Wydawnictwo Zielone Brygady - dobre z natury

UWAGA!!! WYDAWNICTWO ZAWIESIŁO SWOJĄ DZIAŁALNOŚĆ W 2008 ROKU. NIE REALIZUJEMY JUŻ ŻADNYCH ZAMÓWIEŃ.

Od Wydawcy

Drodzy czytelnicy!

Dzięki współpracy z Urzędem Komitetu Integracji Europejskiej następny, grudniowy numer ZB będzie miał specjalny charakter: aż 60 stron, z czego 40 stron będzie poświęcone tematowi: Sukcesy i porażki polskiej ekologii po wstąpieniu do Unii Europejskiej. Będzie w nim można przeczytać liczne głosy działaczy i ekspertów nt. zmian jakie nastąpiły w róż-nych kwestiach dot. ochrony środowiska, po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej i szczególnie w związku z tym faktem. Zawierać będzie także ok. 4 stron anglojęzycznego streszczenia. Mimo powiększonej objętości i bogatszej treścią nie będzie jednak pobierana za to dodatkowa opłata!!

Już teraz można ten numer zamówić
BEZPŁATNIE,
kontaktując się z nami pod adre-sem:
WYDAWNICTWO „ZIELONE BRYGADY”
Sławkowska 12 III p., PL-31-014 Kraków
tel./fax 48/12/4222264, 4222147 tel. 0/603/363-721
zb@eco.pl http://zb.eco.pl gg 210891

Podobnie jak inne nasze publikacje zostanie on udostępniony na stronach internetowych zb.eco.pl, jednak w specjalnym wzbogaconym opracowaniu!! Nasze strony można odwiedzać bezpłatnie.

Z poważaniem
Andrzej Żwawa


Zamówienie
bezpłatnego numeru miesięcznika
„Zielone Brygady. Pismo ekologów”
nr 12(202)/2004 zawierającego dodatek
Sukcesy i porażki polskiej ekologii
po wstąpieniu do Unii Europejskiej.
Imię i nazwisko………………………
ew. nazwa instytucji…………………
adres…………………………………
kod i miejscowość……………………
ew. email, telefon……………………
Andrzej Żwawa