Wydawnictwo Zielone Brygady - dobre z natury

UWAGA!!! WYDAWNICTWO ZAWIESIŁO SWOJĄ DZIAŁALNOŚĆ W 2008 ROKU. NIE REALIZUJEMY JUŻ ŻADNYCH ZAMÓWIEŃ.

OBRONIĆ POLSKĄ WIEŚ

ICPPC – Międzynarodowa Koalicja dla Ochrony Polskiej Wsi (International Coalition to Protect the Polish Countryside) zaprasza do udziału w happeningu/wiejskim proteście „OBRONIĆ POLSKĄ WIEŚ”, który odbędzie się 19.9.2001 w Warszawie na Placu Zamkowym; początek godz. 1200, koniec ok. 14:00.

Państwa udział jest niezwykle ważny, abyśmy wspólnie odnieśli sukces!
Celem happeningu/wiejskiego protestu jest zwrócenie uwagi społeczeństwa na kierunek rozwoju polskiej wsi proponowany przez „Kartę 21 – Manifest dla polskiej wsi XXI wieku” oraz podkreślenie spraw, które wymagają natychmiastowych decyzji rządu, aby powstrzymać proces niszczenia polskiej wsi.
„Kartę 21” podpisało 157 polskich i międzynarodowych organizacji reprezentujących ponad 3 mln ludzi. Poparło ją również wiele znanych osób.
Kierunek rozwoju polskiej wsi zawarty w „Karcie 21” uwzględnia jej kulturowe i przyrodnicze bogactwo, specyfikę polskich gospodarstw rolnych i ich atuty w postaci możliwości produkowania żywności najwyższej jakości.
Poprzez happening/wiejski protest „OBRONIĆ POLSKĄ WIEŚ” chcemy uzmysłowić społeczeństwu powyższe wartości i możliwości, uzyskać dalsze poparcie dla „Karty 21” i spowodować, aby ten kierunek rozwoju polskiej wsi został wprowadzony do programu rządowego.
ABY POWSTRZYMAĆ PROCES NISZCZNIA POLSKIEJ WSI, DOMAGAMY SIĘ:
1. Polski wolnej od GMO (Genetycznie Modyfikowane Organizmy).
2. Wsparcia lokalnego przetwórstwa i lokalnej sprzedaży.
3. Żywności gwarantującej społeczeństwu zdrowie i dobry stan środowiska naturalnego.
4. Szerokiego wdrażania ekologicznych technologii.
5. Stanowiska negocjacyjnego Polski zgodnego z kierunkiem rerientacji WPR (Wspólna Polityka Rolna).
Koniecznie prosimy o potwierdzenie udziału w happeningu/wiejskim proteście oraz podanie przewidywanej liczby osób, które wezmą w nim udział. Informacji udziela:
Jadwiga Łopata i Sir Julian Rose, Dyrektorzy ICPPC
Komitet organizacyjny
Happening/wiejski protest
„OBRONIĆ POLSKĄ WIEŚ”
34-146 Stryszów 156
tel./fax: 0-33/8797114
e-mail: eceat@sfo.pl
www.icppc.sfo.pl