Wydawnictwo Zielone Brygady - dobre z natury

UWAGA!!! WYDAWNICTWO I PORTAL NIE PROWADZĄ DZIAŁALNOŚCI OD 2008 ROKU.

Oferta

Z serii Biblioteka „Zielonych Brygad”:

Nr 29 Ryszard Skrzypiec, W poszukiwaniu sprawiedliwości. Obywatelskie nieposłuszeństwo – filozofia i działanie, Kraków 1999, ISBN 83-87331-11-2, 96 s.A5, foliowana okładka, 128 g, 3 zł. Książka podejmuje problematykę specyficznej formy walki politycznej, jaką jest obywatelskie nieposłuszeństwo, w szerokim kontekście teoretycznym i praktycznym. Autor nie ogranicza się wyłącznie do prezentacji najbardziej znanych przejawów jego stosowania, ale podejmuje także dyskusję na temat roli i miejsca działania w tym duchu w społeczeństwie obywatelskim. Sporo miejsca poświęca również rozważaniom na temat granic stosowania tej formy protestu, w tym takim problemom, jak ponoszenie przez uprawiających obywatelskie nieposłuszeństwo konsekwencji czy ich odpowiedzialność zarówno wobec drugiej strony (bezpośrednich adwersarzy), jak i trzeciej, niezaangażowanej strony konfliktu. Warto podkreślić, że jest to zarazem pierwsza monograficzna praca polskiego autora poświęcona temu tematowi. Pracę można polecić szerokiemu gronu czytelników – teoretyków i praktyków demokracji, od polityków i działaczy trzeciego sektora, przez dziennikarzy czy samorządowców, po studentów nauk społecznych, filozofii czy prawa. Książka sfinansowana przez Fundację im. S. Batorego.

Nr 20 Per Herngren, Podstawy obywatelskiego nieposłuszeństwa, Kraków 1997, ISBN 83-87331-00-7, 184 s.A5, foliowana okładka, 239 g, 5 zł. Czym jest obywatelskie nieposłuszeństwo? Czy jest możliwe kontynuowanie stawiania oporu podczas pobytu w więzieniu? Czy konsens jest efektywną formą demokracji? Na te i inne pytania próbuje odpowiedzieć autor, który przez wiele lat korzystał z obywatelskiego nieposłuszeństwa jako formy stawiania oporu bez użycia przemocy. Piętnaście miesięcy spędził w więzieniu w Stanach Zjednoczonych po przeprowadzeniu akcji rozbrojenia pocisku jądrowego. Prowadził kursy obywatelskiego nieposłuszeństwa w Chile, Stanach Zjednoczonych, północnej Europie (zob. ZB nr 7(97)/97, s.92; 8(98)/97, s.98; 9(99)/97, s.88; 10(100)/97, s.79; 11(101)/97, s.100).

Elżbieta Tyralska-Wojtycza, Transport, FWIE, Kraków 1994, ISBN 83-902421-2-5, 36 s.A4, ilustracje, 74 g, 5 zł. Zestaw dydaktyczny pozytywnie zaopiniowany przez doradców metodycznych Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego w Krakowie. Przydatny dla nauczycieli i uczniów starszych klas szkół podstawowych oraz szkół średnich. Jest przeznaczony również dla członków organizacji zainteresowanych edukacją ekologiczną w tym zakresie. Nietypowa forma wydania zestawu na kolorowych, luźnych kartonach formatu A4, z których każdy jest odrębnym elementem całości, sprawia, że opracowanie jest funkcjonalnym środkiem dydaktycznym w praktyce szkolnej oraz podczas zajęć szkoleniowych dla różnych grup. W zestawie splatają się dwa elementy: * informacyjno-teoretyczny – zawierający dane dotyczące zagrożeń środowiska spowodowanych przez motoryzację; * dydaktyczny – zawierający propozycje obserwacji, ćwiczeń, doświadczeń, gier, zabaw, inscenizacji, scenariuszy itp. zarówno w terenie, jak i w klasie, indywidualnie, z podziałem na grupy oraz zespołowo.

Marcin Hyła, Miasta dla rowerów. Nie dla samochodów, Kraków 1996, ISBN 83-905050-0-2, 76 s.A4, kolorowa okładka, ilustracje, 203 g, 5 zł. Książka jest częścią ogólnopolskiego projektu o tej samej nazwie. Jego celem jest zmiana zachowań społecznych: zwiększenie liczby przejazdów rowerem w miastach, a przez to ograniczenie zanieczyszczeń motoryzacyjnych. Miasta dla rowerów adresowane są do wszystkich, którym bliska jest idea życia zgodnego z naturą, a także do radnych i urzędników, urbanistów i planistów, dziennikarzy i publicystów oraz młodzieży. To również poradnik dla działacza ekologicznego. „Chcemy pokazać możliwe a pomijane rozwiązania, chcemy przekonać decydentów o konieczności i opłacalności inwestycji, które uczynią nasze miasta przyjaznymi dla roweru. Przede wszystkim chcemy jednak przekonać społeczeństwo, a zwłaszcza młodzież, że do szkoły, pracy czy na zakupy można łatwo i wygodnie pojechać na rowerze. (…) Treść książki jest przekonująca, podana w żywy, sugestywny sposób, a zestawione argumenty trafnie dobrane.” – prof. dr hab. arch. Aleksander Böhm, dyrektor Instytutu Architektury Krajobrazu Politechniki Krakowskiej, b.Główny Architekt Miasta Krakowa (zob. ZB nr 9(87)/96, s.91; 7(109)/98, s.69; GB nr 2(21)/96, s.12).

Andrzej Pakłowski, Aloes w leczeniu i profilaktyce zdrowotnej, F.H.U. „Dom”, Kraków 1997, ISBN 83-908436-0-9, 152 s.A5, foliowana okładka, 203 g, 17 zł. Szczegółowo omawia leczenie 100 różnych chorób przy pomocy aloesu i preparatów sporządzonych na jego bazie; ponadto opisuje funkcjonowanie układów, z których zbudowany jest organizm człowieka oraz skład chemiczny i działanie Aloe vera.

Józef Maciuszek, Jak pozyskać partnerów do network marketingu?, Huget OSD, Kraków 1999, ISBN 83-908436-2-5, 188 s.A5, kolorowa foliowana okładka, 243 g, 22 zł. Autor jest doktorem psychologii na Uniwersytecie Jagiellońskim i trenerem biznesu. Z jego książki dowiemy się m.in.: jak postępować z ludźmi, wywierać na nich wpływ i zjednywać sobie sympatię. Jak skutecznie przekonywać i namawiać. Jak motywować siebie i innych do pracy. Jak przeprowadzić prezentację. Książka zawiera sprawdzone rady przydatne dla każdego dystrybutora network marketingu – będą też przydatne dla działaczy społecznych, liderów itd. Jest narzędziem pracy gwarantującym dobre wyniki.

Ken Schoolland, Przygody Jonatana poczciwego, ZB i Instytut Liberalno-Konserwatywny, Kraków 2000, ISBN 83-87331-15-5, 112 s.A5, kolorowa, foliowana okładka, ilustracje, 175 g, 15 zł. Na prostych i przystępnych przykładach pokazuje absurdy współczesnego, opartego na państwowym przymusie i przeżartego etatyzmem społeczeństwa (ściśle rzecz biorąc, chodzi tu o Stany Zjednoczone, ale większość rozdziałów można zastosować również i do innych krajów, w tym do Polski). Do tej pory książka ta została przetłumaczona na wiele języków, m.in. na niderlandzki, litewski, norweski, rumuński, rosyjski, serbski). Na Hawajach, gdzie mieszka autor, została dopuszczona jako pomocniczy podręcznik do nauki ekonomii dla dzieci w tamtejszych szkołach.

Tadeusz Łubiarz, Puszcza Niepołomicka. The Niepolomice Primeval Forest, ŁUT, Kraków 1998, ISBN 83-910741-0-2, 200 s.A4 w układzie poziomym, 1135 g, 45 zł. Album ten jest pierwszym wydawnictwem tego typu poświęconym w całości przyrodzie Puszczy Niepołomickiej. Piękno i bogactwo flory i fauny puszczańskiej zostało ukazane na 243 fotografiach barwnych. Fotografie te opatrzone krótkim opisem w języku polskim i angielskim wprowadzają czytelnika w atmosferę życia przyrody na zasadzie następujących po sobie pór roku – od wczesnej wiosny do końca zimy. Powyższa publikacja jest cennym materiałem edukacyjnym dla ludzi, których fascynuje przyroda. Próbkę można obejrzeć w internecie: http://zb.eco.pl/niepolomicka

Album dostępny jest także na CD: 243 zdjęcia przyrodnicze wysokiej jakości z opisami. Dodatkowo mapa i 7 sekwencji video (z komentarzem dźwiękowym) z najciekawszych miejsc Puszczy. ISBN 83-910741-1-0, 96 g. Minimalne wymagania sprzętowe: IBM PC Windows 95, 98, NT, procesor 486 DX, 8 MB RAM, SVGA 800x600 high-color, CD-rom x2, 96 g, 20 zł (w tym 22% VAT).

Proekologiczna gospodarka odpadami w gminie, TNZ, OTZO i FWIE, Kraków – Oświęcim 2000, wyd. drugie zmienione, ISBN 83-906973-9-4, 150 s.A4, 403 g, 30 zł (dla organizacji ekologicznych po kosztach przesyłki). W poradniku znalazły się teksty z konferencji „Gminne i regionalne programy zagospodarowania odpadów – 10 lat doświadczeń” i „Gospodarka odpadami w gminie – najlepsze krajowe przykłady”, a także przygotowane specjalnie na potrzeby tej publikacji. Omówiono: problematykę zagospodarowania odpadów w gminie i gospodarki odpadami w świetle aktualnych przepisów prawa, zasady tworzenia programów gospodarki odpadami komunalnymi, źródła finansowanie przedsięwzięć dotyczących zagospodarowania odpadów, sposoby radzenie sobie z konfliktami wokół inwestycji dotyczących zagospodarowania odpadów, formy organizacyjne gospodarki odpadami, alternatywne w stosunku do spalania metody unieszkodliwiania odpadów medycznych. Zaprezentowano także najlepsze programy gospodarki odpadami (Żywiec, Słubice, Raciechowice, Kąty Wrocławskie, Cieszyn, „Dolina Redy i Chylonki”) i rozwiązania praktyczne w zakresie zagospodarowania odpadów.

Proekologiczna gospodarka odpadami w gminie (praca zbiorowa), FZ-Oświęcim, OTZO i FWIE, Kraków – Oświęcim 1996, ISBN 83-903714-3-X, 128 s.A4, 333 g, 5 zł. Przekrojowe opracowanie nt zasad organizacji i finansowania gminnych systemów zagospodarowania odpadów komunalnych – selektywnej zbiórki, kompostowania i recyklingu oraz procedur lokalizacji inwestycji związanych z utylizacją odpadów. Zawiera także opisy funkcjonujących systemów na terenie kraju.

Witold St. Michałowski, Hejże na Bieszczady, Fundacja ODYSSEUM, Warszawa 1993, ISBN 83-86010-00-2, 255 s. A6, 158 g, 5 zł. Proza Michałowskiego, przeplatana jest w tej książce poezją Tadeusza Andrzeja Olszańskiego, a wszystko to w celu: „wypowiedzenia innym językiem tego, co jest w tej książce najgłębsze i chyba najważniejsze – miłości do Bieszczadów.” W. St. Michałowski publikuje w prasie regionalnej i w prasie polonijnej Kanady, Stanów Zjednoczonych i Australii. Jego działalność nie kończy się na pisaniu; jest organizatorem obozów w Bieszczadach, jego pomysłem jest zorganizowanie foto safari w Karpatach. Książka porusza szereg problemów m.in. wpływ turystyki na „dzikość” Bieszczadów, przedstawia spory toczone o ich przynależność. To rzadka na rynku pozycja, pokazująca ile trudu potrzeba aby Bieszczady nie poddały się niszczącej sile cywilizacji. Nie brak w niej barwnych opisów przyrody oraz studenckich eskapad, jej lektura to spora dawka wiedzy i relaks – przyjemne z pożytecznym!

Prosimy nie wpłacać na wyżej wymienione publikacje z góry, gdyż nakład części z nich jest na wyczerpaniu. Czas realizacji zamówień na publikacje innych niż ZB wydawców jest niezależny od nas. Zamówienia należy składać pod poniższym adresem lub na stronie internetowej  zb.eco.pl/ksiegarn (księgarnia wirtualna). Można też kupować na miejscu w wydawnictwie (otwarte co najmniej: poniedziałek – piątek w godz 7-16) i w punktach sprzedaży wymienionych na 5 s. ulotki. Na życzenie wystawiamy faktury VAT (pow. 7 zł). Do podanych cen (prócz prenumeraty!) należy doliczyć koszty przesyłki. Przy zamówieniach od 10 zł jest możliwość otrzymania bonusu w postaci publikacji:

Alison Costello, Bernadette Vallely, Josa Young, Zawsze pewnie, zawsze sucho... Nie zawsze bezpiecznie, Kraków 1999, ISBN 83-87331-18-X, 80 s.A5, foliowana okładka, 108 g. 32a publikacja z serii BZB – ma na celu poszerzenie świadomości ekologicznej dotyczącej „bezpośredniego środowiska życia” i skierowana jest przede wszystkim do kobiet w ciąży oraz młodych matek. W przystępny sposób informuje jakich produktów i dlaczego należy unikać w czasie ciąży oraz jakie produkty są niezdrowe lub szkodliwe dla dzieci. Porusza problem zwiększającego się zanieczyszczenia przez związki chloroorganiczne, przede wszystkim furany i dioksyny, a także zagrożeń stwarzanych przez środki higieny osobistej (np. wyprodukowanie 1 tony bielonego gazowym chlorem papieru wiąże się z tworzeniem się od 35 do 65 kilogramów związków chloroorganicznych). Broszura, dostosowana do realiów polskich, jest jedną z niewielu popularnonaukowych pozycji poruszających te wciąż słabo poznane przez większość naszego społeczeństwa problemy. Może się ona okazać interesująca również dla specjalistów z poradni rodzinnych i prozdrowotnych, a także lekarzy i toksykologów.

Wanda Stefanik-Palonek, Barbara Oparowska, Ścieżka ekologiczna – program. Odrębne zajęcia dla szkoły podstawowej klas 4 – 6, Kraków 2001, ISBN 83-87331-28-7, 40 s.A5, foliowana okładka, 63 G. 36a publikacja z serii BZB – zawiera program przeznaczony do realizacji ścieżki
ekologicznej jako przedmiotu w zreformowanej szkole podstawowej. Konspekty pracy sporządzone dla poszczególnych klas realizowane są w następujących działach: powietrze, woda, gleba, formy ochrony przyrody w Polsce, styl życia człowieka, odpady. „Celem edukacji ekologicznej jest nabycie przez ucznia wiedzy o zagrożeniach środowiska lokalnego oraz konieczności zapobiegania i likwidowania zagrożeń. (...) Różnorodność zadań, metod i sposobów pracy pozwoli osiągnąć zamierzone cele i realizację planowanych zadań szkoły.”

Tworzenie lokalnych form ochrony przyrody, FWIE, TNZ, Kraków 2001, ISBN 83-87331-27-9, 72 s. A4. Podstawy ochrony przyrody. Stan
i perspektywy ochrony przyrody w Polsce. Ustawa o ochronie przyrody i jej nowelizacja z grudnia 2000 r., społeczne i ekologiczne aspekty tworzenia i utrzymania terenów zieleni miejskiej, wybrane elementy szczegółowej problematyki przyrodniczej (środowiskowej) w opracowaniach planistycznych. To tylko wybrane zagadnienia zawarte w tej książce. Przystępne i rzeczowe opracowanie tematów pozwala na szybką i dokładną weryfikację, i aktualizację wiadomości z dziedziny ochrony środowiska.

Recykling – katalog 97/98, OTZO, Kraków 1997, ISBN 83-903714-5-6, 102 s.A4, kolorowa, foliowana okładka + 8 dodatków regionalnych po kilka – kilkanaście s.A4, 716 g. Katalog zawiera dane o ponad 300 największych krajowych instytucjach i przedsiębiorstwach oferujących:
• systemy zagospodarowania odpadów komunalnych i przemysłowych
• urządzenia i technologie utylizacji odpadów
• projektowanie, budowę i rekultywację składowisk odpadów
• pojemniki do selektywnej zbiórki surowców wtórnych
• przetwórstwo makulatury, stłuczki szklanej i tworzyw sztucznych
• utylizację odpadów specjalnych.
W dodatkach podano spisy i adresy regionalnych skupów surowców wtórnych oraz lokalnych przedsiębiorstw gospodarki odpadami – razem 2150 firm. (zob. ZB nr 4(106)/98, s.64; 7(109)/98, s.66).

Oferujemy także kolorowe plakaty reklamowe ZB A4 i A3, ulotkę dla wolontariuszy i oczywiście niniejszą ofertę.
Zniżka przysługuje też przy łącznym zakupie BZB 29 (3 zł) + BZB 20 (5 zł) – razem tylko 6 a nie 8 zł! Zwolnienie z opłaty za przesyłkę przysługuje przy zakupie od 50 zł. Podane zniżki dla organizacji ekologicznych dotyczą pojedynczych egzemplarzy i są realizowane tylko na podstawie pisemnego zamówienia z pieczątką organizacji. Zachęcamy szkoły, biblioteki, czytelnie i in. instytucje do składania wniosków o dofinansowanie zakupu naszych publikacji do gminnych bądź wojewódzkich funduszy ochrony środowiska.

„Zielone Brygady. Pismo ekologów” – 68-stronicowy miesięcznik. Posiadamy jeszcze w sprzedaży wcześniejsze numery ZB: 150-158 po 1 zł, 159-165 po 5 zł. Waga ZB – 87 g. Zapewni Ci dostęp do wiadomości o tym, co dzieje się w polskim ruchu ekologicznym (zapowiedzi i sprawozdania z działań, recenzje książek, prezentacje inicjatyw i organizacji, dyskusje i polemiki). W poprzednich numerach:

150: Ale cyrk!; Czuję więc jestem; Drugi kongres luddystów: deklaracja ideowa; Internetowy bank pomysłów; Kongres Instytutu Ochrony Zwierząt; Musimy zwyciężyć; „NATO na Bałkanach” potrzebuje pomocy; Neoluddyzm; Niemiecki biznes ponad polskie środowisko; O wilku mowa; Projekt „Wilcza Sieć” – 1999 r.; Raj odzyskany Popieram bezrobocie; Święta, święta i po świętach; Tańcząc z filmowcami; W poszukiwaniu człowieczeństwa; Wilcza podróż w Beskidy; Ws. filmu „Tańcząc z wilkami”; Z Wiejskiej...; „Żyjące rzeki to inwestycja w przyszłość Polski” Kampania WWF „Żyjące rzeki Polski”; Żywność zawierająca składniki genetycznie zmodyfikowane trafia na polski rynek nielegalnie.

151: Bardziej na prawo i na lewo; Chaos na kanadyjskiej scenie politycznej; Czy potęgę narodu można zmierzyć wskaźnikami gospodarczymi?; Europejska Nowa Prawica; George Parkin Grant: subtelny kanadyjski krytyk technologii i Ameryki; Kapitalizm, konserwatyzm i tradycja: ścierające się z sobą paradygmaty u progu milenium; Science fiction a kryzys współczesnego świata; Socjaldemokracja w Kanadzie: Partia Nowo-Demokratyczna (NDP); Społeczny i cywilizacyjny upadek Stanów Zjednoczonych i Kanady; „Tren na upadek narodu” George’a Granta po trzydziestu pięciu latach; Uczony i filozof; Zachłanność techniki: czy czeka nas nieludzka antyutopia?

152: IV ogólnopolski dzień obrony praw zwierząt we Wrocławiu – „Czy przepisy prawne regulują sytuację zwierząt cyrkowych?”; Bezmiechowa; Bomba ekologiczna na Podkarpaciu; Czas na Zet Be?; Jest postanowienie NSA, patologia trwa nadal; Jeśli nie Kolumna to co?; Koncert na rzecz Wydawnictwa ZB…; Koty…; „Ludzie umierają, a las jest wieczny”; Misterium swobodnej improwizacji; Monokultura leśna nie jest lasem; Nasz białoruski partner; Nie zmarnujmy szansy; Nowela konstytucji; Oaza spokoju; Podaj dłoń naturze!; Polska karta lasu; Porozumienie dla dzikiej przyrody; Prawo do informacji; Seminarium „Nowe spojrzenie na wartości polskiej wsi”; Shaggy dog story; Stanowisko małopolskich organizacji pozarządowych dot. rozwoju rolnictwa ekologicznego w Małopolsce; Stop dla poboru!; Sympozjum Instytutu praw zwierząt i Stowarzyszenia „Green way”; Święto radości. Projekt; Trans – master; Trójmiasto zagłębiem wegetarianizmu; Wystawa „Tiry na tory”; „Zialony kraj” – ZB na Białorusi!; „Zielona strefa” we Wrocławiu; Zmodyfikowana żywność ustępuje?

153: Wrocławski Ogród Zoologiczny (1865 – ?)...; Likwidacja Terenowego Ośrodka Edukacji i Kultury Ekologicznej w Łodzi; Atraktory kontra wirtualne pieniądze, cz. I: atraktory; Dobra robota; Nietoperzom na pomoc; Osiedle w Parku Narodowym; Krzyż na górze Chełmiec; Stop drodze na Wysoki Kamień; Grillowisko w Dolinie Kobylańskiej; W obronie Doliny Rospudy; Ośrodek Informacji o Edukacji Ekologicznej NFOŚIGW; Stanowisko OTZO „3R” ws. rządowego projektu ustawy o opakowaniach i odpadach opakowaniowych i ws projektu ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej; Tychy też leżą na polanie; Krąg przyjaciół Wisły; Ws Programu dla Odry 2006; Biuro Światowego Funduszu na rzecz Przyrody WWF; Klina klinem – czy da się uratować jedną tamę budując następną?; Wpływ integracji z UE na środowisko naturalne; Kormorany w zagrożeniu; Protest przeciw bezczynności urzędników; Krąg Przyjaciół Zwierząt „Klubu Gaja”; Tydzień globalnej akcji przeciwko Międzynarodowemu Funduszowi Walutowemu (IMF) i Bankowi Światowemu (Wb) we wrześniu w Pradze; Bank Światowy i Międzynarodowy Fundusz Walutowy; Info o S26 w Pradze – cd.

154: Apel o pokojowe, przyjazne dla środowiska naturalnego i sprawiedliwe korzystanie z przestrzeni kosmicznej; Atraktory kontra wirtualne pieniądze, cz. II: wirtualne pieniądze; Baśń o wielkiej miłości; Bezdroża zaangażowania politycznego; Długotrwałe głodówki – problem nadciśnienia; Ekumeniczna Akcja na rzecz Pokoju i sprawiedliwości – żyć bez zbrojeń; Kompatybilność elektromagnetyczna; Kto oczyści Serbię?; List otwarty do Przewodniczącego Grodzieńskiego Miejskiego Komitetu Wykonawczego A. M. Paszkiewicza; Meandry polityki i ekologii; Napromieniowana, zatruta, zanieczyszczona; O możliwości wyboru rodzaju zużywanego prądu w Berlinie; Pamiętajcie o ogrodach i ogródkach; Poezja bardzo ekologiczna; Prawdopodobnie pierwszy żołnierz KFOR z syndromem wojny nad Zatoką Perską; Propozycja zasad funkcjonowania Białowieskiego Parku Narodowego powiększonego na całą polską część Puszczy Białowieskiej (streszczenie); Przeciwko eksploatacji białoruskich lasów!; Refleksje pourlopowe; Średni kurs poezji; W krainie leśnych ludzi; Z Wiejskiej...; Zadbaj o oczy; Zaprzestać połowów pławnicami na Morzu Bałtyckim; Zdrowa żywność dla jeży; Zieleni się Białoruś; Zieleń to życie! Czy masz zielone?

155: Apel do parlamentu i rządu RP ws. podwyżek cen paliw; Białorusini i Praga; Chrześcijańska wizja Europy; Co na drogach piszczy…; Daniele i króliki z Luboradzy w koszalińskiem; Demokraci kontra globalizacja; Dieta wegetariańska nie jest zdrowa sama w sobie; Dytyramb o Sandomierzu; Dzwon z Nagasaki w Mińsku; Ekologiczne brednie – „wolność dla królików!”; Kolejowe Centrum Informacji i Logistyki; Łukaszenka chroni lasy…; O dzieleniu ministerialnych funduszy na edukację ekologiczną. Próba podsumowania – zaproszenie do współpracy; Pociągiem z Chełma do Włodawy; Pokolenie FWZ (cz. I); Ponidzie; Rozwój lokalny w polskim wydaniu: pożegnanie z koleją; Stowarzyszenie Hobbystów Transportu Szynowego z Kwidzyna – nowe ale z tradycjami; Uwagi na marginesie wydarzeń w Pradze 26.9; W 49 dni po Bałtyku; W obronie kolejowych przewozów pasażerskich na liniach lokalnych; Wegetariański punkt widzenia, czyli o tym jak wiele zależy od tego co konsumujemy, jak myślimy, w co wierzymy i na co jesteśmy uwrażliwieni; Z kim ekologom po drodze? – polemika; Z Wiejskiej...: energetyka.

156: Antyglobalizacja; Bobrza polonia; Cała prawda o przeludnieniu; Czeski Temelin, polska Tama Nieszawska – dwa przejawy żywotności komunistycznego dziedzictwa; Dlaczego S26 było wielkim sukcesem; Do Konsula Republiki Czeskiej; Dziura niczym ZSRR; Jak duży jest Bóg?; Jak MFW i Bank Światowy niszczą społeczeństwa czyli krótka analiza mechanizmów wprowadzanych przez MFW i BŚ; Jakie skutki ma zubożony uran?; Kto może wycinać lasy deszczowe?; Milieukontakt na Białorusi; Morskie oko uprzątnięte; Powrót słoni; Siedem dni w Pradze; Skarga na działanie służb zabezpieczających Ambasadę Republiki Czeskiej w Warszawie podczas demonstracji w dniu 9.10.2000; Stanisław Lem o niemieckich Zielonych i energetyce jądrowej; Śmiertelna dieta; W poszukiwaniu duchowej wizji człowieka; W pościgu za krową; Włosi porzucają tysiące zwierząt; Wojna na Kaukazie a katastrofa ekologiczna; Ws. Fundacji „Animals”; Zbawienny kołnierz; „Zdobycie przestrzeni” w Mińsku.

157: 50 km/h? Warszawa mówi tak! I ratuje życie 5 osób w 2 tygodnie; Amerykański dzień sprzeciwu wobec brutalności policji; Arboretum (ogród leśny) w Karnieszewicach k. Koszalina; Ekologiczna wizja przyszłości; Europa „nawiedzonych”?; Konferencja chirurgów drzew w Nosowie k. Koszalina; Leśna ścieżka edukacyjna w Manowie k. Koszalina; Największy przekręt w Warszawie; Noam Chomsky o zadłużeniu; Nowe głuszce w Beskidach; Petycja ws. ochrony przyrody doliny rzeki Soły; Poznaj siłę swoich pieniędzy!; Skutki pewnych projektów; Smutne wieści; Survival pod Suchanią czyli wędrówki w Beskidzie Niskim; Tajne dokumenty koncernów tytoniowych. Narkotyki w papierosach z Krakowa!!!; Wokół nafty; Zmierzch władzy „słowa”; „Z rozważań o niczym...”

158: Analiza: czy PSL jest trzecią siłą?; Czy uratuje nas 50 km/h?; Drodzy czytelnicy!; „Ekokapitalizm” stwarza nadzieję na sukces – czyli jak zostać skutecznym obrońcą przyrody; Forum Promocji Kolei; Moda na jelenie; Nie naprawiajmy ZB, bo nie zepsute; Okrągły stół ekologów Białorusi; PL-FIN TRANS TWIN – 12 tematów transportowych przed przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej – specjalny program przygotowawczy – polsko-fińskie przedsięwzięcie bliźniacze w dziedzinie transportu 2000; Podróże sadystyczno-kulinarne p. Makłowicza; Polsko-fińska współpraca; Poznaj siłę swoich pieniędzy!; Prezentacje; Rada Ekologiczna SLD „Środowisko i Rozwój”; Rowery w Polsce: brakujące ogniwo polityki transportowej; Terapia tortowa; Transport niezmotoryzowany w miastach Polski – stan obecny, szanse, synergie, zagrożenia; W rezerwatach pracują piły; Zwycięstwa ekologiczne w Sydney.

159: A oto i prekursorzy…; Awaria w smoleńskiej elektrowni atomowej; Broń uranowa w Polsce?; Co ukrywają okupanci pod płaszczykiem instytutu?; Czy twoje pieniądze mogą pracować?; Dlaczego chronić polska wieś; Donosy z Białorusi; Ekofilozoficzne aspekty starego samochodu; Kiedy katastrofa ekologiczna jest dobrą wiadomością. Świat widziany oczyma Bursona Marstellera; Lokalne wiadomości kolejowe; Mądre i odpowiedzialne inwestowanie; Miasta z oazami natury; Międzynarodowa koalicja dla ochrony polskiej wsi; Ochrona przyrody jako sposób na życie; Polemiki – opinie – komentarze; Rabunkowa gospodarka przestrzenią w miastach; Recenzje; Rolnictwo w Anglii, Unia a szanse polskich rolników; W Gruzji nie będzie wiosny; Z Wiejskiej...; Zawiadomienie o przestępstwie

160: Czy karpie oszaleją?; Donosy z Białorusi; Duma odkłada import odpadów jądrowych; Ekologiczne czasopismo „Bieławieżskaja puszcza” wzywa nowego ministra zasobów naturalnych do większej otwartości; Epidemia okrucieństwa; Karta 21 – Manifest dla polskiej wsi XXI w.; Leonardo da Vinci pozdrawia wyznawców kultury konsumpcyjnej; Listy otwarte; Moje wizje; Oczyścimy Białoruś; Pierwsza nowa elektrownia atomowa w Rosji od czasów awarii w Czarnobylu; Polemiki – opinie – komentarze; Pomorze; Posłuchaj rady starych ogrodników; Prezentacje; Raporty; Recenzje; Szwedzkie inwestycje w wyrąb białoruskich lasów; Temat wywleczony ze śmietnika; Wojenna historia zubożonego uranu: Część III; ZB – pomóż zdobyć nowych czytelników

161: Alternatywa dla…?; Atomem przez Polskę w Czechy; Biodegradowalne naczynia jednorazowe z otrąb pszennych; Biotrem® – ekologiczna sensacja! nowość na rynku światowym; Bush „antyekologiem”?; Chrońmy przyrodę kamieniołomów w Mikołowie Mokrem; Ekolodzy szykują akcję „Bądźmy zdrowi”; Ekologiczny bar wegetariański Momo; Ekologiczny konkurs o śmieciach; Eko-sklep; Globalizacja – na dobre albo złe; I Ogólnopolskie Forum Organizacji Prokolejowych; Jesteś wegetarianinem?; Komu koncesję?; Koniec wieku barbarzyństwa i pazerności!; Kto chce zarobić na wegetarianizmie?; Napój kwasu chlebowego; Netart – dostawca usług internetowych; Orzeł na poligonie drawskim; Restauracja i bary wegetariańskie Vega; Rezolucja konferencji międzynarodowej «Duże ssaki Karpat» – Iwano-Frankowsk na Ukrainie 8.9.2000; „Segregując śmieci chronisz przyrodę”; Spór o drzewa w Kalifornii; Talerzyki „mniam mniam!”; W ochronie środowiska niezbędny jest zdrowy rozsądek; Wiwisekcja stop! – tym razem w Sopocie; Wrocław antyatomowy; Wydatki Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska w Stalowej Woli; Zakaz stosowania odsetek – czy jest to słuszne?; Zdezorientowany baranek?; Zielony sklepik; Żywność naturalna

162: Apel do polskich organizacji proekologicznych; AUTOcenzura; Blokady dróg – czy kotły centralnego ogrzewania...; Chorego – dobić; Czy my żyjemy w Imperium Romanum?; Czy pojazdy na energię słoneczną mają sens?; Dzień ochrony środowiska w poland.com; Eko-odyseja 2001 – Eco-odysee 2001; Europejska przestrzeń kosmiczna wolna od zbrojeń; Keczua-disco; Lasy w niebezpieczeństwie; Małe kotłownie na biomasę ogromny wzrost cen gazu i ropy – jak się bronić?; Nasza ekologiczna szkoła; Nie zabijaj: inny sposób na gryzonie; Ochrona borsuka coraz bliżej; Odkrywajmy na nowo sens człowieczej misji – rozważania o światopoglądzie; Pomóż bankierom pokochać susła; Rowerowa rewolucja – szturm na wrocławski rynek; Rozejrzyj się wokół swojego domu; Różnorodność życia; SOS dla schroniska w Chyrowej!!!; Sadhana; Słoneczna fabryka; Toruńska A-1 – arogancja urzędnicza groźna dla ludzi i środowiska; Uwagi po Kongresie FZ; Złotówka dla Danusi...!

163: A po nas choćby i zagłada; Amerykańska motoryzacja; Apel o pomoc; Banki bez odsetek – czy to jest możliwe; Co ty możesz zrobić dla poprawy dystrybucji ZB?; Czy polska jest zagrożona przez ekspansję firmy Smithfield Foods?; DONOSY I DONIESIENIA; Drodzy czytelnicy!; Ekoterroryzm?; Eksperyment w Tuskegee; Humor; Jakie myślenie taka polityka; Kadeci czy dyktatorzy?; „Karta 21 – Manifest dla polskiej wsi XXI wieku”; Kidlink – co to takiego?; Kocham kruki; LISTY OTWARTE; małoPolskie problemy: prawo, prasa, pieniądze; Na kolej pieniądze marsz!; OGŁOSZENIA; Podróż do krainy drzew Niny Badowskiej; Program wyborczy SLD z zakresu polityki ekologicznej; REKLAMY; SHAC – kampania przeciwko Huntigdon Life Sciences?; Skarby Krzemionek; W poszukiwaniu arkozy kwaczalskiej; Wilczy rekord świata; Wojna o przyszłość polskiej wsi; Zapowiedzi; Z frontu wojny ideologicznej (3)

164: Ostatni Mohikanie – za miedzą; Pisarze i artyści wspierają Horno; Międzynarodowy apel o wsparcie; Wydawnictwo „Zielone Brygady” oferuje; Konkurs WFOŚiGW w Krakowie; Apel o udaremnienie nowego wyścigu zbrojeń na ziemi i w przestrzeni kosmicznej; Czy można być poetą ekologicznym? (próba opisania nowego zjawiska w literaturze polskiej); Ratujmy Zalew Wiślany!; Findhorn Foundation; Letnie spotkanie z łąką 2001; Manipulowanie; Współdziałanie i zawłaszczanie. Dwie filozofie życia; NetArt – dostawca usług internetowych; Moduły fotowoltaiczne; Magazyn Obywatel; Liberation; PKP w liczbach; W trosce o wody gruntowe...; Powiatowa Kolej Pasażerska...; Fizyczne unicestwienie linii Lublin-Łuków?; Navy zagładą dla wodnych ssaków?; Szkolenia TNZ w Osieczanach k. Myślenic; Ekodożynki; Obronić polską wieś;

165: Mazany – nowotwór Mazur; Cyrki przed cyrkiem; Szkoło, nie ucz znieczulicy!; Częste pytania i odpowiedzi dotyczące cyrku. Zwierzęta na arenach, zabawa w cyrku [wersja nr 1.2]; Greenpeace kontra Gerber; Pływająca elektrownia; Halo, tu kogut...; Do Tybetu po ropę; Izrael zostanie bez wody?; Czeczeńska Republika Iczkerii w strefie klęski ekologicznej; Pierwsze w pełni odnawialne polskie gminy; Słońce w domu; Wydawnictwo „Zielone Brygady” oferuje; Przyrodnicze Centrum Interwencji; Psyche – Centrum Książki Psychologicznej; Ogłoszenie; Mazany – nowotwór Mazur; „A wszelkie stworzenie niechaj was się boi”; Co nam zostało z tych lat...; „Nie oddali nam ani patyka” XIX Łemkowska Watra w Zdyni k. Gorlic; Sprawozdanie z działalności FZ Warszawa (Stowarzyszenie Kulturalno-ekologiczne „Zielone Mazowsze”) w 2000 r.; Refleksje pourlopowe; Spotkanie GEN – Europa w Wolimierzu; Trochę ekologii, trochę kultury; „Ekologia i społeczeństwo”; Edukacja ekologiczna – praca u podstaw; Odkrywanie moralnych fundamentów kultury pokoju; NetArt – dostawca usług internetowych; Akademicki Kwartalnik Psychospołeczny; Tu rozwijają, tam likwidują, czyli kulturowe różnice w kolejnictwie; Biebrza – wspomnienie raju; Na biebrzańskim szlaku; The Day after; Konferencja – Odnawialne źródła energii u progu XXI w.; Ranne i konające; Zwierzęta nie będą umierać w Siemiatyczach;

166: Warunki prenumeraty ZB w „RUCH” SA; Puszcza Białowieska w niebezpieczeństwie!!!; Poznaj siłę swoich pieniędzy!; Dalajlama był pierwszy; 123 wstrzymało się, przeciw było 9; Legalizacja marihuany; Papier bezdrzewny z ... drzewa; Diabelskie nasienie???; Wojenna historia zubożonego uranu: Część IV; Krakowskie śmieci; Biuro porad i interwencji dla Warszawy i Mazowsza; Przyrodnicze Centrum Interwencji; Wykaz cruelty-free; Bukini; Czy dostęp do informacji przestanie być fikcją; Co w prawie piszczy: Referendum lokalne; Przeludnienie stop!; Klub Środowisk Twórczych; Trujący osad miasta; „Sekrety i fascynacje”. Liryczny apel Barbary Białowąs do serc, do sumień, do uczuć wszystkich ludzi; Konie, łąki, lasy i ryby w dawnej Polsce; Inclusive globalization kontra terroryzm; „Global i antyglobal”; NetArt – dostawca usług internetowych; Zadra – pismo feministyczne; Ekopartner – środowisko i rozwój gospodarczy; Wakacyjny uniwersytet ekologiczny pod prawdziwkiem; Program wycieczek MTO jesień – zima 2001/2002; Szczecin dla rowerów; I ścieżka rowerowa na Chełmszczyźnie; O schronisku w Chyrowej (i nie tylko) raz jeszcze; Czas na decyzje ws. polskiej wsi; Symboliczny protest wiejski „Obronić polską wieś”; Wielki sukces ekoturystyki w gospodarstwach ekologicznych – brytyjskie linie lotnicze promują ECEAT-Poland; „Zielony paradygmat dla nowego tysiaclecia”;

wszystkie ww. numery są do kupienia!