Wydawnictwo Zielone Brygady - dobre z natury

UWAGA!!! WYDAWNICTWO ZAWIESIŁO SWOJĄ DZIAŁALNOŚĆ W 2008 ROKU. NIE REALIZUJEMY JUŻ ŻADNYCH ZAMÓWIEŃ.

Obywatelko, Obywatelu

Obywatelko, Obywatelu,

18.2.2004 rozpoczęła się kampania zbierania podpisów pod obywatelską inicjatywą ustawodawczą projektu ustawy o funkcjonowaniu hipermarketów. Inicjatywę rozpoczęła Kongregacja Przemysłowo-Handlowa, zrzeszająca polskie środowiska kupieckie.

Do akcji zbierania podpisów włączył się również “Magazyn Obywatel”. Zachęcamy także Ciebie do aktywności w tej sprawie – Twój głos też jest ważny. Nikt nie zrobi tego za Ciebie. Pomóż nam w zebraniu 100 tys. podpisów pod obywatelskim projektem ustawy w sprawie hipermarketów. Mamy na to czas do 18.4. Ta ustawa może pomóc zahamować lub spowolnić ekspansję hipermarketów, ocalić niewielkie sklepy i zatrzymać drenaż Polski przez obcy kapitał handlowy.

Podpisz się pod obywatelskim projektem ustawy, namów do tego rodzinę, przyjaciół, znajomych. Zorganizuj w swojej miejscowości uliczne akcje zbierania podpisów. Spróbuj wykorzystać do zbiórki podpisów jakąś imprezę masową (festiwal, prelekcje, pokaz filmów) odbywającą się w miejscu Twojego zamieszkania. Wyślij ten list do znanych Ci osób, potencjalnie zainteresowanych włączeniem się w kampanię. Poinformuj o niej kupców z lokalnych rynków i sklepów. Możliwości działania jest sporo, liczymy na Twoją inwencję i zaangażowanie. Starannie wypełnione listy z podpisami wysyłaj (najlepiej listami poleconymi) na adres:

Komitet Inicjatywy Obywatelskiej
projektu ustawy o wielkopowierzchniowych
obiektach handlowych
ul. Włościańska 35
01-710 Warszawa

Będziemy wdzięczni za informacje, ile podpisów przesłała(e)ś do KPH. Prosimy o informacje na adres:

“Magazyn Obywatel”
ul. Próchnika 1/301
90-408 Łódź

Wzór listy osób popierających projekt ustawy, omówienie ustawy, pełna jej treść oraz materiały z nią związane znajdują się na naszej stronie WWW (http://www.obywatel.org.pl) oraz na stronie pomysłodawców inicjatywy – Kongregacji Przemysłowo-Handlowej zrzeszającej polskie środowiska kupieckie i współpracujące z nimi podmioty (http://www.kph.pl). Zainteresowanym osobom możemy je przesłać pocztą elektroniczną po otrzymaniu listu z tematem “materiały antyhipermarketowe” na adres: obywatel@obywatel.org.pl

Zbiórka 100 tys. podpisów to trudne zadanie, ale sprawa jest ważna, jest o co powalczyć. Robisz to dla siebie, swojej rodziny, przyjaciół, sojuszników, współobywateli, dla własnego miejsca zamieszkania. Nie oglądaj się na innych. Czytaj, myśl, DZIAŁAJ!


pozdrawiam Rafał Górski

Rafał Górski