Wydawnictwo Zielone Brygady - dobre z natury

UWAGA!!! WYDAWNICTWO ZAWIESIŁO SWOJĄ DZIAŁALNOŚĆ W 2008 ROKU. NIE REALIZUJEMY JUŻ ŻADNYCH ZAMÓWIEŃ.

OCHRONA PRZYRODY

OCHRONA PRZYRODY
Premier listem nr RM 10-107-03 skierował do laski marszałkowskiej projekt ustawy o ochronie przyrody (druk sejmowy nr 1982). Projekt jest bardzo obszerny i ma na celu całkowite zastąpienie obecnie obowiązującego Prawa ochrony przyrody. Jest to ustawa niezwykle ważna, wręcz fundamentalna dla tych ekologów, którzy prowadzą działalność w zakresie ochrony przyrody. Ciekawostką jest to, że w Uzasadnieniu do projektu Rząd wskazał organizacje ekologiczne, z którymi projekt konsultował. Każdy więc może sprawdzić teraz czy należy do organizacji cenionej przez władze.
Osoby zainteresowane projektem winny kontaktować się z premierem lub z posłami np.
Czesław Marzec (SLD)
ul. Wojska Polskiego 23
72-300 Gryfice
tel./fax 91/ 384-66-64
Czeslaw.Marzec@sejm.pl
http://www.sejm.gov.pl/poslowie/posel4/240.htm
Godne uwagi jest to, że projekt trafił do sejmowej Komisji Europejskiej. Hmm… to i tak dobrze, że nie do brukselskich urzędników. Ot, uroki integracji.
Piotr Szkudlarek
Piotr Szkudlarek