijania dzikich zwierząt przez cały rok, również w trakcie okresów ochronnych. Zmiana z 17 czerwca powoduje bowiem znaczne pogorszenie ich ochrony. Art. 9 ustawy został zmieniony w ten sposób, że wprowadzono skandaliczny zapis, zezwalający na organizowanie szkoleń ptaków łowczych i psów myśliwskich przez cały rok kalendarzowy. Zapis ten w istocie sankcjonuje ukrytą formę łowów, ponieważ psy i ptaki uczy się przecież polować na żywych zwierzętach.

Jest to tym bardziej niepokojące, że wniosek posła Marka Suski, zmierzający do całkowitego zakazu spożywania alkoholu podczas polowań, został przez parlamentarnych myśliwych odrzucony. Nie trzeba przy tym nikogo przekonywać, że ze względów bezpieczeństwa był on jak najbardziej uzasadniony.

Stowarzyszenie Empatia już nie po raz pierwszy informuje i uczula na niekorzystne zmiany prawodawstwa dotyczącego zwierząt, podejmowane pod pretekstem dostosowania ich do norm Unii Europejskiej. Protestowaliśmy także przeciw wprowadzeniu niekorzystnych zapisów w sprawie zwierząt doświadczalnych. Prezydent RP Aleksander Kwaśniewski również wyraził swe obawy względem proponowanych zmian i zawetował ustawę o doświadczeniach na zwierzętach.

Mamy nadzieję, że los zwierząt nie ulegnie znów pogorszeniu.

Z poważaniem,
Filip Barche
Inspektor ds. zwierząt
Stowarzyszenie Empatia
tel. 0-502 513 606

Informacje na temat poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo łowieckie, w tym dane na temat głosowania nad nim, znajdują się na:
http://tinylink.com/?KHgxZOQM8O

Barche Filip