Wydawnictwo Zielone Brygady - dobre z natury

UWAGA!!! WYDAWNICTWO ZAWIESIŁO SWOJĄ DZIAŁALNOŚĆ W 2008 ROKU. NIE REALIZUJEMY JUŻ ŻADNYCH ZAMÓWIEŃ.

OGŁOSZENIA

***
FWIE i TnZ zapraszają na strony internetowe:
• www.tnz.most.org.pl/kompost
• www.zb.eco.pl/inne/odpady
• www.zb.eco.pl/inne/prawo
• www.zb.eco.pl/inne/lokalne
na których zostały umieszczone materiały dot.:
• kompostowania odpadów
• nowych regulacji prawnych w zakresie zagospodarowania odpadów
• prawa ochrony środowiska
• tworzenia lokalnych form ochrony przyrody.
Materiały są też dostępne w formie wydawnictw książkowych. Można je otrzymać nieodpłatnie po przesłaniu znaczków o nominale 5 zł na adres ZB

NOWY PORADNIK PRAWNY
NA ZIELONEJ BRAMIE WWW.EKO.ORG.PL

Znajdują się w nim min. artykuły o dostępie do informacji, ocenach oddziaływania na środowisko, możliwości uczestniczenia w postępowaniu sądowym i procesowym oraz wzory pism procesowych.

Poradnik dla Zielonej Bramy przygotowało Centrum Prawa Ekologicznego.

„Wyprawy z Borsukiem” to seria książeczek dla dzieci w wieku od 5 do 10 lat. Trzy publikacje – „Ziemia”, „Woda”, „Powietrze” opisują zagrożenia jakie niesie przyrodzie cywilizacja. Bohaterzy – skrzat i borsuk opowiadają o życiu i problemach mieszkańców podziemi, lasów, morza, rzek i wierzchołków drzew. Historia, przedstawiona w atrakcyjnej dla dzieci formie komiksu, wyjaśnia jak chronić ziemię przed śmieciami i wodę przed niebezpiecznymi ściekami. Gra planszowa, labirynt, krzyżówki i zagadki pomagają utrwalić zdobyte wiadomości, a proponowane zadanie do wykonania pozwala aktywnie uczestniczyć w ochronie przyrody. Wiele ciekawych historii i pięknych bajek rozwija wyobraźnię i kształtuje wrażliwość na otaczający nas świat. Książeczki mogą stanowić pomoc dla nauczycieli i wychowawców, a także indywidualnych odbiorców, którzy pragną zainteresować dzieci sprawami przyrody i w przystępny sposób przekazać wiedzę z dziedziny ekologii. Dzięki dofinansowaniu NFOŚiGW i WFOŚiGW w Szczecinie koszt jednego egzemplarza to tylko 3 zł.

Wydawnictwa „Weda”
ul. Barnima II 11
72-122 Stepnica
tel. 0/91 41 88 716, 41 88 122
e-mail: zielarka@eko.wroc.pl