Wydawnictwo Zielone Brygady - dobre z natury

UWAGA!!! WYDAWNICTWO ZAWIESIŁO SWOJĄ DZIAŁALNOŚĆ W 2008 ROKU. NIE REALIZUJEMY JUŻ ŻADNYCH ZAMÓWIEŃ.

O „SPOŁECZNĄ” KAMPANIĘ EKOEDUKACYJNĄ TVP

O „SPOŁECZNĄ” KAMPANIĘ EKOEDUKACYJNĄ TVP

Starostwo Dzierżoniowskie
Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
Dzierżoniów 16.4.2002
Departament Polityki Ekologicznej
Ministerstwo Środowiska
(…) Wszelkie działania organizacyjne administracji lokalnych muszą spotkać się z pozytywnym odzewem i ze współpracą mieszkańców naszych gmin, którzy są głównymi wytwórcami odpadów komunalnych i jednym z najważniejszych ogniw łańcucha postępowania z odpadami. Jeśli każdy z osobna nie podejmie wysiłku dla selektywnego gromadzenia odpadów już w swoim mieszkaniu, to działania samorządów, chociaż często kosztowne i intensywne, mogą okazać się daremne i bezowocne. Konieczna jest więc bezprecedensowa i permanentna kampania edukacyjna na rzecz upowszechnienia potrzeby i nawyku selektywnego gromadzenia odpadów. Najlepszą, najważniejszą i najskuteczniejszą katedrą dla przeprowadzenia takiej kampanii jest telewizja publiczna, które to zadanie ma wpisane zgodnie z art. 78 ustawy Prawo ochrony środowiska właściwie jako obowiązek. Powinniśmy więc widzieć w porze największej oglądalności kilkuminutowy film pokazujący zwykłych ludzi i znane osobistości publiczne, jak rzetelnie i z troską o środowisko segregują swoje odpady. Na końcu napis: a czy TY postępujesz tak samo? Na drugi dzień o tej samej porze kilkuminutowy film o tym jak administracje w niektórych gminach świetnie już zorganizowały u siebie system ekologicznej gospodarki odpadami. Na końcu napis: a czy władze TWOJEJ gminy wywiązują się z ustawowych obowiązków w tej dziedzinie? I tak codziennie, fachowo i dowcipnie, na zmianę: raz my konsumenci, nazajutrz nasi wybieralni przedstawiciele. Za wypełnianie tego ustawowego obowiązku (emisja telespotów) telewizja ma już zapłacone – z reguły co miesiąc każda rodzina (zobowiązana także ustawowo do selektywnej zbiórki swoich odpadów) płaci abonament telewizyjny. Jedynie stworzenie odpowiedniego kształtu kampanii ekoedukacyjnej i wyprodukowanie telespotów mogłoby obciążyć fundusze ekologiczne i budżet Ministerstwa Środowiska. Kampania ekoedukacyjna o takiej skali i takim kształcie mogłaby spowodować odrabianie kilkunastoletnich zaległości w gospodarce odpadami komunalnymi.


Starostwo Dzierżoniowskie
Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

Dzierżoniów 15.11.2002
Panie Posłanki i Panowie Posłowie
z Komisji Ochrony Środowiska,
Zasobów Naturalnych i Leśnictwa
(...)
Zgodnie ze strategią racjonalnego postępowania z powstającymi odpadami powinniśmy maksymalnie ograniczyć ilość składowanych odpadów. Sposobem na to jest selektywne gromadzenie odpadów umożliwiające ich wtórne wykorzystanie, które w zasadzie jest realizowane z mizernym skutkiem w nielicznych miejscowościach w kraju. Pozostaje nadal bez echa apel wystosowany przez kilkanaście Rad Samorządowych o przeprowadzenie na szeroką skalę telewizyjnej kampanii ekoedukacyjnej na rzecz upowszechnienia potrzeby i nawyku selektywnego gromadzenia odpadów. Kampania miałaby mobilizować nie tylko społeczeństwo do selektywnej zbiórki, ale również administracje gminne do organizacji systemów selektywnej zbiórki. Pomysł codziennej emisji spotów telewizyjnych został wykorzystany na razie do przeprowadzenia unijnej kampanii informacyjnej. Jako odpowiedzialni za wdrożenie prawidłowych systemów gospodarki odpadami, ciągle mamy nadzieję, że telewizja wesprze nas w tym zadaniu. Mamy też nadzieję, że Sejmowa Komisja, rozumiejąc wagę tego problemu, ponownie poprze nasz Memoriał, przez co może wreszcie przeforsowana będzie w TVP ekoedukacja na odpowiednią do potrzeb skalę – jako element realizacji „misji publicznej” TVP.
(...)
nadesłał:
Zdzisław Smolak
Związek Gmin Powiatu Dzierżoniowskiego ZGPD 7
tel. 0-74/831-50-02, fax 0-74/8321-991, e-mail: zgpd7@op.pl
Zdzisław Smolak