Wydawnictwo Zielone Brygady - dobre z natury

UWAGA!!! WYDAWNICTWO I PORTAL NIE PROWADZĄ DZIAŁALNOŚCI OD 2008 ROKU.

Odbudowa na skraju

ODBUDOWA NA SKRAJU

Komitet organizacyjny 16tej dorocznej konferencji
Towarzystwa Odbudowy Ekologicznej
(Society for Ecological Restoration)
 

zaprasza w dniach 23 do 27.8.2004
na Uniwersytet Victorii, w Victorii, stolicy Kolumbii Brytyjskiej w Kanadzie.

Zapraszamy praktyków odbudowy środowiska naturalnego, badaczy i aktywistów z całego świata do przedstawienia ofert:
  • ustnych prezentacji,
  • sympozjów z zaproszonymi gośćmi,
  • dyskusji tematycznych,
  • prezentacji plakatowych,
  • przedstawień i innych form sztuki
  • praktycznych warsztatów.

Szczególnie prosimy o przyczynki nt Odbudowa na skraju (ang. Restoration on the Edge), ale wszelkie prace nt. ekologicznej odbudowy będą mile widziane. Po dalsze informacje o tym spotkaniu, patrz http://www.serbc.info/public/ser_seminar

DELEGACI Z KRAJÓW ROZWIJAJĄCYCH SIĘ:
Organizatorzy starają się o fundusze na pokrycie kosztów podróży na konferencję z krajów rozwijających się. Zachęcamy potencjalnych delegatów, by skontaktowali się z nami pod adresem info@serbc.info i wyrazili zainteresowanie. Dalsze informacje o dostępnych środkach finansowych zamieścimy na stronie konferencji.

DELEGACI Z UCZELNI I SZKÓŁ ŚREDNICH:
Złożyliśmy wniosek o dofinansowanie delegatów na konferencje z uczelni i szkół. Będziemy również dysponować sporą liczbą prac dla wolontariuszy, którzy w ten sposób będę mogli zdobyć zniżkę w opłacie rejestracyjnej.
Prosimy o wyrażenie zainteresowania i zaglądanie na nasze strony po dalsze informacje.