Wydawnictwo Zielone Brygady - dobre z natury

UWAGA!!! WYDAWNICTWO I PORTAL NIE PROWADZĄ DZIAŁALNOŚCI OD 2008 ROKU.

Oceń Wydawnictwo "Zielone Brygady"!

Oceń Wydawnictwo „Zielone Brygady”!
Drogi Czytelniku, droga Czytelniczko,

Chcemy, by portal zb.eco.pl oraz inne nasze materiały maksymalnie odpowiadały Waszym potrzebom. Aby to osiągnąć, musimy jednak wiedzieć, co Wam się podoba, a co nie, co uważacie za przydatne, a co należy – Waszym zdaniem – ulepszyć.

Chcemy poznać Wasze opinie – dlatego prosimy o wypełnienie poniższego formularza.
Jest on anonimowy i pozwoli nam rozwinąć się tak, jak tego oczekujecie.

Redakcja


1. Z których materiałów publikowanych przez Wydawnictwo „Zielone Brygady” - FWIE kiedykolwiek korzystałaś/eś i ile razy?

  Nie korzystałem Jeden raz 2-5 razy Więcej niż 5 razy Nie pamiętam
a. Portal www.zb.eco.pl          
b. Miesięcznik "Zielone Brygady. Pismo Ekologów"          
c. Publikacje książkowe          


2. Czy uważasz, że materiały Wydawnictwa, z których korzystałaś/eś, zwiększyły Twoją wiedzę w zakresie ekologii i/lub ochrony środowiska, czy też nie?

a. Tak, znacząco b. Tak, w nieznacznym stopniu c. Trudno powiedzieć d. Raczej nie e. Zdecydowanie nie

3. Jeśli korzystałaś/eś z portalu www.zb.eco.pl, proszę ocenić jakość materiałów w nim zawartych.

  a. Zdecydowanie tak b. Raczej tak c. Ani tak, ani nie������ d. Raczej
nie
e. Zdecydowanie nie f. Nie dotyczy (nie korzystałam/em)
Czy poruszana w materiałach tematyka jest interesująca, czy też nie?            
Czy poruszane tematy przedstawiane są w sposób wyczerpujący, czy też nie?            
Czy szata graficzna jest atrakcyjna, czy też nie?            

4. Jeśli korzystałaś/eś z miesięcznika „Zielone Brygady. Pismo ekologów”, proszę ocenić jakość materiałów w nim zawartych.

  a. Zdecydowanie tak b. Raczej tak c. Ani tak, ani nie d. Raczej
nie
e. Zdecydowanie nie f. Nie dotyczy (nie korzystałam/em)
Czy poruszana w materiałach tematyka jest interesująca, czy też nie?            
Czy poruszane tematy przedstawiane są w sposób wyczerpujący, czy też nie?            
Czy szata graficzna jest atrakcyjna, czy też nie?            

5. Jeśli korzystałaś/eś z książek opublikowanych przez Wydawnictwo „Zielone Brygady”, proszę ocenić jakość materiałów w nich zawartych.

  a. Zdecydowanie tak b. Raczej tak c. Ani tak, ani nie d.Raczej
nie
e. Zdecydowanie nie f. Nie dotyczy (nie korzystałam/ em)
Czy poruszana w materiałach tematyka jest interesująca, czy też nie?            
Czy poruszane tematy przedstawiane są w sposób wyczerpujący, czy też nie?            
Czy szata graficzna jest atrakcyjna, czy też nie?            


6. Czy materiały, z których korzystałaś/eś zachęciły Cię do poszukiwania wiedzy na temat ekologii i/lub ochrony środowiska w innych źródłach?
(możesz wybrać kilka odpowiedzi)

a. Tak, w innych materiałach Wydawnictwa
b. Tak, na innych stronach internetowych
c. Tak, w książkach i czasopismach nie publikowanych przez Wydawnictwo „Zielone Brygady”?
d. Tak, w organizacjach i/lub instytucjach zajmujących się podobną tematyką
e. Tak, w niewymienionych tu źródłach
f. Nie
g. Nie pamiętam/trudno powiedzieć

8. Czy bierzesz udział w redagowaniu portalu www.zb.eco.pl, zamieszczając artykuły, informacje itp.?

a. Tak
b. Nie

9. Czy jest coś, co chciał(a)byś zmienić w materiałach Wydawnictwa, z których korzystałaś/eś?

a. Tak
b. Nie
c. Trudno powiedzieć

10. Jeśli tak, to co?
…………………………………………………………………………………………………………………….

11. Czy informacje o wydarzeniach zamieszczone w materiałach Wydawnictwa (akcje ekologiczne, spotkania, pikiety) sprawiły, że brałaś/eś lub bierzesz udział w takich przedsięwzięciach?

a. Tak
b. Nie
c. Trudno powiedzieć


Metryczka
12. Płeć

a. Kobieta
b. Mężczyzna

13. Wiek

a. Poniżej 15 lat
b. 16-26 lat
c. 27-35 lat
d. 36-45 lat
e. 46-55 lat
f. 56-65 lat
g. Powyżej 65 lat

14. Miejsce zamieszkania

a. Wieś
b. Miasto poniżej 50 000 mieszkańców
c. Miasto 50 000-100 000 mieszkańców
d. Miasto powyżej 100 000 mieszkańców

15. Wykształcenie

a. Podstawowe/niepełne podstawowe
b. Gimnazjalne
c. Średnie/niepełne średnie
d. Wyższe/niepełne wyższe

16. Zajęcie (możesz wybrać kilka odpowiedzi)

a. uczeń/student
b. nauczyciel/wykładowca
c. działacz poe
d. przedsiębiorca
e. urzędnik
f. inne (jakie?)

Powyższy artykuł w pliku PDF: